Aktuálne informácie o službách a nariadeniach, dôležité upozornenia

Čo je nové v službách

Čo je nové v službách

Buďte informovaní o najnovších nariadeniach,
aktuálnych službách, sledujte dôležité upozornenia.

Coronavirus (COVID-19)

Pôsobíme a aj naďalej budeme pôsobiť v zasiahnutých oblastiach tak, ako nám to umožňujú miestne podmienky a obmedzenia. Ak potrebujete skontrolovať stav vašej zásielky alebo si objednať kuriéra, použite, prosím, naše online nástroje.

Z dôvodu dopytu na trhu sme dokonca pridali ďalšie lety, aby sme uspokojili dopyt.

Aby sme aj v tomto zložitom období mohli našim zákazníkom naďalej poskytovať tie najlepšie možné služby, zavádzame dočasný príplatok na všetky medzinárodné balíky a nákladné zásielky FedEx Express a TNT, ktorý bude platiť od 20. apríla až do odvolania.

Tento príplatok sa nevzťahuje na vnútroštátne zásielky.    

V súvislosti s COVID-19 orgány verejnej moci v Európe a na celom svete denne zavádzajú pracovné a cestovné obmedzenia, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť plniť vysoké štandardy našich služieb. V dôsledku toho sme prijali rozhodnutie o pozastavení záruky vrátenia peňazí pre všetky služby FedEx Express, a to s okamžitou účinnosťou až do odvolania. FedEx Express zohráva kľúčovú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci a pri prepájaní sveta v tomto kritickom čase a budeme pokračovať v našej prevádzke aj naďalej tak, ako nám to vládne obmedzenia a nariadenia umožnia. Sme tiež odhodlaní pokračovať v poskytovaní služieb našim zákazníkom a zaisťovať dodávky potrebného materiálu do oblastí, ktoré to najviac potrebujú.

Novinky o službách pre zákazníkov

Zákazníci môžu zaznamenať oneskorenie pri zásielkach. Najnovšie informácie nájdete v PDF dokumenteAktuálne informácie o službách.

Ak posielate do Saudskej Arábie, vezmite, prosím, na vedomie, že od 30. septembra 2019 budete musieť pri posielaní do Saudskej Arábie prostredníctvom automatizovaných riešení FedEx používať správne PSČ a formáty PSČ.

Od tohto dátumu nebudete môcť bez správnych PSČ informácií vygenerovať prepravný štítok prostredníctvom automatizovaného riešenia FedEx.

Táto zmena pomáha zabrániť strate alebo omeškaniu zásielky, v snahe vylepšovať naše služby zákazníkom a zároveň plniť regulačné požiadavky.
 

Používate funkciu adresára?

Ak často používate funkciu adresára alebo iný zdroj adries príjemcov, do 29. septembra 2019 si aktualizujte všetky položky pre Saudskú Arábiu a uložte si správne PSČ a jeho formát. Odporúčame, aby ste si informácie o adresách doručenia príjemcov aktualizovali už teraz, čím sa vyhnete nepríjemnostiam s vytvorením prepravných štítkov.

V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje formát PSČ pre túto krajinu.


Kód krajiny

Región

Formát PSČ platný od 30. septembra 2019
SA
Saudská Arábia
Stredný východ NNNNN (5 číslic)

Ďalšie informácie
vám poskytne váš miestny tím Oddelenia služieb zákazníkom.

Ak posielate do Ekvádoru, Rumunska a/alebo na Slovensko, vezmite, prosím, na vedomie, že od 1. apríla 2019 je potrebné pri posielaní do ktorejkoľvek z týchto troch krajín prostredníctvom online automatizovaných riešení FedEx používať správne PSČ a ich formáty.

Od tohto dátumu nebudete môcť bez správnych PSČ informácií vygenerovať prepravný štítok prostredníctvom automatizovaného riešenia FedEx.

Táto zmena pomáha zabrániť strate alebo omeškaniu zásielky, v snahe vylepšovať naše služby zákazníkom a zároveň plniť regulačné požiadavky.
 

Používate funkciu adresára?

Ak často používate funkciu adresára alebo iný zdroj adries príjemcov, do 31. marca 2019 si aktualizujte všetky položky pre tieto tri krajiny a uložte si správne PSČ a jeho formát. Odporúčame, aby ste si informácie o adresách doručenia príjemcov aktualizovali už teraz, čím sa vyhnete nepríjemnostiam s vytvorením prepravných štítkov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené formáty PSČ pre tieto krajiny. Vezmite, prosím, na vedomie, že sa menia aj formáty PSČ pre Ekvádor.


Kód krajiny

Región

Formát PSČ platný od 1. apríla 2019
EC
Ekvádor
LAC XXXXXX (6 číslic)*
RO
Rumunsko

XXXXXX (6 číslic)
SK
Slovensko
EU XXXXX (5 číslic)

*Poznámka: Doterajšie formáty PSČ mali len päť číslic.

Ďalšie informácie
vám poskytne váš miestny tím Oddelenia služieb zákazníkom.

IATA oznámila, že lítiové batérie sa stali preferovaným zdrojom energie mnohých spotrebiteľských produktov, od mobilných telefónov a detských hračiek, až po autá a elekrobicykle. Takéto zásielky sa však považujú za nebezpečný tovar a môžu predstavovať bezpečnostné riziko, ak nie sú pripravené v súlade s prepravnými predpismi. Kliknutím tu získate ďalšie informácie.

Znížte riziko a zvýšte bezpečnosť

Odteraz pri príprave zásielok s lítiovými batériami podľa časti II (UN3481 a UN3091) pomocou softvéru FedEx Ship Manager®, servera FedEx Ship Manager®, webových služieb FedEx alebo kompatibilných riešení FedEx® uveďte, prosím, typ, prípadne typy lítiových batérií, ktoré sú súčasťou vašej zásielky.

Keďže sú lítiové batérie podľa časti II menej regulované než iné typy lítiových batérií, váš výber nám pomôže zvýšiť ich viditeľnosť v celej sieti a zaručí ako bezpečnosť, tak aj integritu vašej zásielky nebezpečného tovaru až do jej destinácie.

 

Ako to uviezť vo vašej aplikácii

Softvér FedEx Ship Manager®

 • Otvorte softvér FedEx Ship Manager
 • Vyberte možnosť Ship a potom Create a Shipment na vyplnenie informácií o zásielke
 • V časti Special Handling zaškrtnite políčko „Lithium Batteries/Cells“ a kliknite na Edit , kde vyberiete popis vhodný pre vašu zásielku:

  • Ión zabalený so zariadením (UN3481, PI966)
  • Ión obsiahnutý v zariadení (UN3481, PI967)
  • Kov zabalený so zariadením (UN3091, PI969)
  • Kov obsiahnutý v zariadení (UN3091, PI970)

Server FedEx Ship Manager®, webové služby FedEx alebo kompatibilné riešenia FedEx®

 • Otvorte svoje preferované riešenie na posielanie
 • Vyplňte informácie o zásielke ako zvyčajne
 • V časti Dangerous Goods uveďte príslušné klasifikácie lítiových batérií/článkov, ktoré sa vzťahujú na vašu zásielku:

  • Ión zabalený so zariadením (UN3481, PI966)
  • Ión obsiahnutý v zariadení (UN3481, PI967)
  • Kov zabalený so zariadením (UN3091, PI969)
  • Kov obsiahnutý v zariadení (UN3091, PI970)

Kliknutím tu získate najnovšie informácie, návody vývojára a ďalšie informácie o vašej preferovanej aplikácii na posielanie od FedEx Developer Resource Centre.

Ak chcete zistiť viac

 • Navštívte našu stránku pre posielanie lítiových batérií.
 • Kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom FedEx Express a požiadajte o špecialistu na nebezpečný tovar
 • Ďalšie informácie o lítiových batériách získate v príručke s predpismi pre nebezpečný tovar IATA, ktorú si môžete zakúpiť na stránke iata.org. Táto príručka obsahuje informácie o spôsobe balenia, označenia a dokumentácie lítiových batérií.

Aktuálne predpisy a nariadenia

Od 1. mája 2016 sa Colný kódex Únie (UCC) stáva platným colným zákonom vo všetkých dvadsiatich ôsmich členských štátoch Európskej únie (EÚ).

Jeho zavedenie výrazne ovplyvní spôsob dovozu, vývozu, preclievania a preposielania tovaru. Práve preto je veľmi dôležité, aby ste boli o všetkých nových ustanoveniach UCC plne informovaní.

Pripravili sme pre vás krátky prehľad, ktorý vám pomôže pochopiť kľúčové zmeny v colných nariadeniach a postupoch a spôsobe, akým sa vás týkajú:

 • colné orgány v každom členskom štáte musia prehodnotiť všetky existujúce colné povolenia, a to od 1. mája 2016 najneskôr do 1. mája 2019,
 • licencie na aktívny zušľachťovací styk a prepracovanie pod colným dohľadom sa zlúčia do jedného režimu podmieneného aktívneho zušľachťovacieho styku,
 • je vytvorená nová definícia vývozcu. Poznámka: Všetci vývozcovia musia teraz mať oficiálne založené a registrované sídlo v EÚ alebo iné zastúpenie oficiálne určeným fiškálnym reprezentantom,
 • každý samostatný colný orgán je teraz povinný vybrať celú výšku cla vrátane toho za tovar v hodnote nepresahujúcej 10 EUR (postup momentálne ešte nie je zavedený vo všetkých členských krajinách EÚ),
 • bezpečnostný doklad predbežného colného vyhlásenia o vstupe (ENS) sa podľa plánov zavedie v roku 2020 pre tovar každej hodnoty okrem položiek korešpondencie,
 • na každom predbežnom colnom vyhlásení (ENS) sa bude do roku 2020 uvádzať 6-miestny harmonizovaný kód pre každý tovar.

Čo budete musieť robiť inak?

 • Na všetkých colných vyhláseniach potrebných pre kvalifikovaný tovar musí byť uvedené referenčné číslo záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ). Vezmite na vedomie, že platnosť ZINZ sa skrátila na tri roky,
 • pri určovaní colného základu na výpočet ciel a daní pre príslušný tovar sa používa hodnota posledného predaja pred vstupom do EÚ,
 • ak je to možné, zahrnuté do colnej hodnoty musia byť aj poplatky za autorské práva a licenčné poplatky,
 • požiadavka na vyhlásenie o hodnote (DV1) bude automatizovaná a požadovaná len vtedy, keď hodnota prevyšuje sumu 20 000 EUR.

Treba poznamenať, že niektoré z vyššie uvedených požiadaviek závisia od zmien vo vnútroštátnych colných systémoch a postupoch. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne kontrolovali colné stránky jednotlivých krajín a overili presné dátumy zavedenia a súvisiace požiadavky dokumentácie.*

Spoločnosť FedEx urobí maximum, aby vám poskytovala vždy aktuálne informácie a predstavila všetky nové požiadavky čo najjasnejším a najjednoduchším spôsobom.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

Otázka: Aké zmeny nastávajú od 1. mája 2016 v rámci colných služieb, ktoré pre nás zabezpečuje spoločnosť FedEx?

Odpoveď: V procese preclievania nenastanú žiadne zmeny. Nevylučujeme však možnosť takýchto zmien v budúcnosti.

Otázka: Musíme vám vopred poskytnúť nové alebo konkrétne informácie?

Odpoveď: Referenčné číslo záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) je odteraz povinné. Svoje referenčné číslo ZINZ budete musieť poskytnúť spoločnosti FedEx, aby sme zaručili, že môžete použiť schválený tarifný kód v rámci colného vyhlásenia.

Otázka: Ako dlho platí referenčné číslo záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ)?

Odpoveď: ZINZ platí len 3 roky. Tento dátum si musíte ustrážiť a zaistiť, že novú žiadosť podáte včas, aby ste zaručili plynulé pokračovanie postupu ZINZ.

Otázka: Ako sa určuje colný základ pre výpočet ciel a daní?

Odpoveď: Pracuje sa s hodnotou posledného predaja pred vstupom na územie EÚ.

Otázka: Ako ovplyvňuje nový spôsob výpočtu ciel a daní nepriamy predaj alebo reťazový predaj?

Odpoveď: Ak vaša zásielka cestuje mimo EÚ pred poslaním do svojho konečného cieľa na území EÚ, hodnota tovaru sa môže zmeniť.

Ak napríklad čínska spoločnosť predáva tovar spoločnosti v Dubaji, ktorá ho okamžite predá príjemcovi v EÚ, je to objednávka príjemcu, ktorá spustí presun tovaru z Číny. Hodnota tovaru, ktorú používa colné vyhlásenie o vstupe do EÚ, je cena medzi dubajským predajcom a nákupcom v EÚ. Na účely preclenia je potrebná komerčná faktúra dubajského predajcu a nákupcu v EÚ.

Otázka: Ako je to v prípade poplatkov za autorské práva a licencie?

Odpoveď: Ak váš kupujúci platí poplatky za autorské práva a licencie, mali by ste ich na faktúre uvádzať samostatne s ich cenou alebo jasne vyjadriť, že sú zahrnuté do celkovej ceny.

Otázka: Čo sa stane s výškou cla nižšou ako 10 EUR?

Odpoveď: Colné orgány teraz musia vyberať clá každej výšky bez ohľadu na hodnotu, čo znamená, že v prípade takýchto zásielok sa môže vaša celková colná/daňová faktúra zvyšovať.

Otázka: Nastali v informáciách, ktoré musím uvádzať na faktúre nejaké zmeny?

Odpoveď: Stále musíte uvádzať podrobný popis tovaru. Do roku 2020 budete musieť uviesť aj 6-miestny harmonizovaný kód pre každú kategóriu produktov, keďže bude potrebný pre bezpečnostný doklad predbežného colného vyhlásenia o vstupe. Tento kód je rovnaký vo všetkých členských krajinách Svetovej colnej organizácie (WCO).

Otázka: Ovplyvňuje Colný kódex Únie aj zásielky s hodnotou nižšou ako 22 EUR?

Odpoveď: Príležitostne sa môžete pri takýchto zásielkach stretnúť s oneskorením, keďže colné orgány môžu zastavovať aj zásielky tejto kategórie a vykonať na nich ďalšie bezpečnostné kontroly. Neočakávame však žiadny okamžitý dopad.

Otázka: Čo ešte musím ako vývozca vedieť?

Odpoveď: Zmenila sa definícia vývozcu. Vývozca musí mať sídlo v EÚ alebo určiť fiškálneho reprezentanta v EÚ. Ak ste zákazník vo vývoznom trojuholníku, týka sa vás to a mali by ste si skontrolovať, či je vaša spoločnosť v súlade s novými právnymi požiadavkami. Spoločnosť FedEx vám odporúča, aby ste sa spojili so svojím účtovníkom alebo právnym poradcom a v prípade neistoty o svojom právnom zriadení v EÚ sa s nimi poradili.

Otázka: Vyžaduje sa stále DV1 (vyhlásenie o hodnote)?

Odpoveď: DV1 bude automatizované a potrebné len pre hodnoty prevyšujúce sumu 20 000 EUR. Nebolo to však zavedené od 1. mája 2016 a výrazne to závisí od zmien systémov v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Otázka: Mení sa aj de minimis (hodnota tovaru, pre ktorú sa neplatí clo)?

Odpoveď: Nie, jeho výška pre clo je stále 150 EUR.

Otázka: Ovplyvňuje to schválené hospodárske subjekty (AEO)?

Odpoveď: Ak ešte nie ste certifikovaný AEO, na získanie certifikátu na zjednodušenie preclenia sa pridali nové kritéria. Musíte dokázať profesionálnu kvalifikáciu svojich colných zamestnancov, a to preukázaním ich minimálne 3-ročných skúseností, školiacich záznamov alebo svojho oficiálneho titulu.

Otázka: Zmení sa niečo v rámci licencie na aktívny zušľachťovací styk alebo prepracovanie pod colným dohľadom?

Odpoveď: Áno, licencie na aktívny zušľachťovací styk a prepracovanie pod colným dohľadom sa zlúčia do jedného režimu. Zrážkový režim aktívneho zušľachťovacieho styku sa zruší a kompenzačný úrok nebude splatný, z čoho ako jediný možný režim zostane podmienený aktívny zušľachťovací styk.

Dôležité upozornenia

Dňa 1. júna 2021 nadobudli účinnosť aktualizované Prepravné podmienky pre služby FedEx Express. Pozrite si aktuálne Prepravné podmienky. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, používaním služieb FedEx Express po 1. júni vyjadrujete súhlas s aktualizovanými Prepravnými podmienkami.

Neoprávnené používanie obchodných názvov, servisných značiek a log spoločnosti FedEx®

Spoločnosť FedEx bola upozornená na neoprávnené používanie jej obchodných názov, servisných značiek a log osobami alebo spoločnosťami, ktoré podvodne vystupujú v úlohe FedEx alebo jej reprezentanta.

Denne sa rozposielajú milióny podvodných e-mailov a SMS správ. Podľa našich informácií pochádzajú od rôznych zdrojov, pričom niektoré tvrdia, že pochádzajú od spoločnosti FedEx alebo ju zastupujú. Podvodné e-maily a SMS správy sa často označujú ako phishing alebo spoofing značky a sú čoraz bežnejšie. Tieto typy správ často používajú firemné logá, farby a zákonné vyhlásenia, aby vyzerali ako ich skutočné originály. Rozposielajú sa s cieľom oklamať ľudí tak, aby poukázali platby alebo poskytli svoje osobné údaje ako používateľské mená, heslá a/alebo informácie o kreditnej karte, alebo s cieľom dopustiť sa odcudzenia, krádeže totožnosti a/alebo iného zločinu.

Rozpoznávanie phishingových podvodných e-mailov a SMS správ

Rozpoznanie phishingových podvodných e-mailov a SMS správ je pre ochranu proti takejto krádeži či inému zločinu kľúčové. Indikátory toho, že e-mail alebo SMS správa môžu byť podvodom zahŕňajú:

 • neočakávané žiadosti o peniaze za doručenie balíka alebo inej položky, osobné a/alebo finančné informácie, ako sú vaše rodné číslo, číslo bankového účtu alebo iné identifikačné údaje,
 • odkazy na webové lokality, ktoré obsahujú preklep alebo sú inak upravené, napríklad varianty správnych webových stránok lokality fedex.com ako fedx.com alebo fed-ex.com,
 • poplašné správy a žiadosti o vykonanie okamžitých úkonov ako „Váš účet bude pozastavený do 24 hodín, ak neodpoviete“ alebo tvrdenia, že ste vyhrali lotériu alebo cenu,
 • bežné gramatické alebo pravopisné chyby a nadmerné používanie výkričníkov (!).

Spoločnosť FedEx nežiada formou nevyžiadanej pošty, e-mailov ani SMS správ o platby ani osobné údaje za prepravovaný tovar alebo tovar, ktorý jej bol zverený. Ak ste dostali podvodný e-mail alebo SMS správu, ktorá sa vydáva za e-mail alebo SMS správu od spoločnosti FedEx, môžete to nahlásiť jej preposlaním na adresu abuse@fedex.com.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností o službách poskytovaných spoločnosťou FedEx si pozrite naše služby na stránke Služby FedEx alebo kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom.

Internet je dôležitý kanál, ktorý spája spoločnosť FedEx s jej zákazníkmi. Hoci neexistuje žiadny spoľahlivý spôsob, ako zabrániť nepovolenému používaniu názvu spoločnosti FedEx, neustále takéto aktivity sledujeme, aby sme mohli ochrániť záujmy našich zákazníkov.

Ďakujeme, že nám pomáhate identifikovať podvody s e-mailami a SMS správami a zakročiť proti nim.


POZNÁMKA: Spoločnosť FedEx nezodpovedá za žiadne poplatky ani náklady vzniknuté v dôsledku podvodnej činnosti, ktorá zneužíva meno, servisné známky alebo logá spoločnosti FedEx.

Spoločnosť FedEx nežiada o prevody peňazí formou externých sprostredkovateľských služieb ani online platobných služieb pred doručením tovaru.

Použitie loga a názvu spoločnosti FedEx na takýchto webových lokalitách je nepovolené a naše právne oddelenie sa bude touto záležitosťou zaoberať spolu s príslušnými orgánmi.

Spoločnosť FedEx sa zaviazala ochraňovať zabezpečenie a integritu našej siete.

Hoci neexistuje spoľahlivý spôsob, ako zabrániť použitiu názvu spoločnosti FedEx v nevyžiadaných e-mailoch alebo potenciálnych podvodoch, neustále podobné aktivity sledujeme a spolupracujeme s orgánmi presadzovania práva po celom svete.

Svojich zákazníkov upozorňujeme, aby boli ostražití pri všetkých žiadostiach, ktoré im nepredloží zamestnanec alebo doména spoločnosti FedEx, najmä ak obsahujú prílohy s výzvou na ich otvorenie.

Zákazníci by nás mali bez váhania kontaktovať, ak majú akékoľvek otázky súvisiace s pravosťou e-mailu na sprostredkovanie platby vopred alebo žiadosťami o poskytnutie dodatočných alebo osobných údajov.