Kórejská republika

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou

Viete o tom, že môžete ušetriť na medzinárodných zásielkach do a z Južnej Kórei?

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou (FTA) odstraňuje takmer 99 % všetkých ciel na tovar z EÚ a Kórejskej republiky1, čím uľahčuje a zlacňuje dovoz aj vývoz. Platí od roku 2011 a jediné, čo vyžaduje, je priložiť ku komerčnej faktúre jednoduché vývozné vyhlásenie. Objem EÚ vývozu do Kórejskej republiky sa v rokoch 2010 až 2018 zvýšil o 77 %, keďže európske spoločnosti využili tento beztarifný prístup na lákavý juhokórejský trh.2

Zistite, ako môžete využiť FTA medzi EÚ a Kórejskou republikou aj vy.

Čo to znamená pre moju spoločnosť?

Euro

Nižšie náklady

Odstraňuje sa clo na takmer všetky výrobky a znižujú sa netarifné bariéry. 

Medzinárodné

Lepší prístup

Ľahší prístup na juhokórejský trh môže znamenať nové príležitosti pre vašu spoločnosť, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a investície.

Dokument

Jednoduchšie predpisy

Teraz je spolupráca medzi EÚ a juhokórejskými spoločnosťami ešte ľahšia. 

Colné konanie

Zjednodušené moderné colné procesy

Moderné colné procesy umožňujú rýchle a ľahké uvoľnenie vášho tovaru.

POZNÁMKA: Obchodné dohody platia pre clo, nie dane. Všetky DPH platné pre dovoz do EÚ alebo Kórejskej republiky je stále potrebné uhradiť.

Ako to môžem využiť?

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z EÚ. Potrebovať budete len vývozné vyhlásenie. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho k svojej komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) pripojte nasledovné vyhlásenie spolu s podrobným opisom tovaru, ako zvyčajne:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

Vývozca produktov uvedených v tomto dokumente (Colné povolenie č.______) vyhlasuje, že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pochádzajú tieto produkty z EÚ.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis vývozcu, ako aj meno osoby podpisujúcej vyhlásenie musí byť jasne uvedené čitateľným písmom)

Dôležitá poznámka: Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré je uvedené v Prílohe III oficiálnej dohody. Znenie sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch. 

Číslo colného povolenia je vaše číslo schváleného vývozcu. Je nevyhnutné pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR.

Ako získam číslo schváleného vývozcu

  • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, spojte sa s národným colným úradom.
     
  • Informácie o tom, ako získať toto postavenie v EÚ, nájdete aj v tomto návode.

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z Kórejskej republiky. Potrebujete na to len jednoduché vyhlásenie vývozcu. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho zaistite, aby pridali ku komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) nasledujúce: 

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

Vývozca produktov uvedených v tomto dokumente (Colné povolenie č.______) vyhlasuje, že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pochádzajú tieto produkty z Kórejskej republiky.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis vývozcu, ako aj meno osoby podpisujúcej vyhlásenie musí byť jasne uvedené čitateľným písmom)

Dôležitá poznámka: Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré je uvedené v Prílohe III oficiálnej dohody. Znenie sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch. 

Číslo colného povolenia je číslo schváleného vývozcu spoločnosti. Je nevyhnutné pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR.

Ako mi vie FedEx pomôcť?

FedEx lietadlo

Rýchle medzinárodné posielanie

Môžeme vašej spoločnosti pomôcť naplniť celý jej potenciál. S našou expresnou doručovacou službou môžete dovážať z Kórejskej republiky do 1 až 2 dní a vyvážať do Kórejskej republiky za 2 dni.*

práca na notebooku

Jednoduché colné nástroje

Uľahčite si preclenie s našimi bezplatnými nástrojmi. S FedEx Electronic Trade Documents znížite riziko zadržania na colnici, keďže dokumenty podáte v elektronickej forme.

*Dostupnosť služby a prepravné časy sa môžu líšiť v závislosti od typu, pôvodu a destinácie zásielky. Platia Prepravné podmienky FedEx

Pred poslaním zásielky si tiež nezabudnite pozrieť pravidlá a nariadenia krajiny, z ktorej a do ktorej posielate. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie.