Vdychujeme nový život starým uniformám

18. január 2021


Väčšina z nás o oblečení uvažuje len v súvislosti s pohodlím a štýlom, netrápi nás, čo s ním bude, keď sa obnosí. Len 13 percent odevov na svete sa nejakým spôsobom recykluje. Je to nelichotivá štatistika, keď sa zamyslíme nad tým, do akej miery sa snažíme, aby sa veci nedostali na skládky. Keď spoločnosť FedEx® v roku 2012 získala spoločnosť Rapidão Cometa a jej 10 000 zamestnancov, členovia tímu v centre v São Paulo sa rozhodli uniformy vyraďovať s noblesou, aby neskončili na spodku hromady odpadov.

recyklovaná prikrývka vedľa obálky fedex express

Recyklovať textílie je ťažšie, než si myslíte

Recyklovať textílie je
ťažšie, než si myslíte

Rôzne typy materiálov si vyžadujú rôzne recyklačné postupy. Postup je obzvlášť náročný v prípade materiálov so zmiešanými vláknami, aké sa používajú pri odolných uniformách. Pred piatimi rokmi to bolo ešte ťažšie ako teraz. Jednoducho neexistovala technológia, ktorá by zvládla veľké objemy. Našťastie, tím zo São Paula objavil Retalhar, sociálny podnik, ktorý sa okrem iného špecializuje na recyklovanie textílií. Retalhar zamestnáva aj ženy z nízkopríjmových skupín, ktoré vykonávajú upcykláciu spracovaných textílií na prikrývky. Dobrovoľníci spoločnosti FedEx Express potom prikrývky darujú organizáciám pomáhajúcim bezdomovcom a zvieratám v útulkoch.

recyklovaná prikrývka vedľa obálky fedex express

Kroky smerom k cirkulárnej ekonomike

Program sa stále rozrastá. Zo starých uniforiem sa v priebehu rokov vyrobilo viac než 8 200 prikrývok. Len v roku 2019 sa v Brazílii vyzbieralo takmer 13 000 košieľ a nohavíc, z ktorých vzniklo 2 700 prikrývok. Ušetrilo sa tým odhadom 31 metrov kubických skládkového odpadu a zabránilo sa 62 metrickým tonám emisií CO2, čo sa rovná množstvu uhlíka, ktoré za rok sekvestruje viac ako 0,32 km2 lesa.

„Okrem toho, že naše uniformy sa takto nedostanú na skládku a chránime značku, robíme niečo pre cirkulárnu ekonomiku, ktorá veci namiesto zničenia znovapoužije,“ poznamenala Claudia Rostagno, výkonná riaditeľka marketingu v spoločnosti FedEx Express® v Latinskej Amerike a Karibiku.

Okrem aktívneho zapojenia našich členov sa zapojili aj naši zákazníci. „Zákazníci spoločnosti FedEx sa stotožňujú s naším záväzkom voči životnému prostrediu. Preto dbáme o to, aby mali možnosť zabrániť našim starým uniformám skončiť na skládke, a to tak, že im dávame recyklované prikrývky, ktoré môžu ďalej distribuovať,“ dodáva Silvia Imafuku, marketingová poradkyňa z Brazílie.

recyklované uniformy spoločnosti fedex

Inšpirujeme ostatných, aby sa pridali

Keď sa špecialista na udržateľnosť Ben Fogg z centrály spoločnosti FedEx Ground® v Pittsburghu v Pennsylvánii dopočul o projekte recyklovania uniforiem v Brazílii, chcel sa o ňom dozvedieť viac. „Dobre napredujeme, keďže nachádzame spôsoby, ako na skládky z našich prevádzok posielať menej odpadu, napríklad vďaka recyklovaniu paliet, ktoré dostávame od zákazníkov a eliminovaniu kartónových zvitkov, na ktorých sú natočené zmršťovacie fólie. Keďže jedna uniforma vydrží v priemere približne 18 mesiacov, spracovanie obnosených uniforiem bola ďalšia položka na zozname,“ vysvetľuje.

Ben vďaka svojmu výskumu navštívil spoločnosť Debrand, ktorá riadi recyklovanie uniforiem a do praxe bol zavedený pilotný projekt v západnom regióne FedEx Ground. V tomto úvodnom pilotnom projekte členovia tímu spoločnosti FedEx Ground a nezávislí poskytovatelia služieb využili možnosť recyklovania svojich starých uniforiem. Na jednom mieste sa vyzbieralo viac než 52 kilogramov starých odevov vrátane košieľ, ktoré nosili skladníci. V pilotnom projekte sa celkovo vyzbieralo viac než 454 kg značkového oblečenia. Spoločnosť Debrand následne poslala vlákna na analýzu, aby sa zistilo, čo sa dá recyklovať, ako aj s cieľom optimalizovať celý proces.

prikrývka vyrobená z recyklovaných uniforiem spoločnosti fedex

Späť ku koreňom

Po prijatí starej uniformy v rámci programu spoločnosti Debrand musí spoločnosť Phoenix Fibers rovnako ako spoločnosť Retalhar v Brazílii látku spracovať, aby sa premenila na opakovane použiteľný materiál. Odevy najprv prechádzajú niekoľkými rezačkami, v ktorých sa vlákna spracujú do pôvodného stavu. Takto vznikne materiál, ktorý voláme „odpadové vlákno“, ktoré možno premeniť na výplň a primárne použiť v produktoch, napríklad v športovom vybavení a nábytku, alebo ním izolovať domy. „Náš program s partnerskou spoločnosťou Phoenix Fibers umožňuje zamestnancom spoločnosti FedEx priložiť ruku k dielu a bezpečnou recykláciou uniforiem zabrániť tomu, aby sa ocitli na skládke odpadu. Môže ich tešiť a môžu mať dobrý pocit z toho, že ich obľúbená uniforma si bude po obnosení žiť ďalším životom v podobe nejakého sekundárneho produktu,“ hovorí Amelia Eleiter, spoluzakladateľka spoločnosti Debrand.

prikrývka vyrobená z recyklovaných uniforiem spoločnosti fedex

Spätná väzba od zúčastnených členov tímu a nezávislých poskytovateľov služieb bola pozitívna. Náš poskytovateľ služieb navrhol inštaláciu opakovane použitých nádob na zhromažďovanie starých uniforiem. „Tým, že pre naše staré uniformy nájdeme nové využitie, znižujeme množstvo odpadu a pomáhame vytvárať obnoviteľnejší systém – je to víťazstvo na všetkých frontoch,“ uzavrel Ben.

Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí rozšíriť program recyklovania uniforiem v rámci našich nepretržitých snáh o zmiernenie vplyvov na životné prostredie a podporu rastu cirkulárnej ekonomiky. Spoločnosť FedEx Ground v nadväznosti na úspech úvodnej skúšky spustila tento program v celej svojej sieti a s potešením sleduje jeho pozitívny vplyv.