Dodávkové vozidlo spoločnosti FedEx Express s malebným kaňonom v pozadí

Hlásenia o environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení

Hlásenia o environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení
Správa o svetovom občianstve 2021

Správa o ESG 2021

Prečítajte si našu najnovšiu správu o environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení (ESG), aby ste sa dozvedeli o dosiahnutom pokroku a výkonnosti, pokiaľ ide o dôležité témy ESG v našom fiškálnom roku 2020, ktorý sa skončil 31. mája 2020. Správa uvádza indikátory zo štandardov organizácie Global Reporting Initiative (GRI), rady Sustainability Accounting Standards Board (SASB) a pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných údajov súvisiacich s klímou (TCFD).

Grafika našich zainteresovaných strán

Hlavné témy z oblasti ESG

Naše hodnotenie dôležitosti poukazuje na naše priority v oblasti environmentálneho, spoločenského a podnikového riadenia (ESG) vo vzťahu k našim zákazníkom, členom tímu, akcionárom, podniku a ostatným zainteresovaným stranám. V rámci nášho najnovšieho hodnotenia v roku 2019 sme prehodnotili témy, ktoré boli v minulosti identifikované ako najdôležitejšie pre podnik, zainteresovanú stranu a spoločenské perspektívy, a určili sme nové a vznikajúce témy.

Logo CDP

Odpoveď CDP 2020

CDP je globálna platforma na zverejňovanie informácií o vplyve na životné prostredie, ktorej každoročne reportujeme aj my. V roku 2020 sme získali skóre B (riadiaca úroveň) v hodnotení, ktorým CDP posudzuje zverejňovanie zmien v rámci snáh o udržateľnosť a manažment emisií.


Archív správ

Správa o svetovom občianstve 2019

Správa o svetovom občianstve 2020

Správa o svetovom občianstve 2019

Správa o svetovom občianstve 2019

Správa o svetovom občianstve 2017

Správa o svetovom občianstve 2017

Správa o svetovom občianstve 2016

Správa o svetovom občianstve 2016

Správa o svetovom občianstve 2014

Správa o svetovom občianstve 2014

Správa o svetovom občianstve 2013

Správa o svetovom občianstve 2013

správa o svetovom občianstve 2012

Správa o svetovom občianstve 2012

správa o svetovom občianstve 2011

Správa o svetovom občianstve 2011

správa o svetovom občianstve 2010

Správa o svetovom občianstve 2010

správa o svetovom občianstve 2009

Správa o svetovom občianstve 2009

správa o svetovom občianstve 2008

Správa o svetovom občianstve 2008