Majiteľ maloobchodu pracuje na notebooku počas vykladania inventára.

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Vychutnajte si bezproblémové preclenie

Vychutnajte si bezproblémové preclenie

Pre hladké preclenie predkladajte colné dokumenty aj elektronicky s nástrojom FedEx Electronic Trade Documents. Toto jednoduché, efektívne a spoľahlivé riešenie vám pomôže vyhnúť sa colnému oneskoreniu, zabezpečí včasné doručenie vašich medzinárodných balíkov a znižuje množstvo tlačenej dokumentácie.

Muž pracuje na notebooku v pracovni u seba doma.

Pracujte efektívne

Nahrávajte vlastné colné dokumenty alebo použite obchodné dokumenty vygenerované cez FedEx. Elektronické obchodné dokumenty si môžete prispôsobiť vložením vášho podpisu a hlavičky s logom vašej spoločnosti.

Muž a žena sedia v kancelárii s otvoreným priestorom, rozprávajú sa a pracujú na notebookoch.

Šetrite čas i peniaze

Nahrávajte a predkladajte obchodné dokumenty elektronicky a odstráňte tak potrebu ručného podpisovania, skladania, vkladania a prikladania colných dokumentov ku každej zásielke. Zároveň tým ušetríte aj náklady na papier, energiu a tlač.

Kuriér FedEx vyzdvihuje zásielku z ázijského obchodu s oblečením.

Vychutnajte si pocit istoty

Získajte náskok s preclením a predložte obchodné dokumenty ešte pred vašou zásielkou. Nástroj FedEx Electronic Trade Documents vám pomáha s colnými procesmi a umožňuje proaktívne riešenie prípadných problémov. Tým sa minimalizuje riziko oneskorenia z colných dôvodov.

Šetrite papier

Ušetrite papier a tlač pre vaše európske zásielky

Nástroj FedEx Electronic Trade Documents vám umožňuje tlačiť menšie množstvo štítkov pre zásielky, ktoré prichádzajú z alebo smerujú do krajín Európskej únie.

Privítajte modernú medzinárodnú prepravu

FedEx teraz poskytuje tri možnosti nahrávania colných dokumentov cez FedEx Electronic Trade Documents:

Možnosť 1: Pred vytvorením zásielky

Colné dokumenty môžete nahrať ešte pred vytvorením štítka v nástroji FedEx Ship Manager na fedex.com. Pomocou centra prípravy dokumentov v nástroji Global Trade Manager si môžete vytvoriť a uložiť svoje colné dokumenty na použitie v budúcnosti. Potom, pri vytváraní štítka v nástroji FedEx Ship Manager, stačí vybrať možnosť "Attach from Document Preparation Centre" a nahrať dokument, ktorý ste si predtým vytvorili.

Možnosť 2: Počas vytvárania zásielky

Colné dokumenty môžete nahrať cez vaše zasielateľské riešenie počas vytvárania štítka. Ide o najpoužívanejší spôsob nahrávania colných dokumentov. Môžete využiť buď komerčnú faktúru od FedEx, alebo si nahrať vlastnú komerčnú faktúru v obľúbenom formáte (napr. PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel, naskenovaný obrázok atď.). V oboch prípadoch ide o elektronické zaslanie dokumentov.

Možnosť 3: Po vytvorení zásielky

Colné dokumenty môžete nahrať cez váš zasielateľský nástroj aj po vytvorení štítka. Nová funkcia Post-Shipment Document Upload (PSDU) je ideálna pre zákazníkov, ktorí si vytvárajú vlastné komerčné faktúry a nemajú colné dokumenty k dispozícii pred alebo počas vytvárania prepravného štítka.

FedEx Electronic Trade Documents je automatizované riešenie medzinárodnej prepravy, ktoré vám umožňuje predkladať colné dokumenty aj elektronicky. Znižuje množstvo tlačenej dokumentácie pre každú zásielku, umožňuje rýchlejšie vyzdvihnutie a pomáha vopred precliť zásielky. ETD vám pomáha znížiť riziko, že sa vaša zásielka omešká z dôvodu colného konania a zaisťuje tak lepšie služby.

Zjednodušuje proces medzinárodného posielania. Nemusíte tlačiť, podpisovať, skladať a prikladať viaceré kópie dokumentov ku každej zásielke. Šetríte náklady na tlač dokumentov aj čas na spracovanie medzinárodných zásielok.

Nástroj FedEx Electronic Trade Documents vám pomáha zjednodušiť proces medzinárodného posielania, zvyšuje prevádzkovú efektívnosť úsporou papiera a znižovaním nákladov na tlač a poskytuje pokoj na duši.

  • Nahrajte obchodné dokumenty ešte pred poslaním zásielky a získajte náskok v colnom procese.
  • Nahrajte si obrázok firemnej hlavičky a podpisu, aby ste boli v súlade s colnými požiadavkami niektorých krajín.
  • Menšou spotrebou papiera, tonerov a prepravných materiálov znížite svoju uhlíkovú stopu.
  • Minimalizáciou colných oneskorení zlepšíte spoľahlivosť vašich zásielok a chránite svoju reputáciu.
  • Čas ušetrený pri príprave dokumentov môžete venovať svojej firme, zlepšovaniu produktivity a zvyšovaniu ziskov spoločnosti.
  • Znížte riziko odcudzenia zásielky tým, že k nej nebudú fyzicky priložené faktúry a informácie o tovare tak nebudú prístupné tretím stranám.

Umožňuje vám posielať colné dokumenty oveľa skôr. Ak nejaké informácie chýbajú alebo ich je potrebné doplniť, dozviete sa o tom v dostatočnom predstihu, čím sa minimalizuje riziko oneskorenia alebo colného zadržania zásielky.

FedEx Electronic Trade Documents môžete používať na dovoz aj vývoz. Pozrite si zoznam dostupných krajín a zistite, či je k dispozícii pre krajiny, do/z ktorých posielate.

Keď krajina pôvodu alebo destinácia, prípadne obe neprijímajú ETD (elektronické obchodné dokumenty), vaša zásielka bude označená ako EWO (elektronicky s originálmi). Možnosť Electronic with Original (EWO) vám umožňuje bezproblémovo nahrať colné dokumenty pre krajiny, ktoré na preclenie vyžadujú papierové kópie, keď používate ETD. Nahraním dokumentov pre tieto zásielky získate výhodu predbežnej kontroly dokumentov sprostredkovateľom, čo umožňuje včasné upozornenie na vyriešenie prípadných problémov s dokumentáciou a zároveň sa tým minimalizuje šanca na výskyt neúplnej dokumentácie. Colné dokumenty budete však musieť aj vytlačiť a priložiť k zásielke, aby ste spĺňali regulačné požiadavky.

K dispozícii je pre zásielky FedEx Express®. Nástroj FedEx Electronic Trade Documents je ideálny pre zákazníkov, ktorí posielajú tovar alebo nedokumentové zásielky. Zásielky s nebezpečným tovarom a suchým ľadom môžu byť tiež vhodné na predloženie formou elektronických obchodných dokumentov.

Pripravovať, ukladať a znova používať colné dokumenty môžete online v centre prípravy dokumentov FedEx v nástroji FedEx Global® Trade Manager. V časti International Document Help nájdete bližšie informácie o vypĺňaní colnej dokumentácie.

Môžete si vybrať medzi elektronickým podaním vlastných colných dokumentov alebo využiť dokumenty generované cez FedEx nástroje. Výber je na vás.

V závislosti od požiadaviek cieľovej krajiny môže byť potrebné aj predloženie originálnych dokumentov. Funkcia Country Profiles v nástroji FedEx® Global Trade Manager poskytuje prehľad základných prepravných požiadaviek a zákonných nariadení jednotlivých krajín, vrátane správnej dokumentácie, špeciálnych požiadaviek na preclenie, informácií o clách a daniach, ktoré je potrebné uhradiť a mnohých ďalších. Nezabudnite si pre všetky zásielky vytlačiť medzinárodný prepravný štítok.

Zistite viac o výhodách FedEx Electronic Trade Documents.

Objavte silu FedEx Electronic Trade Documents

Zistite viac o výhodách FedEx Electronic Trade Documents.

Ako si aktivovať Electronic Trade Documents (ETD)
Módna návrhárka pracuje so vzorom, kým jej kolegyňa používa notebook

Aktivácia FedEx Electronic Trade Documents

V tomto stručnom sprievodcovi nájdete všetko, čo potrebujete na vytvorenie a nahratie colných dokumentov.

Začíname
Žena používa notebook na tlač štítka pre medzinárodnú zásielku.

Nastaviť nahratie dokumentov po odoslaní

Funkcia Post-Shipment Document Upload umožňuje nahratie colných dokumentov až po vytvorení štítka.

Zistiť viac

Bezpapierovým riešením sa FedEx snaží redukovať množstvo papierového odpadu a vytvárať efektívnejšie spôsoby podnikania pre zákazníkov aj zamestnancov. Toto riešenie je súčasťou iniciatívy EarthSmart®, ktorá predstavuje záväzok spoločnosti FedEx spájať svet zodpovednejším a lepším spôsobom.