Vlastník maloobchodu drží FedEx štítok a pozerá sa na počítač

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Vychutnajte si bezproblémové preclenie.
 

Vychutnajte si bezproblémové preclenie.
 

FedEx Electronic Trade Documents (ETD) je jednoduché bezplatné riešenie, ktoré umožňuje elektronický prenos colných dokumentov pre vaše medzinárodné zásielky.

Výhody pre vás

Žena sa pozerá na látku pri počítači

 

Šetríte čas pri príprave medzinárodných zásielok

Nahrajte vlastnú colnú dokumentáciu alebo použite dokumentáciu vytvorenú pomocou FedEx riešení, takže už nemusíte toľko tlačiť, podpisovať, skladať a pripájať k obchodnej dokumentácii pre každú zásielku. Dokumenty si môžete dokonca prispôsobiť vložením vášho podpisu a hlavičky s logom vašej spoločnosti.

FedEx lietadlo vo FedEx hube

Minimalizujete riziko zadržania na colnici

Poskytnutím obchodnej dokumentácie ešte pred príchodom zásielky urýchlite proces preclenia a umožníte rýchlu kontrolu dokumentácie. O potenciálnych chybách alebo chýbajúcej dokumentácii sa dozviete skôr, čím sa znižuje riziko oneskorenia vašich zásielok.

FedEx štítok na stole vedľa klávesnice a myši

 

Šetríte peniaze a znižujete svoju uhlíkovú stopu

Znížite si spotrebu papiera a tonera pre medzinárodné zásielky. Aj keď zásielky v rámci Európskej únie colnú dokumentáciu nevyžadujú, výhody elektronických obchodných dokumentov sa vzťahujú aj na ne, keďže budú potrebovať len jeden vytlačený prepravný štítok.

Najčastejšie otázky

Zásielky s elektronickými obchodnými dokumentami (EDT) neprijímajú všetky krajiny a teritóriá.

Ak krajina pôvodu alebo destinácia, prípadne obe neakceptujú bezpapierové preclenie, vaša zásielka bude označená ako EWO (elektronicky s originálmi). To znamená, že môžete svoju colnú dokumentáciu bez problémov nahrať elektronicky, čím svojmu sprostredkovateľovi umožníte včasnú kontrolu, no vytlačenú verziu colnej dokumentácie budete musieť pripojiť aj k zásielke, aby sa splnili všetky právne požiadavky.

Pozrite si úplný zoznam a zistite, čo sa požaduje v krajinách, do ktorých alebo z ktorých posielate.

Nástroj Electronic Trade Documents sa môže používať s importnými aj exportnými zásielkami FedEx Express®, pričom najvýhodnejší je pre nedokumentové (tovarové) zásielky. Rovnako sa môže použiť aj na zásielky s nebezpečným tovarom a suchým ľadom.

Elektronické obchodné dokumenty (Electronic Trade Documents) sú k dispozícii v rámci riešenia FedEx Ship Manager™ na stránke fedex.com (nová a stará verzia), FedEx Ship Manager Software, FedEx Web Services a FedEx Server. Pozrite si našu stránku Ako používať EDT, kde nájdete ďalšie informácie.

Prinajmenšom by ste mali v prípade potreby nahrať aspoň svoju komerčnú faktúru alebo proforma faktúru. Ostatné colné dokumenty (napr. osvedčenie o pôvode, čestné vyhlásenie o výrobe atď.) môžete nahrať v závislosti od krajiny pôvodu a cieľa a požiadaviek vašej zásielky.

Obchodná faktúra

 • Komerčná faktúra sa používa, ak je tovar súčasťou obchodnej transakcie alebo určený na predaj, a colné orgány ju vyžadujú s cieľom klasifikácie tovaru, aby sa mohli správne vyhodnotiť clá a dane.
 • Ide o medzinárodný prepravný dokument, ktorý je potrebné skompletizovať ako prvý, keďže tvorí základ ostatných obchodných dokumentov. Informácie uvedené v ostatných medzinárodných prepravných dokumentoch vrátane prepravného listu alebo prepravného štítka musia zodpovedať komerčnej faktúre.
 • Komerčnú faktúru pripravuje vývozca a požaduje ju dovozca, aby mohol preukázať vlastníctvo a zariadiť platbu cla a daní.
 • Komerčnú faktúru nemusíte vytvoriť pre tovar vo voľnom obehu prepravovaný v rámci Európskej únie. Komerčné faktúry sú povinné pre zásielky do krajín mimo EÚ.

Proforma faktúra

 • Pre zásielky voľného tovaru, ako sú vzorky produktov, darčeky, katalógy alebo výrobky neurčené na predaj alebo bez požiadavky či potreby úhrady.
 • Proforma faktúry však neprijímajú všetky krajiny/teritóriá a v takýchto prípadoch odporúčame vytvoriť komerčnú faktúru.

Elektronicky môžete predložiť:

 • Až 5 dokumentov na jednu zásielku
 • Každý dokument môže mať maximálnu veľkosť 5 MB
 • Prijateľné formáty: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png a .pdf
 • Názvy súborov musia obsahovať menej ako 244 znakov
 • Vyhľadajte si potrebné dokumenty pre medzinárodné zásielky pomocou funkcie nájsť medzinárodné dokumenty "Find International Documents" v nástroji FedEx Global Trade Manager.
 • V centre prípravy dokumentov "FedEx Document Preparation Center" môžete colné dokumenty pripravovať, ukladať a opakovane používať online.
 • Uistite sa, že sú informácie presné a konzistentné vo všetkých požadovaných dokumentoch – predovšetkým hodnota položky a jej popis.