Laboratórny technik sa pozerá na testovaciu skúmavku

Nebezpečný tovar

Nebezpečný tovar

Všetko, čo potrebujete vedieť o využívaní našich služieb na
bezpečné posielanie nebezpečného tovaru do celého sveta.

 

 

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o využívaní našich služieb na
bezpečné posielanie nebezpečného tovaru do celého sveta.

 

 

 

Čo sa považuje za nebezpečný tovar?

Nebezpečný tovar sú položky alebo látky, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie. Musia byť riadne zabalené, opatrne spracované a prepravené s požadovanou odbornosťou, aby sa zaistilo ich bezpečné doručenie na určené miesto.

Ak si nie ste istí, či sa vaša zásielka klasifikuje ako nebezpečný tovar, požiadajte výrobcu alebo dodávateľa o Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ, SDS). Ak sa na nej v kapitole 14 uvádza číslo UN, ide o nebezpečný tovar.

Aký typ nebezpečného tovaru doručujeme?

Nebezpečný tovar sa delí na deväť tried a je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ktoré produkty patria do akej triedy. Klasifikácia niektorých typov tovaru ako nebezpečných je očividná, napríklad výbušniny a jedy. Iné vás môžu prekvapiť. Patria sem totiž aj aerosóly, parfumy a väčšina výrobkov, v ktorých sa nachádzajú lítiové batérie, napríklad mobilné telefóny a notebooky.

Klasifikáciu nebezpečného tovaru nájdete nižšie.

Prístupný nebezpečný tovar

Ikona Triedy 1: Výbušniny

Trieda 1: Výbušniny

(napr. ohňostroje a svetlice)

Môžu byť akceptované iba na určitých trhoch a pre určitú podtriedu

Ikona Triedy 2.1: Horľavý plyn

Trieda 2.1: Horľavý plyn

(napr. aerosóly a plyn na kempovanie)

Ikona Triedy 2.2: Nehorľavý plyn/netoxický plyn

Trieda 2.2: Nehorľavý plyn/netoxický plyn

(napr. stlačený kyslík)

Ikona Triedy 2.3: Jedovatý plyn

Trieda 2.3: Jedovatý plyn

(napr. oxid uhoľnatý)
FedEx túto triedu neprijíma 

Ikona Triedy 3: Horľavá kvapalina

Trieda 3: Horľavá kvapalina

(napr. rozpúšťadlá alebo farby)

Ikona Triedy 4.1: Horľavá tuhá látka

Trieda 4.1: Horľavá tuhá látka

(napr. zápalky)

Ikona Triedy 4.2: Samozápalné látky

Trieda 4.2: Samozápalné látky

(napr. fosfor)

Ikona Triedy 4.3: Látky, ktoré v styku s vodou produkujú horľavé plyny

Trieda 4.3: Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

(napr. karbid vápenatý)

Ikona Triedy 5.1: Látky podporujúce horenie (oxidujúce)

Trieda 5.1: Látky podporujúca horenie (oxidujúce)

(napr. hnojivo)

Ikona Triedy 5.2: Organické peroxidy

Trieda 5.2: Organické peroxidy

(napr. súpravy na opravu sklených vlákien)

Ikona Triedy 8: Žieravé látky

Trieda 8: Žieravé látky

(napr. bielidlo alebo čistiace prostriedky na odtoky)

Neprístupný nebezpečný tovar

Ikona Triedy 6.1: Toxické látky

Trieda 6.1: Toxické látky

(napr. pesticídy)

Ikona Triedy 6.2: Infekčné látky

Trieda 6.2: Infekčné látky

(napr. krvné testy alebo látky na zdravotnícke skúšania)

Môžu byť akceptované len na určitých trhoch a za určitých podmienok

Ikona Triedy 7: Rádioaktívne látky

Trieda 7: Rádioaktívne látky

(napr. detektory dymu)
Prijímané len na niektorých trhoch

Ikona 1 Triedy 9: Iné nebezpečné látky a predmety
Ikona 2 Triedy 9: Iné nebezpečné látky a predmety

Trieda 9: Iné nebezpečné látky a predmety

(napr. airbagy, magnety, telefóny alebo notebooky)


Viac než len posielanie

Kuriér FedEx kráča nemocničnou chodbou

Ako posielať nebezpečný tovar

Všetko, čo potrebujete vedieť o príprave a posielaní nebezpečného tovaru. 

Žena balí predmet v sklade

Prečo posielať nebezpečný tovar s FedEx?

Ako vám naše prvotriedne vybavenie umožňuje posielať nebezpečný tovar s istotou.