Majiteľ maloobchodu pracuje na notebooku počas vykladania inventára.

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Vychutnajte si bezproblémové preclenie.

Vychutnajte si bezproblémové preclenie.

Pre hladké preclenie predkladajte colné dokumenty elektronicky s nástrojom FedEx Electronic Trade Documents. Toto jednoduché, efektívne a spoľahlivé riešenie vám pomôže vyhnúť sa colnému oneskoreniu, zabezpečí včasné doručenie vašich medzinárodných balíkov a znižuje množstvo tlačenej dokumentácie.

Muž pracuje na notebooku v pracovni u seba doma.

Buďte efektívni

Nahrávajte vlastné colné dokumenty alebo použite obchodné dokumenty vygenerované cez FedEx. Elektronické obchodné dokumenty môžete upravovať nahraním hlavičky s logom spoločnosti a podpisu.

Muž a žena sedia v kancelárii s otvoreným priestorom, rozprávajú sa a pracujú na notebookoch.

Šetrite čas a peniaze

Nahrávajte a predkladajte obchodné dokumenty elektronicky a odstráňte tak potrebu ručného podpisovania, skladania, vkladania a prikladania colných dokumentov ku každej zásielke. Zároveň tým ušetríte aj náklady na papier, energiu a tlač.

Kuriér FedEx vyzdvihuje zásielku z ázijského obchodu s oblečením.

Vychutnajte si pokoj na duši

Získajte náskok s preclením a predložte obchodné dokumenty ešte pred vašou zásielkou. Nástroj FedEx Electronic Trade Documents vám poskytuje pomoc s pred-preclením a umožňuje proaktívne riešenie problémov, čím sa minimalizuje oneskorenie spôsobené colným konaním.

Šetrite papier

Ušetrite papier a tlač pre európske zásielky

S nástrojom FedEx Electronic Trade Documents môžete využívať výhody menšieho množstva štítkov na tlač pre všetky zásielky, ktoré prichádzajú z alebo smerujú do krajín Európskej únie.

Privítajte moderné medzinárodné posielanie

FedEx teraz poskytuje tri spôsoby poskytnutia colných dokumentov cez FedEx Electronic Trade Documents:

Možnosť 1: Pred vytvorením zásielky

Colné dokumenty môžete nahrať ešte pred vytvorením štítka v nástroji FedEx Ship Manager na fedex.com. Pomocou centra prípravy dokumentov v nástroji Global Trade Manager si môžete vytvoriť a uložiť colné dokumenty na použitie v budúcnosti. Potom, pri vytváraní štítka v nástroji FedEx Ship Manager, stačí vybrať možnosť "Attach from Document Preparation Centre" a nahrať dokument, ktorý ste si predtým vytvorili.

Možnosť 2: Pri vytváraní zásielky

Colné dokumenty môžete nahrať cez vaše zasielateľské riešenie počas vytvárania štítka. Toto je najpoužívanejší spôsob nahrávania colných dokumentov. Môžete využiť buď komerčnú faktúru od FedEx, alebo si nahrať vlastnú komerčnú faktúru v obľúbenom formáte (napr. PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel, naskenovaný obrázok atď.). Oboma spôsobmi podávate dokumenty elektronicky.

Možnosť 3: Po odoslaní zásielky

Colné dokumenty môžete nahrať cez váš zasielateľský nástroj po vytvorení štítka. Neskoršie nahratie dokumentov k zásielke (Post-Shipment Document Upload - PSDU) je nová možnosť, ktorá je ideálna pre zákazníkov, ktorí si vytvárajú vlastné komerčné faktúry a nemajú colné dokumenty k dispozícii pred alebo počas vytvárania prepravného štítka.

FedEx Electronic Trade Documents je automatizované riešenie medzinárodného doručenia, ktoré vám umožňuje predkladať colné dokumenty elektronicky. Znižuje množstvo papierov na tlač pre každú zásielku, umožňuje rýchlejšie vyzdvihnutie a pomáha vopred precliť zásielky. S ETD znižujete riziko, že sa vaša zásielka omešká z dôvodu colného konania a využívate tak lepšie služby.

Zjednodušuje proces medzinárodného posielania. Nemusíte tlačiť, podpisovať, skladať a prikladať viaceré kópie dokumentov ku každej zásielke. Rovnako šetríte peniaze na tlač dokumentov a čas na spracovanie medzinárodnej zásielky.

Nástroj FedEx Electronic Trade Documents vám pomáha zjednodušiť proces medzinárodného posielania, umožňuje prevádzkovú efektívnosť vďaka šetreniu papiera a znižovania nákladov na tlač a poskytuje pokoj na duši.

  • Nahrajte obchodné dokumenty ešte pred poslaním zásielky a získate čas na pomoc pri preclení.
  • Nahrajte si obrázok firemnej hlavičky a podpisu, aby ste boli v súlade s colnými požiadavkami v niektorých krajinách.
  • Znížte si spotrebu papiera, tonerov a prepravných materiálov a znížte tak svoju uhlíkovú stopu.
  • Predíďte colným oneskoreniam a zvýšte tak spoľahlivosť vašich zásielok v záujme vášho dobrého mena.
  • Čas ušetrený pri príprave dokumentov môžete venovať svojej firme, zlepšovaniu produktivity a zvyšovaniu ziskov spoločnosti.
  • Znížte riziko odcudzenia zásielky tým, že k nej nebudú fyzicky priložené faktúry s informáciami o tovare prístupné tretím stranám.

Umožňuje vám posielať colné dokumenty oveľa skôr. Upozornenie na chýbajúce alebo neúplné informácie získate skôr, čím znížite možnosť oneskorenia alebo zadržania zásielok.

FedEx Electronic Trade Documents môžete používať na dovoz aj vývoz. Pozrite si zoznam dostupných krajín a zistite, či je k dispozícii pre krajiny, do/z ktorých posielate.

Keď krajina pôvodu alebo destinácie, prípadne obe neprijímajú ETD (elektronické obchodné dokumenty), vaša zásielka bude označená ako EWO (elektronicky s originálmi). Možnosť Electronic with Original (EWO) vám umožňuje bezproblémovo nahrať colné dokumenty pre krajiny, ktoré na preclenie vyžadujú papierové kópie, keď používate ETD. Nahraním dokumentov pre tieto zásielky získate výhodu predbežnej kontroly dokumentov sprostredkovateľom, čo umožňuje včasné upozornenie na vyriešenie prípadných problémov s dokumentáciou a zároveň sa tým minimalizuje šanca na výskyt neúplnej dokumentácie. Colné dokumenty budete však musieť aj vytlačiť a priložiť k zásielke, aby ste spĺňali regulačné požiadavky.

K dispozícii je pre zásielky FedEx Express®. FedEx Electronic Trade Documents je najlepší pre zákazníkov, ktorí posielajú tovar alebo nedokumentové zásielky. Zásielky s nebezpečným tovarom a suchým ľadom môžu byť tiež vhodné na predloženie formou elektronických obchodných dokumentov.

Pripravovať, ukladať a znova používať colné dokumenty môžete online v centre prípravy dokumentov FedEx v nástroji FedEx Global® Trade Manager. V časti International Document Help nájdete ďalšie informácie o vypĺňaní colnej dokumentácie.

Môžete si vybrať medzi elektronickým podaním vlastných colných dokumentov alebo využiť dokumenty generované cez FedEx. Výber je na vás.

V závislosti od požiadaviek cieľovej krajiny môže byť potrebné aj predloženie originálnych dokumentov. Funkcia Country Profiles v nástroji FedEx® Global Trade Manager poskytuje prehľad základných informácií o preprave a regulačných požiadavkách pre konkrétne krajiny, vrátane správnej dokumentácie, špeciálnych požiadaviek na preclenie, informácií o cle a daniach, ktoré je potrebné uhradiť a mnohých ďalších. Nezabudnite si pre všetky zásielky vytlačiť medzinárodný prepravný štítok.

Zistite viac o výhodách FedEx Electronic Trade Documents.

Objavte silu FedEx Electronic Trade Documents

Zistite viac o výhodách FedEx Electronic Trade Documents.

Ako si aktivovať elektronické obchodné dokumenty (ETD)
Módna návrhárka pracuje so vzorom, kým jej kolegyňa používa notebook

Aktivácia FedEx Electronic Trade Documents

V tomto stručnom sprievodcovi nájdete všetko, čo potrebujete na vytvorenie a nahratie colných dokumentov.

Začíname
Žena používa notebook na tlač štítka pre medzinárodnú zásielku.

Funkcia Post-Shipment Document Upload

Funkcia Post-Shipment Document Upload umožňuje nahrať colné dokumenty po vytvorení prepravného štítka.

Zistiť viac

Bezpapierovým riešením sa FedEx snaží redukovať množstvo papierového odpadu a vytvárať efektívnejšie spôsoby podnikania pre zákazníkov aj zamestnancov. Toto bezpapierové riešenie od FedEx je súčasťou našej iniciatívy udržateľnosti EarthSmart®, ktorá predstavuje záväzok spoločnosti FedEx spájať svet zodpovednejším a lepším spôsobom.