FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Możesz tworzyć, generować, porządkować i pobierać raporty w jednym miejscu.

Możesz tworzyć, generować, porządkować i pobierać raporty w jednym miejscu.

Typy raportów standardowych

Raport zawierający szczegółowe informacje o korekcie adresu

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat wszystkich uwzględnionych przesyłek, w przypadku których pobrano opłatę za korektę adresu. Dane zawarte w tym raporcie mogą być wykorzystane do zmniejszenia liczby błędów w wysyłce i zmniejszenia opłat dodatkowych poprzez aktualizację nieprawidłowych adresów.

Szczegółowe dane wolumetryczne przesyłki – szczegóły faktury

Znajdź szczegółowe informacje na temat wszystkich uwzględnionych przesyłek nadwymiarowych i gabarytowych.

Podsumowanie wydatków i wolumenów (USD i waluta rozliczeniowa)

Uzyskaj skonsolidowany widok wolumenów przesyłek, kosztów i wagi w trzech kategoriach płatności:

 • Przedpłata – przesyłki opłacone i wysłane przez Ciebie przy użyciu tego samego numeru konta.
 • Pobranie – przesyłki, w przypadku których zidentyfikowano Cię jako odbiorcę. Przesyłka została opłacona przez Ciebie, a konto nadawcy jest inne niż konto płatnika.
 • Osoba trzecia – przesyłki, które zostały opłacone przez Ciebie, ale nie jesteś ani ich nadawcą, ani odbiorcą.

Podsumowanie nadawcy – data wystawienia faktury (USD)

Uzyskaj skonsolidowany widok wolumenu, kosztów i wagi przesyłek według numeru konta wysyłkowego oraz w trzech kategoriach płatności (definicje znajdują się powyżej):

 • Przedpłata
 • Pobranie
 • Osoba trzecia

Szczegóły przesyłki – faktura (USD)

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat wszystkich uwzględnionych przesyłek zafakturowanych w określonym czasie.

Zarządzaj raportami

Będąc nadawcą przesyłki, masz dostęp do funkcji administracyjnych FedEx Reporting Online. To daje Ci możliwość:

 • Otrzymywania powiadomień e-mail, gdy raporty są gotowe.
 • Zaproszenia użytkowników wewnątrz Twojej organizacji do generowania własnych raportów.

Zorganizowania raportów tak, jak chcesz, i uzyskania dokładnego wglądu w swoje dane. Dzięki FedEx Reporting Online możesz:

 • Zaprojektować własny raport podsumowujący.
 • Tworzyć i zapisywać niestandardowe grupy kont.
 • Eksportować raporty w formatach Excel, CSV, PowerPoint i PDF.
 • Wyszukiwać konta według numeru konta, firmy lub adresu.
 • Wizualizować roczne wydatki i wolumen według średniego oraz całkowitego kosztu za jednostkę wagi, sztukę itp.
 • Wybieraj pomiędzy dolarami i walutą rozliczeniową lub kilogramami i funtami.
 • Twórz dzienne, cotygodniowe i miesięczne raporty dotyczące poszczególnych przesyłek.
 • Twórz własne interaktywne raporty w celu przeglądania trendów, filtrowania danych oraz tworzenia wykresów, diagramów i innych elementów. Możesz też zapisać te szablony do wielokrotnego użytku.

Wybierz jeden z dwóch poziomów raportowania:

Podsumowujący

 • Wybierz jednorazową lub cykliczną opcję tygodniową albo miesięczną.
 • Uzyskaj dane z 24 miesięcy z opcjami planowania tygodniowego i miesięcznego.
 • Zobacz wykresy trendów w ujęciu rok do roku.
 • Filtruj raporty w trakcie realizacji.

Szczegółowy

 • Wybierz dowolny zakres dat na maksymalnie dwa lata w przypadku raportów jednorazowych.
 • Wybierz cykliczną opcję codzienną, tygodniową lub miesięczną.
 • Twórz wiele raportów jednocześnie.
 • Dostosuj raport i zaprojektuj własne opcje raportowania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi FedEx Reporting Online.