Singapur

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

Viete o tom, že môžete ušetriť na medzinárodných zásielkach do a zo Singapuru? Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (FTA) vytvára významné príležitosti pre podniky v oboch regiónoch vďaka zjednodušeniu a zlacneniu dovozu a vývozu tovarov. Na pohyb tovarov bez cla stačí ku komerčnej faktúre pridať len jednoduché vývozné vyhlásenie.

Zistite, ako môžete využiť dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom aj vy.

Čo to znamená pre vašu spoločnosť?

Euro

Úspora nákladov

Umožňuje voľný pohyb tovarov bez cla a znižuje netarifné bariéry.

Medzinárodné

Lepšia dostupnosť

Ľahší prístup na singapurský trh môže znamenať nové príležitosti pre vašu spoločnosť.

Dokument

Jednoduchšie predpisy

Spolupráca medzi EÚ a singapurskými spoločnosťami je teraz oveľa ľahšia, napríklad vďaka zosúladeniu produktových bezpečnostných noriem.

Colné konanie

Zjednodušené moderné colné procesy

Moderné colné procesy umožňujú rýchle a ľahké uvoľnenie vášho tovaru.

POZNÁMKA: Obchodné dohody platia pre clo, nie dane. Všetky GST platné pre dovoz do Singapuru a DPH na dovoz do EÚ je stále potrebné uhradiť.

Ako to môžem využiť?

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z EÚ. Potrebovať budete len vývozné vyhlásenie. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho k svojej komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) pripojte nasledovné vyhlásenie spolu s podrobným opisom tovaru, ako zvyčajne:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis vývozcu, ako aj meno osoby podpisujúcej vyhlásenie musí byť uvedené čitateľným písmom)

Vyhlásenia o pôvode budú platiť 12 mesiacov od ich vydania pri vývoze do Singapuru.

Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch.

Číslo colného alebo príslušného vládneho povolenia je vaše číslo schváleného vývozcu. Toto číslo je požadované pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR.

Ako získam číslo schváleného vývozcu

  • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, spojte sa s národným colným úradom.

  • Informácie o tom, ako získať toto postavenie v EÚ, nájdete aj v tomto návode.

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať zo Singapuru. Potrebujete na to len vyhlásenie od vývozcu v Singapure. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho zaistite, aby pridali ku komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) nasledujúce:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Singapore preferential origin.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis vývozcu, ako aj meno osoby podpisujúcej vyhlásenie musí byť uvedené čitateľným písmom)

Vyhlásenia o pôvode budú platiť 12 mesiacov od ich vydania pri vývoze do EÚ.

Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch.

Číslo colného alebo príslušného vládneho povolenia je pri vývozcoch zo Singapuru jedinečné číslo subjektu konkrétnej spoločnosti. Toto číslo sa vydáva pri úradnej registrácii v Singapure a vyžaduje sa pri všetkých zásielkach, pri ktorých sa uvádza krajina pôvodu, bez ohľadu na ich hodnotu.

Ako mi vie FedEx pomôcť?

FedEx lietadlo

Rýchle medzinárodné posielanie

Využite naplno váš obchodný potenciál. Pomôžeme vám. S našou expresnou službou môžu byť vaše balíky doručené do alebo zo Singapuru už za 2 dni*.

práca na notebooku

Jednoduché colné nástroje

Uľahčite si preclenie s našimi bezplatnými nástrojmi. S FedEx Electronic Trade Documents znížite riziko zadržania na colnici, keďže dokumenty podáte v elektronickej forme.

* Dostupnosť služieb a uvedené prepravné časy sa môžu líšiť v závislosti od typu zásielky, miesta odoslania a doručenia. Na zásielky sa aplikujú príslušné Prepravné podmienky FedEx alebo TNT – podrobné informácie nájdete na fedex.com/sk a tnt.sk.

Pred poslaním zásielky si tiež nezabudnite pozrieť pravidlá a nariadenia krajiny, z ktorej a do ktorej posielate. Ďalšie informácie nájdete v Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom.