Dohoda o obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ­ a Spojeným kráľovstvom

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ­ a Spojeným kráľovstvom

Viete o tom, že môžete ušetriť na medzinárodných zásielkach do a zo Spojeného kráľovstva?

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (TCA) vstúpila do platnosti 1. januára 2021 po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Hoci obchodovanie so Spojeným kráľovstvom sa zmenilo, TCA zaisťuje, aby bol pohyb tovaru aj naďalej oslobodený od cla. Ku komerčnej faktúre stačí pridať len jednoduché vývozné vyhlásenie.

Zistite, ako môžete využiť TCA medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom aj vy.

Čo to znamená pre moju spoločnosť?

Euro

Úspora nákladov

Všetok tovar je aj naďalej oslobodený od cla a netarifné bariéry sú zachované len v minimálnej miere.

Medzinárodné

Ďalší prístup

Obnovený prístup na trh v Spojenom kráľovstve môže znamenať nové príležitosti pre vašu spoločnosť.

Colné konanie

Zjednodušené moderné colné procesy

Moderné colné procesy umožňujú rýchle a ľahké uvoľnenie vášho tovaru.

POZNÁMKA: Obchodné dohody platia pre clo, nie dane. Všetky DPH platné pre dovoz do EÚ alebo Spojeného kráľovstva je stále potrebné uhradiť.

Ako to môžem využiť?

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z EÚ. Potrebovať budete len vývozné vyhlásenie. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho k svojej komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) pripojte nasledovné vyhlásenie spolu s podrobným opisom tovaru, ako zvyčajne:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(meno vývozcu)

Vyhlásenia o pôvode budú platiť 24 mesiacov od ich vydania pri vývoze do Spojeného kráľovstva.

Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa uvádza s vysvetľujúcimi poznámkami.

Referenčné číslo vývozcu je vaše číslo REX (číslo schváleného vývozcu). Toto číslo je požadované pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR.

Ako získam číslo REX

  • Registrujte sa online na národnom colnom úrade.
     
  • Ak používate číslo REX po prvýkrát, prečítajte si dokument s pokynmi pre REX.
     
  • Po získaní môžete svoje číslo REX pridávať na komerčné faktúry pre zásielky do Spojeného kráľovstva s hodnotou prevyšujúcou 6 000 EUR.

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať zo Spojeného kráľovstva. Potrebujete na to len vyhlásenie od vývozcu v Spojenom kráľovstve. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho zaistite, aby pridali ku komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) nasledujúce:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of UK preferential origin.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(meno vývozcu)

Vyhlásenia o pôvode budú platiť 12 mesiacov od ich vydania pri dovoze zo Spojeného kráľovstva.

Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa uvádza s vysvetľujúcimi poznámkami.

Referenčné číslo vývozcu je číslo EORI vašej spoločnosti. Táto požiadavka sa vzťahuje na zásielky bez ohľadu na hodnotu.

Ako získam číslo EORI

  • Podniky, ktoré chcú získať číslo EORI, môžu navštíviť príslušnú webovú lokalitu štátnej správy Spojeného kráľovstva.

  • Upozornenie: ak váš vývozca už má číslo EORI a toto číslo sa nezačína písmenami GB, musí požiadať o nové číslo.

Obchodovanie so Severným Írskom

Je dôležité upozorniť na to, že v otázke obchodovania medzi podnikmi v EÚ a Severným Írskom sa nič nezmenilo. V súlade s nariadeniami Protokolu Severného Írska v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa pohyb tovaru medzi EÚ a Severným Írskom považuje za pohyb tovaru v rámci EÚ, na ktorý sa nevzťahujú colné kontroly.

To znamená, že pri dovoze tovaru zo alebo vývoze tovaru do Severného Írska nemusíte vykonať žiadne formality a môžete pokračovať v obchodovaní bez obmedzení ako doteraz.

Ako mi vie FedEx pomôcť?

FedEx lietadlo

Rýchle medzinárodné posielanie

Využite naplno váš obchodný potenciál. Pomôžeme vám. S našou expresnou službou môžu byť vaše balíky doručené do alebo zo Spojeného kráľovstva už za 1 - 2 dni*.

práca na notebooku

Jednoduché colné nástroje

Uľahčite si preclenie s našimi bezplatnými nástrojmi. S FedEx Electronic Trade Documents znížite riziko zadržania na colnici, keďže dokumenty podáte v elektronickej forme.

* Dostupnosť služieb a uvedené prepravné časy sa môžu líšiť v závislosti od typu zásielky, miesta odoslania a doručenia. Na zásielky sa aplikujú príslušné Prepravné podmienky FedEx alebo TNT – podrobné informácie nájdete na fedex.com/sk a tnt.sk.

Pred poslaním zásielky si tiež nezabudnite pozrieť pravidlá a nariadenia krajiny, z ktorej a do ktorej posielate. Ďalšie informácie nájdete v Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.