Wietnam

Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem

Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że możesz płacić mniej za przesyłki międzynarodowe wysyłane do lub nadawane z Wietnamu? Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem (EVFTA) stwarza duże możliwości dla firm z obu regionów dzięki zniesieniu ceł na niemal wszystkie produkty pochodzące z Unii Europejskiej lub Wietnamu. Wystarczy załączyć proste oświadczenie do faktury handlowej.

Dowiedz się, jakie korzyści niesie umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem (FTA).

Jakie korzyści może odnieść Twoja firma?

Euro

Mniejsze koszty

Opłaty celne za niemal wszystkie produkty zostały zniesione natychmiastowo lub zostaną zniesione w przyszłości, obniżono też bariery pozataryfowe.

Międzynarodowe

Łatwiejszy dostęp

Łatwiejszy dostęp do rynku wietnamskiego stwarza nowe możliwości dla Twojej firmy.

Dokument

Prostsze regulacje

Teraz firmy z Unii Europejskiej i Wietnamu mogą łatwiej współpracować, na przykład w kontekście dostosowywania standardów bezpieczeństwa produktów.

Odprawa celna

Uproszczone i nowoczesne procedury celne

Nowoczesne procedury celne pozwalają na szybkie i łatwe zwolnienie towarów.

UWAGA: umowa handlowa dotyczy opłat celnych, a nie podatków. Wciąż konieczne jest opłacanie wszelkich stosownych podatków VAT za towary importowane do Unii Europejskiej lub Wietnamu.

Jakie korzyści mogę odnieść?

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Unii Europejskiej. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy dodać do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze) następujące informacje wraz z dołączanym zwyczajowo szczegółowym opisem towarów:

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego ______), oświadcza, że są to produkty, których miejscem preferencyjnego pochodzenia jest Unia Europejska, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis eksportera; dodatkowo drukowanymi literami imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie)

Deklaracje pochodzenia towarów w przypadku eksportu do Wietnamu będą ważne przez 12 miesięcy od daty sporządzenia.

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać ono odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią deklaracji pochodzenia towarów, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach.

Nr pozwolenia celnego oznacza numer zarejestrowanego eksportera (REX). Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości powyżej 6000 EUR.

Jak otrzymać numer REX

  • Zarejestruj się online na stronie krajowego urzędu celnego.

  • Jeśli zamierzasz użyć numeru REX po raz pierwszy, zalecamy zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi REX.
     
  • Po otrzymaniu numeru zarejestrowanego eksportera można go dodawać do faktur handlowych dołączanych do przesyłek do Wietnamu o wartości przekraczającej 6000 EUR.

Towary o wartości 6000 EUR lub mniej

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Wietnamu. W przypadku towarów o wartości 6000 EUR lub mniejszej wymagane jest tylko oświadczenie od nadawcy z Wietnamu. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy zadbać o to, aby nadawca dodał następujące informacje do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze):

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego ______), oświadcza, że są to produkty, których miejscem preferencyjnego pochodzenia jest Wietnam, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis eksportera; dodatkowo drukowanymi literami imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie)

Deklaracje pochodzenia towarów w przypadku eksportu do UE będą ważne przez 12 miesięcy od daty sporządzenia.

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać ono odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach.

W przypadku eksporterów z Wietnamu, którzy wysyłają towary o wartości mniejszej niż 6000 EUR, pole na nr pozwolenia celnego można pozostawić puste.

Towary o wartości powyżej 6000 EUR

Przesyłki z Wietnamu o wartości większej niż 6000 EUR wymagają oświadczenia o pochodzeniu wydanego przez upoważnioną instytucję w Wietnamie.

Jak otrzymać świadectwo pochodzenia

  • Aby otrzymać świadectwo pochodzenia, skontaktuj się z wietnamskim Ministerstwem Przemysłu i Handlu lub wietnamską Izbą Przemysłu i Handlu.

  • Wytyczne i wymagania dotyczące świadectwa pochodzenia znajdują się w Aneksie VII do Protokołu 1 umowy.

W czym może pomóc FedEx?

samolot FedEx

Szybkie przesyłki międzykontynentalne

Pomożemy Twojej firmie w pełni zrealizować swój potencjał. Nasze ekspresowe usługi doręczenia pozwalają na import z i eksport do Wietnamu w ciągu zaledwie 2 dni*.

praca na laptopie

Przystępne narzędzia celne

Ułatw sobie odprawę celną dzięki naszym narzędziom. Rozwiązanie FedEx Electronic Trade Documents pozwala na elektroniczne przesyłanie dokumentacji, co zmniejsza ryzyko opóźnień.

* Dostępność usług i czasy transportu mogą się różnić w zależności od rodzaju przesyłki, pochodzenia i miejsca przeznaczenia. Obowiązują warunki ogólne – odwiedź stronę fedex.com, aby uzyskać pełne informacje dotyczące naszych usług.

Przed wysyłką należy zawsze zapoznać się z warunkami i przepisami obowiązującymi w kraju będącym miejscem pochodzenia lub miejscem docelowym przesyłki. Więcej informacji znajduje się w treści umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy UE a Wietnamem.