Kanada

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou

Viete o tom, že môžete ušetriť na medzinárodných zásielkach do a z Kanady? Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) je dohoda o voľnom obchodovaní medzi EÚ a Kanadou, ktorá má za cieľ podporovať obchod a podnietiť rast a tvorbu pracovných miest. Odstraňuje takmer 98 % všetkých ciel na tovar z EÚ a Kanady, čím uľahčuje a zlacňuje dovoz aj vývoz. Ku komerčnej faktúre stačí pridať len jednoduché vývozné vyhlásenie. Táto dohoda platí od septembra 2017 a európskym vývozcom podľa odhadov ušetrí až 590 miliónov EUR na clách ročne.1

Zistite ako môžete využiť CETA aj vy.

Čo to znamená pre moju spoločnosť?

Euro

Úspora nákladov

Odstraňuje clo na takmer všetky výrobky a znižuje netarifné bariéry. 

Medzinárodné

Lepšia dostupnosť

Ľahší prístup na kanadský a európsky trh môže znamenať nové príležitosti pre vašu spoločnosť, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a investície. 

Dokument

Jednoduchšie predpisy

Teraz je spolupráca medzi EÚ a kanadskými spoločnosťami ešte jednoduchšia. Napríklad sa vzájomne uznávajú certifikáty o posudzovaní zhody a mnohé profesionálne kvalifikácie.

Colné konanie

Zjednodušené moderné colné procesy

Moderné colné procesy umožňujú rýchle a ľahké uvoľnenie vášho tovaru.

POZNÁMKA: Obchodné dohody platia pre clo, nie dane. Všetky GST/HST platné pre dovoz do Kanady a DPH na dovoz do EÚ je stále potrebné uhradiť.

Ako to môžem využiť?

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z Kanady alebo EÚ (Kanada/EÚ). Potrebovať budete len vývozné vyhlásenie. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho k svojej komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) pripojte nasledovné vyhlásenie spolu s podrobným opisom tovaru, ako zvyčajne. 

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

Vývozca produktov uvedených v tomto dokumente (Colné povolenie č.______) vyhlasuje, že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pochádzajú tieto produkty z Kanady/EÚ.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis a meno tlačeným písmom)

Dôležitá poznámka: Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami vo všetkých platných jazykoch.  

Pre EÚ vývozcov je číslo colného povolenia ich číslo REX (číslo schváleného vývozcu). Toto číslo je požadované pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR.

Ako získam číslo REX

  • Registrujte sa online na národnom colnom úrade. Alebo vyplňte tento formulár a pošlite im ho.
     
  • Ak používate číslo REX po prvýkrát, prečítajte si dokument s pokynmi pre REX.
     
  • Po získaní môžete svoje číslo schváleného vývozcu pridávať na komerčné faktúry pre zásielky do Kanady s hodnotou prevyšujúcou 6 000 EUR.

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z Kanady alebo EÚ (Kanada/EÚ). Potrebujete na to len jednoduché vyhlásenie vývozcu v Kanade. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho zaistite, aby pridali ku komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) nasledujúce: 

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

Vývozca produktov uvedených v tomto dokumente (Colné povolenie č.______) vyhlasuje, že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pochádzajú tieto produkty z Kanady/EÚ. 

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis a meno tlačeným písmom)

Dôležitá poznámka: Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami vo všetkých platných jazykoch.  

Pre kanadských vývozcov je číslo colného povolenia číslom obchodnej spoločnosti pridelené kanadským colným úradom.

Ako mi vie FedEx pomôcť?

FedEx lietadlo

Rýchle medzinárodné posielanie

Môžeme vašej spoločnosti pomôcť naplniť celý jej potenciál. S našou expresnou doručovacou službou môžete dovážať z Kanady do 2 dní a vyvážať do Kanady za 1 až 3 dni.*

práca na notebooku

Jednoduché colné nástroje

Uľahčite si preclenie s našimi bezplatnými nástrojmi. S FedEx Electronic Trade Documents znížite riziko zadržania na colnici, keďže dokumenty podáte v elektronickej forme.

*Dostupnosť služieb a prepravné časy sa môžu líšiť v závislosti od typu, pôvodu a destinácie zásielky. Platia Prepravné podmienky FedEx

Pred poslaním zásielky si tiež nezabudnite pozrieť pravidlá a nariadenia krajiny, z ktorej a do ktorej posielate. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie