Nákladné vozidlo spoločnosti FedEx idúce po diaľnici v malebných horách

Náš prístup k inovácii prevádzok

Náš prístup k inovácii prevádzok

Pracujeme na udržateľnejšej budúcnosti

Náš prístup k udržateľnosti sa zameriava na tri hlavné myšlienky: redukovať, nahrádzať a prinášať prevratné zmeny. Sústredíme sa na obmedzovanie emisií a odpadu, nahrádzame staršie technológie a dopravné prostriedky a prinášame prevratné zmeny do našich vozových parkov a zariadení. Vďaka tomuto prístupu môžeme svoje zdroje využívať efektívne a zodpovedne.  


Zistite, ako pokračuje naša cesta k udržateľnosti v každej z týchto hlavných oblastí.


Ikona (vzlietajúceho) lietadla

Na oblohe: modernizujeme a inovujeme naše lietadlá

Keďže máme takmer 700 lietadiel, spotrebujeme veľa leteckého paliva. Palivo tvorí približne 61 % našich emisií.

Preberáme zodpovednosť

Ikona kvapky
 • Obmedzovanie spotreby paliva pomocou iniciatívy FedEx® Fuel Sense

Obmedzovanie spotreby paliva pomocou iniciatívy FedEx® Fuel Sense

Ikona (vzlietajúceho) lietadla
 • Výmena lietadiel za efektívnejšie

Výmena lietadiel za efektívnejšie

Ikona nápadu
 • Inovácia pomocou biopalív

Inovácia pomocou biopalív

Pozorovanie výsledkov*

Ikona zaškrtnutia
 • Ušetrili sme približne 965 miliónov litrov paliva

Ušetrili sme približne 965 miliónov litrov paliva

Ikona zaškrtnutia
 • Zabránili sme vzniku viac ako 2,38 milióna metrických ton emisií CO2

Zabránili sme vzniku viac ako 2,38 milióna metrických ton emisií CO2

Tieto výsledky sú ekvivalentom ročných emisií skleníkových plynov z 516 976 osobných vozidiel.

Inovácia v praxi

Ikona doručovania

Na zemi: prechod na kvalitnejšie vozidlá a ich optimalizácia

Náš vozový park na pozemnú prepravu tvorí viac než 200000 vozidiel, z ktorých viac než 100000 je vo vlastníctve spoločnosti.

Preberáme zodpovednosť

Obmedzujeme množstvo prejdených kilometrov a spotrebovaného paliva:

Ikona vedenia dopravného prostriedku
 • Príklady dobrého správania vodičov

Príklady dobrého správania vodičov

ikona doručovania
 • Využívanie elektrických vozidiel

Využívanie elektrických vozidiel

Ikona integrácie
 • Autonómne vozidlá a roboty

Autonómne vozidlá a roboty

Ikona intermodálnej železničnej dopravy
 • Používanie intermodálnej železničnej prepravy

Používanie intermodálnej železničnej prepravy

ikona oddelenia služieb zákazníkom
 • Mobilné riadiace centrá

Mobilné riadiace centrá

ikona mapy
 • Optimalizované trasy

Optimalizované trasy

ikona oznámenia
 • Obhajoba čistých technológií

Obhajoba čistých technológií

Pozorovanie výsledkov*

ikona zaškrtnutia
 • Ušetrili sme 196 miliónov litrov paliva

Ušetrili sme 196 miliónov litrov paliva

ikona zaškrtnutia
 • Zabránili sme 548 076 metrickým tonám emisií CO2

Zabránili sme 548 076 metrickým tonám emisií CO2

ikona zaškrtnutia
 • Začali sme používať 4 091 elektrických vozidiel a vozidiel na alternatívny pohon

Začali sme používať 4 091 elektrických vozidiel a vozidiel na alternatívny pohon

Tieto výsledky sú ekvivalentom ročných emisií zo 119 196 osobných vozidiel a ročných emisií elektrickej energie z 99 554 domácností.

Inovácia v praxi

Obrázok Roxa

Skúmanie nového spôsobu doručovania v ten istý deň

Autonómne doručovanie na poslednom úseku možno znie ako zo sci-fi filmu. Vďaka Roxovi, nášmu doručovaciemu botovi, ktorý zvláda schody, prechádza cez obrubníky a dokonca používa signály, ktorými komunikuje, sa to stáva realitou.

Kuriér tlačí špeciálny ručný vozík

Inováciami k zredukovaniu našej stopy

Mestá v celej Európe prijímajú nové pravidlá a nariadenia v oblasti dopravy, aby bojovali proti znečisťovaniu ovzdušia. Zistite, ako na to reagujeme ekologickými formami doručovania, ako sú napríklad e-bicykle a špeciálne ručné vozíky.

Ikona maloobchodu

V našich zariadeniach: Zadržiavanie a ochrana energie

Keďže máme viac ako 5000 centier vo vzduchu a na zemi, diep, centier nákladných služieb a maloobchodných prevádzok, naša činnosť musí byť efektívna, aby sme znížili ich vplyv na životné prostredie.

Preberáme zodpovednosť

Ikona projektového manažmentu
 • Navrhovanie a budovanie efektívnych zariadení

Navrhovanie a budovanie efektívnych zariadení

Ikona nápadu
 • Modernizácia osvetlenia

Modernizácia osvetlenia

Ikona obnoviteľnej energie
 • Presadzovanie obnoviteľnej energie v prevádzke 

Presadzovanie obnoviteľnej energie v prevádzke 

Pozorovanie výsledkov*

ikona zaškrtnutia
 • Výroba solárnej energie priamo v prevádzke:
  • 26 solárnych zariadení vyrobilo viac než 24,5 milióna kilowatthodín čistej energie

Výroba solárnej energie priamo v prevádzke:

 • 26 solárnych zariadení vyrobilo viac než 24,5 milióna kilowatthodín čistej energie

Tento výsledok je ekvivalentom uhlíka sekvestrovaného viac ako 85 km2 lesa za jeden rok.

ikona zaškrtnutia
 • Modernizácia osvetlenia a systémy energetického manažmentu:
  • V roku 2020 sa ušetrilo viac než 238 miliónov kilowatthodín elektrickej energie
  • Zabránilo sa 193 462 metrickým tonám emisií CO2

Modernizácia osvetlenia a systémy energetického manažmentu:

 • V roku 2020 sa ušetrilo viac než 238 miliónov kilowatthodín elektrickej energie
 • Zabránilo sa 193 462 metrickým tonám emisií CO2

Tieto výsledky znamenajú to isté, ako keby sme za jeden rok predišli emisiám CO2 zo spotreby elektrickej energie vo viac ako 35 000 domácnostiach.

Inovácia v praxi

Obrázok termostatov

Nová forma regulácie klímy

Zistite, ako FedEx Office ušetril 22 miliónov kilowatthodín energie za rok pomocou systému energetického manažmentu.

Obrázok solárneho panela v zariadení spoločnosti FedEx Ground na Floride

Udržanie príjemnej teploty

Spoznajte zariadenie spoločnosti FedEx Ground na Floride, ktoré využíva svetlo a teplo zo Slnka na udržiavanie nízkych teplôt. 

Obrázok solárnych panelov v prevádzke spoločnosti FedEx Ground v Maui

Povedzme „aloha“ solárnej energii

Zistite, ako zásobujeme energiou našu prevádzku FedEx Ground pomocou solárnych panelov a batérií.

Ikona e-mailu

Pomocou našich obalov: používame materiály, ktoré sa dajú použiť opakovane, sú recyklovateľné a vyrobené z recyklovaného obsahu

Počas každého pracovného dňa doručíme v priemere viac než 15 miliónov balíkov. Obaly značky FedEx tvoria 72 % materiálu, ktorý nakupujeme — z hľadiska objemu ide o najväčšiu kategóriu. 

Preberáme zodpovednosť

Ikona obalu (verzia 1)
 • Minimalizovanie materiálov používaných v našich obaloch

Minimalizovanie materiálov používaných v našich obaloch

Ikona hmotnosti v librách
 • Spolupráca so zákazníkmi na optimalizácii veľkosti a hmotnosti balenia

Spolupráca so zákazníkmi na optimalizácii veľkosti a hmotnosti balenia

Ikona recyklovania
 • Maximalizovanie recyklácie v záujme zachovania zdrojov a obmedzovania množstva odpadu

Maximalizovanie recyklácie v záujme zachovania zdrojov a obmedzovania množstva odpadu

Pozorovanie výsledkov*

Ikona zaškrtnutia
 • Kartónové obaly značky FedEx sú na 100 % recyklovateľné a 45 % tvorí recyklovaný obsah.

Kartónové obaly značky FedEx sú na 100 % recyklovateľné a 45 % tvorí recyklovaný obsah.

Ruka otvárajúca FedEx pak

Viac faktov o papieri a obaloch

Obaly značky FedEx sú:

 • na 80 % certifikované treťou stranou, čo podporuje zodpovedný lesný manažment, chráni pred odlesňovaním a podporuje biodiverzitu.

Vyberáme si certifikovaný papier.

 • 99,8 % papiera, ktorý vo fiškálnom roku 2020 zakúpila FedEx pobočka, malo certifikát tretej strany.

Aktívne recyklujeme.

 • 69 % tuhého odpadu generovaného v našich prevádzkach bolo odoslaných do recyklačných zariadení.

Inovácia v praxi

Hŕba starých uniforiem v procese zmeny

Teplo vďaka noseným uniformám

Prečítajte si o členoch nášho tímu v São Paulo v Brazílii, ktorí spolupracovali s miestnym podnikom na recyklácii starých uniforiem na prikrývky.

Pár si v kuchyni otvára škatuľu značky Liviri

Obal, ktorý ovplyvňuje – a je ovplyvňovaný

Zistite, ako tento maloobchodník spolupracoval s laboratóriom FedEx Packaging Lab na vytvorení inovačného obalu na víno, ktorý chráni a zároveň je udržateľný.

medzinárodná ikona

Päť regiónov s jedným zameraním

Naše sústredenie na udržateľnosť nepoľavuje podľa toho, kde pôsobíme. Ponúkame vám pohľad na našu prácu na ochrane planéty na celom svete.

Mapa so zvýraznenou Kanadou

Kanada

Staráme sa o to, aby naši vodiči používali „ekologické postupy vedenia vozidiel“ a tým šetrili palivo a znižovali hodnotu emisií, čo pomáha chrániť vzduch, ktorý dýchame. V Kanade prinášajú naši vodiči zmenu napríklad tým, že plyn pridávajú pomaly, pred brzdením ho uvoľnia a nenechávajú vozidlá bežať naprázdno. Prečítajte si viac o našich aktivitách v Kanade

Mapa so zvýraznenou Latinskou Amerikou a Karibikom

Latinská Amerika a Karibik

Vo veľkých mestách môžu byť s dopravou problémy a nákladné vozidlá prispievajú k zlej kvalite ovzdušia. V Brazílii a Chile používame elektrické vozidlá a vozidlá na alternatívne palivo a v Brazílii zároveň modernizujeme naše prívesy, nákladné vozidlá a ťahače, aby boli efektívnejšie z hľadiska spotreby paliva a produkcii emisií. Pozrite si viac podrobností o ďalších iniciatívach v Latinskej Amerike a Karibiku

Mapa so zvýraznenou Európou

Európa

V Amsterdame, Frankfurte, Londýne, Miláne, Madride a Paríži obmedzujeme naše vozidlá a emisie v rušných centrách. Naše najnovšie prístupy, ako sú napríklad nákladné bicykle, nám pomôžu znížiť preplnenie ciest, obmedziť vplyvy a zabezpečovať lepšiu navigáciu v úzkych uličkách až v 600 európskych mestách. Získajte informácie o týchto a ďalších environmentálnych stratégiách v Európe

Mapa so zvýrazneným Blízkym východom, Indiou a Afrikou

Blízky východ, India a Afrika

Zariadenia navrhujeme tak, aby spotrebovali minimum energie, vody a materiálov. Naša centrála FedEx Express India v Bombaji má certifikát LEED Gold. V deviatich štátoch sme držiteľmi certifikátov ISO 14001. A v Južnej Afrike máme dokonca zariadenie na solárnu energiu. Oboznámte sa s našimi ďalšími opatreniami na Blízkom východe, v Indii a Afrike.  

Mapa so zvýraznenou Áziou a Tichomorím

Ázia a Tichomorie

Naša zväčšujúca sa maloobchodná sieť v tejto oblasti obmedzuje vplyvy vo forme emisií a dopravných zápch. Okrem toho využívame alternatívne palivá, zavádzame elektrické vozidlá a otvárame solárne zariadenia, aby sme čo najviac obmedzili vplyv na životné prostredie vo viac než 30 štátoch a územiach v tomto regióne. Oboznámte sa s ďalšími iniciatívami v oblasti udržateľnosti v regióne Ázie a Tichomoria.  

*Zdroj: Správa o environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení za rok 2021 (Ak nie je uvedené inak, údaje sa týkajú každej z našich prevádzkových spoločností a všetkých geografických oblastí v našom fiškálnom roku 2020, ktorý sa skončil 31. mája 2020.)