Marketingové nápady šetrné k životnému prostrediu na podporu snáh vašej spoločnosti v oblasti udržateľnosti

Žena a muž sadia malý stromček a usmievajú sa

Váš podnik ovplyvňuje životné prostredie, čo môže podnietiť konanie zákazníkov. Znižovanie množstva odpadu a výber opakovane použiteľných propagačných materiálov sú kľúčom k zelenej kampani malého podniku. Marketingové myšlienky šetrné k životnému prostrediu však nie sú len o rozdávaní opakovane použiteľných tašiek a dobrom pocite — môžu vám vrátiť vašu investíciu do propagačných a marketingových materiálov.

Pri zvažovaní nápadov v oblasti zeleného marketingu vo svojom podniku si položte tieto otázky:

 • Je táto vec vyrobená z kompostovateľného alebo udržateľného materiálu, ako je napríklad oceľ, sklo, vlna alebo bambus?
 • Nahrádza niečo jednorazové, napríklad fľaše na vodu alebo plastové slamky?
 • Dokážete propagovať svoju spoločnosť virtuálne bez fyzického odpadu?

Tieto štyri príklady udržateľného marketingu vám môžu pomôcť pri spustení kampane, ktorá bude podporovať životné prostredie a získa si pozornosť potenciálnych zákazníkov.

1. Používajte biologicky rozložiteľné a udržateľné materiály

Vaše fyzické marketingové materiály by mali byť jednoduché a vyrobené z recyklovaného papiera. Zvážte tiež použitie udržateľných reklamných predmetov, ako sú plátenné tašky, poháre z nehrdzavejúcej ocele a bavlnené plážové osušky.

Príklady marketingových nápadov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu:

 • Tašky alebo obaly na notebooky zo spotrebiteľského odpadu alebo udržateľného materiálu
 • Značkové kuchynské dosky alebo poháre na ceruzky z bambusu
 • Slamky z nehrdzavejúcej ocele alebo na opakované použitie zabalené v udržateľných vrecúškach
 • Značkové tašky z konope
 • Udržateľným spôsobom zabalené veci z oblasti zdravia a wellnessu, napríklad zdravé jedlá, mydlá alebo vreckové dezinfekčné prostriedky na ruky

2. Nájdite si organizáciu, ktorú budete podporovať

Zintenzívnite svoju ekologickú reklamu prostredníctvom marketingovej kampane šetrnej k životnému prostrediu, ktorá podporuje zmysluplný cieľ. Príklady zeleného marketingu:

 • Zasadiť strom prostredníctvom nadácie Arbor Day Foundation za každého potenciálneho klienta, ktorý sa prihlási na odber našich internetových noviniek
 • Darovať určitú sumu peňazí na miestne iniciatívy v oblasti životného prostredia za každé zobrazenie stránky na našej webovej lokalite
 • Vytvoriť interaktívny internetový kvíz, hru alebo mikrostránku na vzdelávanie spotrebiteľov o ekologických produktoch
 • Používanie prírodnej scenérie – napríklad stromov, vtákov a vody – na zdôraznenie snáh vašej spoločnosti v oblasti udržateľnosti

Okrem toho zvážte spoluprácu s neziskovou organizáciou, ktorá má rovnaké zameranie a hlavný účel ako vaša spoločnosť. 

3. Inšpirujte zákazníkov pomocou darčekov s tematikou zeleného marketingu a podujatí, ktoré vám niečo vrátia

Marketingová kampaň šetrná k životnému prostrediu by mala využívať materiály, ktoré sú v súlade s týmto étosom. Vyskúšajte tieto jedinečné nápady, aby ste meno svojej spoločnosti spojili s udržateľnosťou:

 • Zvýšte angažovanosť tým, že ponúknete možnosť získať cenu v podobe terakotových záhradkárskych setov alebo darčekových košov pre záhradkárov
 • Šírte lásku k čerstvému vzduchu a čerstvým potravinám tak, že novým aj existujúcim zákazníkom pošlete balíčky s rýchlo rastúcimi bylinkami
 • Zorganizujte čistenie parku alebo podujatie v okolí, ktoré bude ľudí nabádať k tomu, aby vyšli von a zaujímali sa o svoje okolie

Obmedzenie uhlíkovej stopy a minimalizovanie vplyvu na životné prostredie si vyžaduje inovácie. Najlepšie kampane zeleného marketingu neplytvajú peniazmi na povrchné záležitosti – ukazujú, že sa staráte o svet mimo svojho podniku. Zákazníci chcú vidieť skutočné a využiteľné údaje, ktoré preukazujú, že rozumiete dlhodobej potrebe udržateľnosti. 

4. Upriamte pozornosť na udržateľné obchodné postupy svojej spoločnosti

Príklady osvedčených postupov šetrných k životnému prostrediu:

 • Zahrnúť udržateľnosť do každého aspektu vášho podnikania vrátane firemných stratégií, cieľov a produktov
 • Zaškoliť všetkých zamestnancov o udržateľných pracovných zásadách a podnecovať ich k výmene nápadov na ochranu zdrojov
 • Spolupracovať s obchodníkmi a dodávateľmi, pre ktorých je udržateľnosť tiež prioritou
 • Vytvoriť interný program recyklácie papiera a elektroniky
 • Kupovať energeticky efektívne kancelárske vybavenie


Kontrola vplyvu spoločnosti na životné prostredie je dlhodobá iniciatíva. Chcete, aby potenciálni a existujúci zákazníci vedeli, že vám záleží na budúcnosti, a tieto nápady týkajúce sa zelenej marketingovej kampane môžu zdôrazniť vaše snahy o vytvorenie ekologického podniku.


 

Informácie a odkazy uvedené na tejto stránke slúžia len pre ľahšiu orientáciu a na informačné účely a neznamená to, že spoločnosť FedEx podporuje alebo schvaľuje nejaký podnik, produkty, služby alebo názory inej korporácie, organizácie alebo osoby. Spoločnosť FedEx nenesie zodpovednosť za presnosť, zákonnosť alebo obsah externého webového sídla ani následných odkazov. Je dôležité, aby ste si pred využitím produktov alebo služieb tretej strany spravili vlastnú analýzu na základe svojich obchodných potrieb. Opatrenia, ktoré prijmete na základe informácií na tejto stránke, sú výlučne na vaše vlastné riziko.