Japonsko

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom

Viete o tom, že môžete ušetriť na medzinárodných zásielkach do a z Japonska? Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi EÚ a Japonskom (EPA) vytvára významné príležitosti pre podniky v oboch regiónoch vďaka odstráneniu ciel takmer na všetky produkty s pôvodom v EÚ alebo Japonsku, čo uľahčuje a zlacňuje dovoz aj vývoz. Ku komerčnej faktúre stačí pridať len jednoduché vývozné vyhlásenie. Táto dohoda platí od februára 2019 a európskym vývozcom podľa odhadov ušetrí až 1 miliardu EUR na clách ročne.1

Zistite, ako môžete využiť EPA medzi EÚ a Japonskom aj vy.

Čo to znamená pre moju spoločnosť?

Euro

Nižšie náklady

Odstraňuje sa clo na takmer všetky výrobky a znižujú sa netarifné bariéry. 

Medzinárodné

Lepšia dostupnosť

Ľahší prístup na japonský trh môže znamenať nové príležitosti pre vašu spoločnosť, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a investície.

Dokument

Jednoduchšie predpisy

Spolupráca medzi EÚ a japonskými spoločnosťami je teraz oveľa ľahšia, napríklad vďaka zosúladeniu produktových bezpečnostných noriem.

Colné konanie

Zjednodušené moderné colné procesy

Moderné colné procesy umožňujú rýchle a ľahké uvoľnenie vášho tovaru.

POZNÁMKA: Obchodné dohody platia pre clo, nie dane. Všetky spotrebné dane platné pre dovoz do Japonska a DPH na dovoz do EÚ je stále potrebné uhradiť.

Ako to môžem využiť?

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z Európskej únie. Potrebovať budete len vývozné vyhlásenie. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho k svojej komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) pripojte nasledovné vyhlásenie spolu s podrobným opisom tovaru, ako zvyčajne: 

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

Vývozca produktov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu ______) vyhlasuje, že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pochádzajú tieto produkty z Európskej únie. 

__________________________________
(použité kritérium pôvodu)

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(meno vývozcu tlačeným písmom)

Dôležitá poznámka: Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch. 

Referenčné číslo vývozcu je vaše číslo REX (číslo schváleného vývozcu). Je nevyhnutné pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR. 

Ako získam číslo REX

  • Registrujte sa online na národnom colnom úrade.
     
  • Ak používate číslo REX po prvýkrát, prečítajte si dokument s pokynmi pre REX.
     
  • Po získaní môžete svoje číslo schváleného vývozcu pridávať na komerčné faktúry pre zásielky do Japonska s hodnotou prevyšujúcou 6 000 EUR. 

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z Japonska. Potrebujete na to len vyhlásenie vývozcu v Japonsku. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho zaistite, aby pridali ku komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) nasledujúce:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

Vývozca produktov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu ______) vyhlasuje, že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pochádzajú tieto produkty z Japonska.

__________________________________
(použité kritérium pôvodu)

__________________________________
(miesto a dátum)

_________________________________
(meno vývozcu tlačeným písmom)

Dôležitá poznámka: Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode spolu s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch.  

Pre japonských vývozcov je referenčné číslo vývozcu japonské číslo korporácie. Je nevyhnutné pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR.

Ako mi vie FedEx pomôcť?

FedEx lietadlo

Rýchle medzinárodné posielanie

Môžeme vašej spoločnosti pomôcť naplniť jej plný potenciál. S našou expresnou doručovacou službou môžete dovážať z Japonska do 1 až 2 dní a vyvážať do Japonska za 2 dni.*

práca na notebooku

Jednoduché colné nástroje

Uľahčite si preclenie s našimi bezplatnými nástrojmi. S FedEx Electronic Trade Documents znížite riziko zadržania na colnici, keďže dokumenty podáte v elektronickej forme.

*Dostupnosť služby a prepravné časy sa môžu líšiť v závislosti od typu, pôvodu a destinácie zásielky. Platia Prepravné podmienky FedEx

Pred poslaním zásielky si tiež nezabudnite pozrieť pravidlá a nariadenia krajiny, z ktorej a do ktorej posielate. Ďalšie informácie nájdete v dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom