Doručenie balíka

Brexit: Často kladené otázky

Brexit: Často kladené otázky

Odpovedáme na tie najbežnejšie otázky o Brexite, ako môže ovplyvniť vašu firmu a ako vám s tým vieme pomôcť.

Kapacita siete, trasy a spôsoby prepravy

Náš operačný tím neustále posudzuje výkon a nastavenie našej siete, aby zabezpečil, že našim zákazníkom poskytujeme tie najrýchlejšie časy prepravy a služby najvyššej úrovne. Na minimalizáciu možného dopadu Brexitu sme začali hľadať alternatívne možnosti a trasy a vytvárame plány, ktoré zahŕňajú aj alternatívne body vstupu/výstupu.

Spoločnosť FedEx využíva mnohé letiská a prístavy v Spojenom kráľovstve a Európe, ktoré zostanú rovnaké aj po Brexite, vďaka čomu budeme môcť zabezpečiť poskytovanie služieb potrebných pre zákazníkov. Tieto sa môžu odlišovať v závislosti od tovaru alebo služieb, aké si zákazník vyberie, ako aj od adresy vyzdvihnutia a doručenia.

Aktuálne príletové/odletové body v Spojenom kráľovstve sú Stansted, East Midlands, Birmingham, Heathrow, Newcastle, Belfast, Edinburgh a Glasgow.

Naše cestné depá a centrá sú strategicky rozmiestnené po celom Spojenom kráľovstve, aby sme zaistili spĺňanie prepravných časov a úrovní služieb vo všetkých regiónoch. V Spojenom kráľovstve prevádzkujeme 54 dep a centrá sme zriadili v mestách Atherstone, Kingsbury, Lount, Dartford, Preston, Stoke, Milton Keynes a Swindon.

Naša kombinovaná sieť a rôzne trasy poskytujú ďalšie možnosti vrátane vzdušnej prepravy s flexibilnou kapacitou na vykrytie dopytu. Snažíme sa čo najviac optimalizovať možnosti trás s ohľadom na ich výsledky.

Spoločnosť FedEx prevádzkuje komplexnú globálnu sieť, ktorá týždenne zahŕňa 55 000 cestných výjazdov a viac ako 700 letov v Európe. Našu sieť plánujeme prevádzkovať aj po Brexite bez ohľadu na jeho výsledok a aj naďalej budeme posudzovať ako našu sieť, tak aj schopnosť spĺňať prepravné časy.

V súčasnosti zamestnávame tisícky colných pracovníkov po celom svete, ktorí každý deň umožňujú prechod zásielok komplikovanejšími hraničnými a regulačnými režimami. Vďaka našim viac ako 15 miliónom balíkov posielaným denne na 670 lietadlách, 425 000 členom tímu a odborným miestnym znalostiam na každom kontinente máme ako rozsah, tak aj infraštruktúru na spracovanie všetkých dovozných a vývozných požiadaviek teraz a v budúcnosti.

Spoločnosť FedEx už spracúva a prepravuje nebezpečný tovar v rámci svojej siete v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi ADR a IATA. Ide o medzinárodné pravidlá, ktoré sa netýkajú len EÚ, a teda budú v Spojenom kráľovstve platiť aj po Brexite.

Colné konanie

O tejto záležitosti Spojené kráľovstvo a Európska únia stále rokujú. V prípade nepodpísania formálnej dohody o odstúpení bude členstvo Spojeného kráľovstva na Európskom jednotnom trhu a v Európskej colnej únii ukončené 31. októbra* 2019 o 23.00 GMT. Tento výsledok sa označuje ako Brexit bez dohody.

V takomto prípade sa ukončí voľný pohyb tovaru cez hranicu medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Neplatilo by ani navrhované prechodné obdobie od marca 2019 do decembra 2020, ktoré by firmám poskytlo dodatočný čas prispôsobiť sa týmto zmenám. Obchodovaný tovar medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou by podliehal rovnakým požiadavkám ako tovar z tretích krajín na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, a to vrátane platenia ciel a daní.

Podobne ako aj všetky spoločnosti, čakáme na ďalšie informácie a podrobnosti zo strany vlády Spojeného kráľovstva a orgánov EÚ. Spoločnosť FedEx sa pripravuje na Brexit spolu s postupom vládnych rokovaní o ňom. Naša špecializovaná pracovná skupina pre Brexit vyhodnocuje možné dopady a pripravuje plány, aby sme zaistili, že dokážeme podporiť vaše podnikanie bez ohľadu na možné zmeny.

Ďalšie informácie o tom, čo môžete očakávať v prípade Brexitu bez dohody a čo by to pre vás znamenalo, nájdete tu (technická dokumentácia vlády Spojeného kráľovstva o príprave na Brexit bez dohody) alebo tu (Oznámenia o pripravenosti Európskej komisie).

Do veľkej miery to závisí od toho, ako sa orgány Spojeného kráľovstva a Európskej únie dohodnú, a naše konanie sa môže odlišovať v závislosti od výsledku dohody o prechode, budúcich obchodných dohodách alebo nedosiahnutia dohody. Ďalšie informácie o tom, čo môžete očakávať v prípade Brexitu bez dohody a čo by to pre vás znamenalo, nájdete tu (technická dokumentácia vlády Spojeného kráľovstva o príprave na Brexit bez dohody) alebo tu (Oznámenia o pripravenosti Európskej komisie).

Spoločnosť FedEx zamestnáva tisícky colných pracovníkov po celom svete, ktorí každý deň zabezpečujú plynulý prechod tovaru cez hranice. Naše zdroje a možnosti pripravujeme na Brexit.

Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov (EORI) je registračné a identifikačné číslo Európskej únie pre firmy, ktoré sa vyvážajú tovar z EÚ alebo ho do nej dovážajú. Firmy, ktoré doteraz obchodovali len v rámci EÚ, si budú musieť zriadiť EORI číslo na obchodovanie mimo EÚ a aj keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez uzavretej dohody.

Žiadosti môžete podať na miestnych vládnych webových stránkach. Spoločnosť FedEx bude potrebovať pri podávaní colných vyhlásení vo vašom mene vaše EORI číslo pre Spojené kráľovstvo.

Vieme, že HMRC začalo pripravovať novú službu colného vyhlásenia (Customs Declaration Service, CDS), ktorá má nahradiť aktuálny systém preclenia importných a exportných nákladných zásielok (Customs Handling of Import and Export Freight, CHIEF). S tímom CDS plne spolupracujeme ako kľúčový partner a budeme naň pripravení prejsť v dohodnutom termíne. Našich zákazníkov budeme informovať o všetkých zmenách, ktoré sa ich môžu týkať, a dovtedy budeme pracovať a vytvárať vyhlásenia v systéme CHIEF.

Spoločnosť FedEx má v súčasnosti colné sklady na viacerých miestach. Zatiaľ nie je známe, aké zmeny budú v prípade Brexitu potrebné, no aj naďalej sa naň pripravujeme.

Tovar, ktorého vývoz z krajiny a dovoz do nej je zakázaný, je v súčasnosti zverejnený na vládnych webových stránkach príslušnej krajiny. Okrem toho môžu byť zavedené určité obmedzenia v závislosti od typu tovaru, jeho množstva a krajiny, ako aj špecifické obmedzenia spoločnosti FedEx. Pre ďalšie informácie si vždy pozrite stránku FedEx.com

Status AEO

Spoločnosť FedEx Express má status AEO. Je to medzinárodne uznávaná známka kvality, ktorá pokrýva všetky stránky medzinárodného pohybu tovaru a spoločností pôsobiacich v oblasti zásobovacieho reťazca, ako sú súlad s colnými a daňovými predpismi, vedenie záznamov, finančná solventnosť, osvedčené štandardy kompetencie a dodržiavania pravidiel, ako aj bezpečnosť.

Spoločnosti so statusom AEO majú výhodu rýchleho prechodu colnými kontrolami a v prípade, keď colné oddelenie vyberie zásielku AEO na preskúmanie alebo prešetrenie, tieto budú spracované prioritne, vďaka čomu je celý doručovací proces plynulejší a efektívnejší.

Každý, kto je zapojený v medzinárodnom zásobovacom reťazci a vykonáva činnosti súvisiace s preclením v EÚ, môže požiadať o status AEO bez ohľadu na veľkosť ich firmy. AEO je známka uznávaná v mnohých krajinách mimo EÚ vrátane Číny, Japonska a USA a aktívne ju podporuje Svetová obchodná organizácia.

DPH

Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie bez dohody, vláda Spojeného kráľovstva vo svojich prípravných oznámeniach pre prípad nepodpísania dohody informovala, že na tovar dovezený do Spojeného kráľovstva zavedie odložené vyúčtovanie pre dovozné DPH. Znamená to, že firmy registrované v Spojenom kráľovstve na účely platby DPH, ktoré do krajiny dovážajú tovar, budú môcť dovozné DPH vyúčtovať v rámci daňových priznaní k DPH, namiesto platenia dovozného DPH pri dovoze tovaru na hranice Spojeného kráľovstva alebo krátko po ňom. Bude to platiť ako na dovoz z EÚ, tak aj z krajín mimo EÚ. Ďalšie informácie o tom, čo môžu firmy očakávať v súvislosti s DPH v prípade Brexitu bez dohody, nájdete tu.

Vláda Spojeného kráľovstva informovala, že v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, budú môcť firmy registrované v Spojenom kráľovstve na účely platby DPH uplatňovať nulovú sadzbu na predaj tovaru EÚ firmám, no nebudú musieť vypĺňať predajné zoznamy EK (Európskej komisie).

Keďže firmy registrované v Spojenom kráľovstve na účely platby DPH nebudú musieť vypĺňať predajné listy EK, zavedú sa zmeny do spôsobu záznamu takéhoto predaja. Britské firmy, ktoré vyvážajú tovar do EÚ firiem, si budú musieť na uplatnenie nulovej sadzby pre dodanie viesť záznamy, aby preukázali, že tovar opustil územie Spojeného kráľovstva. Väčšina firiem si takýto typ záznamov vedie ako súčasť aktuálnych postupov na vývoz do krajín mimo EÚ. Vláda Spojeného kráľovstva bude v príslušnom čase informovať o ďalších zmenách.

Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie bez dohody, britské firmy budú môcť aj naďalej nárokovať vrátenie DPH z krajín EÚ, no budú musieť použiť zavedené postupy pre neeurópske firmy.

Britské firmy už nebudú mať prístup k systému vrátenia DPH Európske únie. Postupy pre vrátenie DPH sa líšia v závislosti od krajiny EÚ a britské firmy sa budú musieť s týmito postupmi v krajinách, v ktorých im takéto náklady vznikajú oboznámiť, ak si chcú vrátenie nárokovať.

Brexit bez dohody

Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie je naplánovaný na 31. októbra 2019 o 23.00 GMT*. Vláda Spojeného kráľovstva ako súčasť svojich prípravných oznámení pri nedosiahnutí dohody informovala, že ak sa do tohto termínu nepodpíše dohoda o odstúpení, prestanú v Spojenom kráľovstve okamžite platiť všetky predpisy a nariadenia EÚ. Informácie o tom, čo môžete očakávať v prípade Brexitu bez dohody a ako sa naň pripraviť, nájdete tu (technická dokumentácia vlády Spojeného kráľovstva o príprave na Brexit bez dohody) alebo tu (Oznámenia o pripravenosti Európskej komisie)

Orgány Spojeného kráľovstva a Európskej únie vo svojich prípravných oznámeniach informovali, že dôsledkom nedosiahnutia dohody sa bude obchodovanie medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ riadiť pravidlami WTO. Voľný obeh tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončí, takže firmy budú musieť dodržiavať rovnaké colné a spotrebné predpisy ako pri krajinách mimo EÚ. Bližšie informácie nájdete v prípravných oznámeniach od vlády Spojeného kráľovstva a , ktoré stanovujú, že firmy budú musieť predložiť dovozné a vývozné vyhlásenia, aktualizovať svoje medzinárodné zmluvné podmienky poskytovania služieb tak, aby uvádzali ich postavenie ako dovozcu alebo vývozcu, a predložiť dovoznú alebo vývoznú licenciu pre kontrolovaný tovar. Budú sa môcť vykonávať colné kontroly a uplatňovať dovozné a ďalšie clá. Spoločnosť FedEx bude musieť ako prepravca tovaru predložiť vstupné alebo výstupné bezpečnostné vyhlásenia.

Spoločnosť FedEx vytvorila pracovné skupiny, ktoré monitorujú vývoj, posudzujú všetky dohody a umožňujú nám včasne reagovať na zmeny, aby sme zaručili, že budeme zákazníkom aj naďalej poskytovať tie najlepšie možné služby aj po Brexite.

Zatiaľ čo nikto nedokáže s určitosťou povedať, aké zmeny nastanú, pripravujeme sa na všetky možnosti a aj naďalej budeme vykonávať posúdenia vplyvu vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia, aby sme zaistili tie najlepšie služby pre našich zákazníkov bez ohľadu na to, odkiaľ a kam tovar posielajú.

Prípravy

Príprava na Brexit môže byť pre firmy náročnejšia, keďže ešte zostáva veľa nevyriešených otázok. Sme presvedčení, že je veľmi dôležité, aby sme pomohli našim zákazníkom pochopiť dopad na ich firmu, najmä v prípade zmien súvisiacich s objemom a priebehom zásielok.

Naše odporúčané opatrenia, ktoré môžu firmy prijať, sa dajú rozdeliť do štyroch skupín:

 1. Príprava pred poslaním
 2. Pochopenie požiadaviek na prepravu a vývoz
 3. Zabezpečenie bezproblémového dovozu
  • Dohodnite sa na dovozných preferenciách a operačnom modeli a definujte ich (vlastné preclenie alebo preclenie sprostredkovateľom)
  • Zaistite, že váš poskytovateľ dostal miestne pokyny na preclenie
  • Prečítajte si ďalšie informácie na webovej stránke FedEx
 4. Zohľadnenie príjemcov
  • Dôsledky colných sadzieb na prijatý tovar
  • Dôsledky Incoterms
  • Platba DPH vzťahujúceho sa na tovar a návrh vlády Spojeného kráľovstva na odložené vyúčtovanie pre DPH
  • Poplatky a mechanizmy platby ciel a DPH
  • Nastavte si požadované oprávnenia pre medzinárodný obchod

Náš FedEx Global Trade Manager predstavuje komplexný nástroj na zjednodušenie medzinárodného posielania tovaru pre zákazníkov každej veľkosti a úrovne skúseností. Táto webová služba je dostupná 24 hodín denne a pomôže vám vyplniť požadované medzinárodné dokumenty. S bezplatným nástrojom Find International Documents si nájdete a vytlačíte dovoznú a vývoznú dokumentáciu pre viac ako 220 krajín. Tento nástroj uľahčuje zákazníkom preclievanie. Nástroj Estimate Duties and Taxes vám umožňuje zadať informácie o zásielke a vypočítať odhadované clá, dane a ďalšie poplatky, ktoré sa môžu uplatniť na vašu medzinárodnú zásielku.

Írsko

Po Brexite už nebude Severné Írsko, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, súčasťou Európskej únie. Írska republika bude aj naďalej členom EÚ. Spojené kráľovstvo a EÚ aj naďalej rokujú o budúcnosti obchodných vzťahov medzi Severným Írskom a Írskou republikou vrátane takzvaného zabezpečovacieho mechanizmu. V súčasnosti však ešte rozhodnutie nepoznáme. Bez ohľadu na výsledok týchto rokovaní bude spoločnosť FedEx aj naďalej podporovať zákazníkov v oblasti doručovania a logistiky v Spojenom kráľovstve, Severnom Írsku, Írskej republike a ďalšími.

* Údaj je v čase vydania správny, no podlieha zmenám.