Vietnam

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom

 

 

 

 

 

 

Viete o tom, že môžete ušetriť na medzinárodných zásielkach do a z Vietnamu? Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EVFTA) vytvára významné príležitosti pre podniky v oboch regiónoch vďaka odstráneniu ciel takmer na všetky produkty s pôvodom v EÚ alebo vo Vietname. Ku komerčnej faktúre stačí pridať len jednoduché vývozné vyhlásenie.

Zistite, ako môžete využiť dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom aj vy.

Čo to znamená pre vašu spoločnosť?

Euro

Úspora nákladov

Odstraňuje clo na takmer všetky produkty, a to buď okamžite, alebo postupne, a znižuje netarifné bariéry.

Medzinárodné

Lepšia dostupnosť

Ľahší prístup na vietnamský trh môže znamenať nové príležitosti pre vašu spoločnosť.

Dokument

Jednoduchšie predpisy

Spolupráca medzi EÚ a vietnamskými spoločnosťami je teraz oveľa ľahšia, napríklad vďaka zosúladeniu produktových bezpečnostných noriem.

Colné konanie

Zjednodušené moderné colné procesy

Moderné colné procesy umožňujú rýchle a ľahké uvoľnenie vášho tovaru.

POZNÁMKA: Obchodné dohody platia pre clo, nie dane. Všetky DPH platné pre dovoz do EÚ alebo Vietnamu je stále potrebné uhradiť.

Ako to môžem využiť?

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z EÚ. Potrebovať budete len vývozné vyhlásenie. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho k svojej komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) pripojte nasledovné vyhlásenie spolu s podrobným opisom tovaru, ako zvyčajne:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis vývozcu, ako aj meno osoby podpisujúcej vyhlásenie musí byť uvedené čitateľným písmom)

Vyhlásenia o pôvode budú platiť 12 mesiacov od ich vydania pri vývoze do Vietnamu.

Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch.

Číslo colného povolenia je vaše číslo REX (číslo schváleného vývozcu). Toto číslo je požadované pre všetky zásielky v hodnote prevyšujúcej 6 000 EUR.

Ako získam číslo REX

  • Registrujte sa online na národnom colnom úrade.

  • Ak používate číslo REX po prvýkrát, prečítajte si dokument s pokynmi pre REX.
     
  • Po získaní môžete svoje číslo schváleného vývozcu pridávať na komerčné faktúry pre zásielky do Vietnamu s hodnotou prevyšujúcou 6 000 EUR.

Tovar s maximálnou hodnotou 6 000 EUR

Ak chcete využiť znížené či 0 % tarify, produkty musia pochádzať z Vietnamu. V prípade tovaru s maximálnou hodnotou 6 000 EUR potrebujete len vyhlásenie vývozcu vo Vietname. Nepotrebujete žiadne oficiálne certifikáty. Jednoducho zaistite, aby pridali ku komerčnej faktúre (alebo inému komerčnému dokumentu) nasledujúce:

Príklad vyhlásenia o pôvode:

(Obdobie: od___________ do __________)
 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Vietnam preferential origin.

__________________________________
(miesto a dátum)
 

_________________________________
(podpis vývozcu, ako aj meno osoby podpisujúcej vyhlásenie musí byť uvedené čitateľným písmom)

Vyhlásenia o pôvode budú platiť 12 mesiacov od ich vydania pri vývoze do EÚ.

Je nevyhnutné, aby ste vývozné vyhlásenie vyplnili správne. V opačnom prípade ho môžu colné úrady zamietnuť. Pozrite si oficiálne znenie vyhlásenia o pôvode, ktoré sa poskytuje s vysvetľujúcimi poznámkami a vo všetkých platných jazykoch.

Vietnamskí vývozcovia, ktorí vyvážajú tovar s maximálnou hodnotou 6 000 €, môžu ponechať priestor pre číslo colného povolenia prázdny.

Tovar s hodnotou presahujúcou 6 000 EUR

Pri zásielkach z Vietnamu, ktorých hodnota presahuje 6 000 EUR, musia príslušné orgány vo Vietname vydať vyhlásenie o pôvode.

Ako získať osvedčenie o pôvode

  • Ak chcete získať osvedčenie o pôvode, spojte sa s vietnamským ministerstvom priemyslu a obchodu alebo s priemyselnou a hospodárskou komorou.

  • Vzorky a požiadavky pre osvedčenie o pôvode sú uvedené v Dodatku VII k Protokolu 1 zmluvy.

Ako mi vie FedEx pomôcť?

FedEx lietadlo

Rýchle medzinárodné posielanie

Využite naplno váš obchodný potenciál. Pomôžeme vám. S našou expresnou službou môžu byť vaše balíky doručené do alebo z Vietnamu už za 2 dni*.

práca na notebooku

Jednoduché colné nástroje

Uľahčite si preclenie s našimi bezplatnými nástrojmi. S FedEx Electronic Trade Documents znížite riziko zadržania na colnici, keďže dokumenty podáte v elektronickej forme.

* Dostupnosť služieb a uvedené prepravné časy sa môžu líšiť v závislosti od typu zásielky, miesta odoslania a doručenia. Na zásielky sa aplikujú príslušné Prepravné podmienky FedEx alebo TNT – podrobné informácie nájdete na fedex.com/sk a tnt.sk.

Pred poslaním zásielky si tiež nezabudnite pozrieť pravidlá a nariadenia krajiny, z ktorej a do ktorej posielate. Ďalšie informácie nájdete v Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom.