Muž a žena sa usmievajú a rozprávajú počas obchodného stretnutia

Konáme prostredníctvom výskumu a vývoja

Konáme prostredníctvom výskumu a vývoja

Udržateľnosť: predchádzajúci pokrok, budúce zameranie

Udržateľnosť a environmentálny dohľad pre nás boli vždy prioritou. A prešli sme dlhú cestu. 

V rozmedzí našich fiškálnych rokov 2009 až 2020 vzrástol náš priemerný denný objem balíkov o 110 %. Aj napriek tomuto obrovskému rastu sme v rovnakom období znížili intenzitu našich emisií CO2 takmer o 40 % na báze príjmov.  

Teraz je naším cieľom uhlíková neutralita do roku 2040. Takto spolupracujeme s vedúcimi subjektmi v odvetví na urýchlení nášho pokroku. 

V rozmedzí našich fiškálnych rokov 2009 až 2020 vzrástol náš priemerný denný objem balíkov o 110 %. Aj napriek tomuto obrovskému rastu sme v rovnakom období znížili intenzitu našich emisií CO2 takmer o 40 % na báze príjmov.

Teraz je naším cieľom uhlíková neutralita do roku 2040. Takto spolupracujeme s
vedúcimi subjektmi v odvetví na urýchlení nášho pokroku. 

Grafika objemu balíkov za roky 2009 a 2020 a štatistika CO2 emisií
Grafika objemu balíkov za roky 2009 a 2020 a štatistika CO2 emisií

                                                   *na báze príjmov

Pomoc pri zakladaní Yale Center - centra pre prírodné zachytávanie uhlíka

V rámci našej investície 2 mld. USD do uhlíkovo neutrálnych prevádzok sme vložili 100 miliónov USD do univerzity v Yale, aby sme pomohli zriadiť Yale Center for Natural Carbon Capture - centrum pre prírodné zachytávanie uhlíka. Výskumní pracovníci v tomto centre sa budú venovať kompenzovaniu emisií skleníkových plynov odstraňovaním a skladovaním nadbytočného uhlíka na Zemi. Budú skúmať kombináciu krátkodobých a dlhodobých prístupov a spolupracovať s ďalšími odborníkmi na prírodné vedy a technické odbory. Konečným cieľom je vytvoriť portfólio stratégií odstraňovania uhlíka, ktoré bude mať vplyv na globálne emisie v leteckom sektore.


ikona chatu
ikona chatu

„Riešenie klimatických zmien je komplexná výzva, ktorá si vyžaduje naliehavé kroky, ktorých hlavnou súčasťou budú stratégie prírodného zachytávania uhlíka.“

Dr. Ingrid C. „Indy“ Burke
Carl W. Knobloch, Jr. Dean

Yale University School of the Environment


Spolupráca so značkou BrightDrop na ponuke systémov elektrických vozidiel

BrightDrop, najnovší podnik v rodine General Motors, ponúka elektrické doručovacie systémy vrátane motorizovaných paliet a dodávok. Tie umožňujú bezemisné doručovanie a zároveň minimalizujú body kontaktu s balíkmi a tiež fyzickú námahu vodičov.


ikona chatu
Ikona chatu

„Tento nový rad produktov [BrightDrop] nám pomôže zvýšiť bezpečnosť a včasnosť doručení FedEx Express a zároveň zníži vplyv na životné prostredie a zabezpečí ochranu našich kuriérov.“

Richard Smith
Regionálny prezident spoločnosti FedEx Express v Severnej a Južnej Amerike


Cieľom charitatívnej spolupráce je dostať občanov Európy na nákladné bicykle

Bicykle na prepravu nákladu sa považujú za spôsob udržateľnej prepravy s nevyužitým potenciálom. V mnohých európskych mestách predstavujú reálnu alternatívu súkromných vozidiel na krátke každodenné trasy.

S Globálnou alianciou mimovládnych organizácií (Global Alliance of NGOs) pre bezpečnosť na cestách a Európskou cyklistickou federáciou spolupracujeme na projekte, ktorého cieľom je propagovať používanie bicyklov ako bezpečnej a udržateľnej alternatívy automobilov.

Spolupráca vstupuje do svojho tretieho roku a jej výsledkom budú malé skupiny nákladných bicyklov na verejné použitie v Poznani (Poľsko), Valencii (Španielsko) a regióne Apúlia (Taliansko), ktoré sa stanú realitou neskôr v tomto roku. Prostredníctvom takýchto možností pomáhame formovať správanie verejnosti a dávame občanom príležitosť prijímať udržateľné rozhodnutia.


Spolupráca s holandskou mimovládnou organizáciou dláždi cestu k udržateľnejšiemu sektoru dopravy v Európe

Spolu s našou vlastnou snahou o splnenie cieľa uhlíkovo neutrálnych prevádzok do roku 2040 nadväzujeme aj vzťahy na urýchlenie udržateľných riešení pre naše odvetvie. Spoločne s charitatívnou organizáciou z oblasti životného prostredia Natuur & Milieu (Príroda a prostredie) sme pripravili tri projekty, ktorých cieľom je oceniť udržateľné riešenia a znížiť uhlíkovú stopu logistiky na cestách, v zariadeniach a letectve.

Našou snahou je pomôcť malým a stredným prevádzkovateľom vozových parkov elektrifikovať ich činnosti, podporovať používanie obnoviteľnej energie a nabíjaciu infraštruktúru v ich distribučných centrách a zároveň podporovať využívanie syntetického leteckého paliva v Európe.