Obrázok Zeme

Priorita: Zem

Priorita: Zem

naša iniciatíva smerom k udržateľnejšej budúcnosti

naša iniciatíva smerom k udržateľnejšej budúcnosti

Pracujeme na udržateľnejšej budúcnosti a naším cieľom sú uhlíkovo neutrálne prevádzky do roku 2040. Prostriedkom na jeho splnenie je naša iniciatíva Priorita: Zem. Ide o naše doteraz najdôležitejšie doručenie, pretože miestom určenia je adresa, ktorú máme všetci spoločnú. 

žena sa usmieva a doručuje balík

Už je k dispozícii správa o ESG za rok 2021

ESG – environmentálne, spoločenské a podnikové riadenie – princípy, ktoré sú základom našich správ, odkedy sme sa pred 13 rokmi vydali na túto cestu. Prečítajte si našu najnovšiu správu a dozviete sa viac o našom záväzku zodpovedným spôsobom spájať spoločenstvá, v ktorých žijeme a pracujeme.

Naša trojstranná iniciatíva na zvýšenie environmentálneho dohľadu

Ikona nápadu
Ikona nápadu

Inovácia prevádzok s cieľom znížiť vplyv na životné prostredie

Obmedzujeme emisie a odpad, nahrádzame staršie technológie a dopravné prostriedky a prinášame prevratné zmeny do našich zariadení a balení. Chápeme, akú úlohu zohrávame pri ochrane a zachovaní našej planéty.

Ikona knižného zdroja
Ikona knižného zdroja

Konáme prostredníctvom výskumu a vývoja

Nezaujíma nás len udržateľnosť. Investovali sme. Vložili sme 100 miliónov USD, aby sme pomohli zriadiť Yale Center - centrum pre zachytávanie prírodného uhlíka (Yale Center for Natural Carbon Capture), v ktorom sa budú výskumní pracovníci zameriavať na spôsoby odstraňovania a uskladňovania nadbytočného uhlíka na Zemi. Okrem toho spolupracujeme so značkou Brightdrop spoločnosti GM na tom, aby sa doručovanie elektrickými vozidlami stalo realitou.

Ikona recyklovania
Ikona recyklovania

Inšpirujeme ostatných k udržateľnejšiemu konaniu

Sme v tom spoločne a každý z nás zohráva svoju rolu. Ak hľadáte spôsoby, ako zavádzať udržateľnosť do praxe v domácnosti alebo v práci, môžeme vám pomôcť. Získajte inšpiráciu vo všetkých oblastiach, od znižovania množstva odpadu po zavádzanie obalových materiálov šetrných k životnému prostrediu. Môžete sa dokonca dozvedieť, ako v tomto procese znížiť náklady.

Naše snahy v pohybe

Aby sme do roku 2040 dosiahli uhlíkovo neutrálne prevádzky:

 

Ikona knižného zdroja
Ikona knižného zdroja

Vložili sme 100 miliónov USD, aby sme pomohli zriadiť Yale Center - centrum pre zachytávanie prírodného uhlíka (Yale Center for Natural Carbon Capture), v ktorom sa budú výskumní pracovníci zameriavať na spôsoby odstraňovania a uskladňovania nadbytočného uhlíka na Zemi

Ikona doručovania
Ikona doručovania

Celý vozidlový park na vyzdvihovanie a doručovanie balíkov transformujeme na elektrické vozidlá s nulovými emisiami

Ikona paliva
Ikona paliva

Nadväzujeme na naše iniciatívy FedEx® Fuel Sense, aby sme aj naďalej znižovali spotrebu leteckého paliva

Ikona automobilu
Ikona automobilu

Pokračujeme v investíciách do alternatívnych palív, ktoré by mohli obmedziť emisie lietadiel a vozidiel

Ikona obnoviteľnej energie
Ikona obnoviteľnej energie

Investujeme do efektívnych zariadení, obnoviteľnej energie a iných programov energetického manažmentu

Pokrok v prospech planéty

Video o udržateľnosti

Sme na ceste k nášmu cieľu uhlíkovo neutrálnych prevádzok

Spoznajte niektoré z našich opatrení, ktoré prijímame v záujme udržateľnejšej prevádzky z dlhodobého hľadiska.

Správa o svetovom občianstve 2020

Získavame si dôveru vďaka transparentnosti

Prístup ku všetkým správam o udržateľnosti vrátane našej správy o environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení za rok 2021.

Skupina členov tímu spoločnosti FedEx pri dobrovoľníckych aktivitách

Podávame ľudstvu pomocnú ruku

Podávame ľudstvu
pomocnú ruku

Zistite, ako zlepšujeme planétu aj nad rámec udržateľnosti, prostredníctvom darov a dobrovoľníckej činnosti.