kobieta z laptopem

Usługi dodatkowe i dopłaty

Usługi dodatkowe i dopłaty

Nasze usługi dodatkowe pozwalają dostosować usługi FedEx do Twoich potrzeb. Koszty transportu w przypadku przesyłek niestandardowych lub usług dodatkowych mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Nasze usługi dodatkowe i dopłaty pozostają bez zmian w 2022 r., z następującymi wyjątkami:

Aby nadal świadczyć usługi najlepiej jak to możliwe w tym czasie, wprowadzamy tymczasową dopłatę szczytową za wszystkie przesyłki spełniające kryteria i mające cechy określone przez FedEx. Dopłata nie będzie stosowana za przesyłki krajowe.   

Aby uzyskać informacje dot. dopłat tymczasowych, w tym stosownych usług, kwot dopłat i dat obowiązywania, przejdź tutaj.

Wprowadzenie warstw cenowych zależnych od kodów pocztowych i obszarów. Przesyłki odbierane z lub doręczane do odległych lub trudno dostępnych lokalizacji są objęte dopłatą Out-of-Pick-up-Area (OPA) lub Out-of-Delivery-Area (ODA). 

OD DO KRYTERIA
0,42 EUR/kg* (minimum 20 EUR) Poziom A: 13,5 PLN za wysyłkę  Nowe kody pocztowe dla przesyłek do USA
Poziom B: 2,58 PLN/kg* (minimum 85,00 PLN)  Nowe kody pocztowe w USA dla frachtu, natomiast wszystkie obecne kody pocztowa ODA/OPA nie zostały przeniesione do Warstwy C
Poziom C: 3,35 PLN/kg* (minimum 110,50 PLN) Wybrane kanadyjskie i australijskie kody pocztowe dla frachtu i paczek

* Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram

Do 16 stycznia 2022 r. prosimy o korzystanie z następującej listy kodów pocztowych i obszarów objętych tą dopłatą:

Nowe kody pocztowe dla przesyłek do USA 
Globalna lista kodów pocztowych 

Od 17 stycznia 2022 r. prosimy o korzystanie z następującej listy kodów pocztowych i obszarów objętych tą dopłatą:

Nowa globalna lista kodów pocztowych (obowiązuje od 17 stycznia 2022 r.) 

Wszystkie informacje podlegają Warunkom przewozu FedEx Express.

Stawki za transport obowiązują od 3 stycznia 2022 r. FedEx Express zastrzega sobie prawo do aktualizacji stawek, dopłat, czasu transportu i stref, jeśli uznamy to za konieczne, również bez uprzedzenia i zgodnie z naszymi Warunkami Przewozu. FedEx Express może w dowolnym momencie zmieniać, modyfikować lub wstrzymywać wszelkie oferowane usługi, również bez uprzedzenia. Dostępność usług może różnić się w zależności od miejsca lub czasu odbioru lub dostawy, wielkości lub wagi przesyłki oraz rodzaju towaru.