Lietadlo FedEx

Bezpečnosť nadovšetko počas šírenia ochorenia COVID-19

Bezpečnosť nadovšetko počas šírenia ochorenia COVID-19

Uvedomujeme si dôveru, ktorú do nás vkladáte, keď doručujeme k Vašim dverám alebo do Vašej firmy. Preto Vám chceme poskytnúť bližšie informácie o krokoch, ktoré vo FedEx podnikáme, aby sme Vás a členov nášho tímu udržali v bezpečí počas šírenia COVID-19.

„Bezpečnosť nadovšetko“ je zásada, ktorú vo FedEx berieme mimoriadne vážne. V našej snahe ochrániť našich zákazníkov a členov našich tímov sa riadime odporúčaniami Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Raj Submaranium
Raj Submaranium
podpis raja subramaniama

Raj Subramaniam
prezident a COO
FedEx Corporation

Uvedomujeme si dôveru, ktorú do nás vkladáte, keď doručujeme k Vašim dverám alebo do Vašej firmy. Preto Vám chceme poskytnúť bližšie informácie o krokoch, ktoré vo FedEx podnikáme, aby sme Vás a členov nášho tímu udržali v bezpečí počas šírenia COVID-19.

„Bezpečnosť nadovšetko“ je zásada, ktorú vo FedEx berieme mimoriadne vážne. V našej snahe ochrániť našich zákazníkov a členov našich tímov sa riadime odporúčaniami Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

podpis raja subramaniama

Raj Subramaniam
prezident a COO
FedEx Corporation

Raj Submaranium

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti

Ako sa svet prispôsobuje dopadu šírenia koronavírusu (COVID-19), je pre nás prvoradé, aby sme dodržiavali odporúčania ECDC, WHO a ďalších popredných zdravotníckych organizácií. Tieto odporúčania sa vzťahujú na viac ako 475 000 členov tímu FedEx po celom svete, ktorí nám umožňujú zabezpečovať našu sieť. Z tohto dôvodu sme prijali rôzne opatrenia, a to aj:

  • Vzdelávame členov nášho tímu o víruse a poskytujeme im informácie, ako udržiavať čisté pracovisko.
  • Podporujeme členov tímu v dodržiavaní správnych hygienických návykov vrátane častého umývania rúk.
  • Prostredníctvom pravidelnej komunikácie a pripomienok podporujeme vzdelávanie a hygienu.
  • Rozširujeme bezpečnostné opatrenia až po koncové doručenie.
  • Dočasne nevyžadujeme podpis pre väčšinu doručení v Európe okrem zásielok vyžadujúcich podpis dospelej osoby.
    • Pravidelne dezinfikujeme vybavenie používané pri doručovaní
  • Podporujeme členov tímu v tom, aby pozorne sledovali svoje zdravie a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich prejavia symptómy podobné chrípke.
    • Každého člena tímu, ktorý nás informuje, že sa u neho prejavili symptómy podobné chrípke, alebo u neho prejavenie týchto symptómov pozorujeme, požiadame, aby zostal doma.

 

O krok vpred

Máme skúsenosti s riešením náročných situácií, ktoré od nás vyžadujú zavedenie plánov na udržanie našich operácií s čo najmenším dopadom na našich zákazníkov. Spoločnosti FedEx a TNT sa pýšia 115-ročnými skúsenosťami v oblasti aktívneho riešenia situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Či už ide o spoločenské nepokoje alebo prírodnú katastrofu, pohotovostné plány dokážeme spustiť okamžite a v rámci celej našej siete vykonať nevyhnutné úpravy tak, aby sme mohli pokračovať v poskytovaní tých najlepších možných služieb.

Stupeň zavedenia našich plánov vždy závisí od závažnosti príslušnej udalosti. V prípade ochorenia COVID-19 sa musíme zapojiť všetci. Naše plánovanie pre prípad pandémie zahŕňa plány pre kontinuitu obchodnej činnosti, ktorých cieľom je nastaviť každú našu prevádzkovú spoločnosť na úspech aj pri tých najnáročnejších okolnostiach. Tieto plány sme už aktivovali a v primeranom čase zverejníme aj naše plány obnovy po tejto situácii.

Poskytovanie servisných aktualizácií

V zasiahnutých oblastiach pôsobíme v rozsahu, v akom to povoľujú miestne podmienky a obmedzenia. Dodržiavame všetky nariadenia a pokyny vládnych orgánov v súvislosti so zastavením šírenia vírusu. Tieto pracovné a cestovné obmedzenia môžu ovplyvniť aj zásielky do a zo zasiahnutých oblastí, ako aj zásielky pohybujúce sa v rámci týchto oblastí. V niektorých zasiahnutých oblastiach sme upravili naše predpokladané dátumy doručenia. Našu logistickú sieť využívame s cieľom čo najviac znížiť vplyv na služby, aby sme mohli našim zákazníkom aj naďalej poskytovať tie najlepšie možné služby. Na stránkach fedex.com alebo tnt.com si môžete skontrolovať stav svojho balíka alebo pozrieť aktualizované prepravné informácie. Sledujte informácie s Novinkami o službách

Často kladené otázky

Pozorne sledujeme usmernenia ECDC, WHO a iných verejných zdravotníckych organizácií a zavádzame odporúčané opatrenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti členov tímu a zákazníkov.

Berte, prosím, na vedomie, že naši zamestnanci nemajú povolené podpisovať dotazníky ohľadom ich osobného zdravia a cestovania. Veríme, že opatrenia, ktoré zavádzame na podporu dobrej hygieny a odporučenie pre zamestnancov, aby v prípade choroby nechodili do práce, sú v súlade s usmerneniami ECDC a WHO.

WHO vyhlásila ochorenie COVID-19 za pandémiu. Momentálne je znepokojujúce jeho šírenie v komunitách, takže hlavným určujúcim faktorom potenciálneho vystavenia nie je cestovanie do konkrétnych lokalít. Preto nebudeme zverejňovať žiadnu históriu cestovania zamestnancov. 

Situáciu pozorne sledujeme a zvyčajnú prevádzku obnovíme hneď, ako to dovolia okolnosti. 

Informácie o stave zásielok nájdete na fedex.com alebo tnt.com.

V rámci dodržiavania usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúcich sa udržiavania odstupu od iných ľudí a zabránenia šíreniu ochorenia COVID-19 v našich komunitách sme okamžitou platnosťou dočasne zrušili vyžadovanie väčšiny podpisov pre služby FedEx Express v Európe.

Máme dlhoročné so zvládaním prepráv počas najsilnejších období a udalostí vyžadujúcich väčšie objemy zásielok. Čo najskôr sa obráťte na nášho obchodného reprezentanta, aby sme mohli splniť vaše dodatočné prepravné požiadavky a dať ich príslušnému tímu na naplánovanie.

Keď dôjde ku katastrofe, zmobilizujeme celý globálny vozový park FedEx a vďaka našej bezkonkurenčnej dopravnej infraštruktúre zabezpečíme rýchly prevoz naliehavo potrebných zásob organizáciám poskytujúcim pomoc v núdzi.

Momentálne poskytujeme podporu prostredníctvom našich dlhodobých vzťahov s humanitárnymi organizáciami vrátane Direct Relief a International Medical Corps. Tieto organizácie poskytujúce pomoc v núdzi, zaisťujú životne dôležité potreby ako masky a jednorazové zdravotnícke odevy a rukavice. Spoločnosť FedEx s týmito a ďalšími neziskovými organizáciami často komunikuje, aby sa zaistilo efektívne nasadenie našich zdrojov.

Od začiatku roka 2020 sme vďaka spolupráci s Direct Relief odoslali do Číny 10 humanitárnych dodávok zdravotníckeho materiálu.

Súčasťou týchto dodávok boli chirurgické čiapky, zdravotnícke plášte, kombinézy, masky, rukavice, návleky na obuv a tvárové štíty.

Ďalšie užitočné informácie

Fakty a najnovšie informácie o víruse nájdete na webovej lokalite ECDC a webovej lokalite WHO.
Naše oficiálne vyhlásenie o ochorení COVID-19 nájdete v časti FedEx Newsroom.