Kuriér FedEx kráča nemocničnou chodbou

Ako posielať nebezpečný tovar

Ako posielať nebezpečný tovar

Typ nebezpečného tovaru, ktorý chcete prepraviť, môže ovplyvniť spôsob jeho zabalenia a prípravy na poslanie. Dodržiavanie správnych postupov je pre úspešné doručenie kľúčové.

 

 

 

Typ nebezpečného tovaru, ktorý chcete prepraviť, môže ovplyvniť spôsob jeho zabalenia a prípravy na poslanie. Dodržiavanie správnych postupov je pre úspešné doručenie kľúčové.

 

 

 

Ako posielať nebezpečný tovar v piatich krokoch

Sivá ikona dokumentov

1. Oboznámte sa s právnymi predpismi

Pri posielaní akéhokoľvek tovaru klasifikovaného ako nebezpečný tovar je nevyhnutné dodržiavať príslušné právne predpisy.

Tieto predpisy obsahujú rôzne podmienky vrátane informácií o požadovaných typoch balenia, dokumentácii a označení. Pravidlá sa môžu v závislosti od typu prepravy odlišovať, preto si s prepravcom overte, ako bude váš nebezpečný tovar prepravovaný.

Sivá ikona knihy

2. Uistite sa, že máte potrebné školenia

Každý, kto posiela nebezpečný tovar, musí absolvovať požadované školenia a rozumieť platným nariadeniam. Rovnako si môžete najať na prípravu zásielky inú osobu alebo spoločnosť, ktorá má potrebné školenia.

Sivá ikona balíka s výkričníkom v trojuholníku

3. Správne klasifikujte a deklarujte svoju zásielku

Odosielateľ musí zabezpečiť, že nebezpečný tovar je riadne klasifikovaný, deklarovaný, zabalený a označený správnou dokumentáciou pre krajiny/teritóriá pôvodu, tranzitu a doručenia. Ak si nie ste istí správnou klasifikáciou svojho nebezpečného tovaru, overte si to u výrobcu alebo dodávateľa.

Sivá ikona krabice FedEx, do ktorej padajú bodky

4. Správne zabaľte zásielku

Vo väčšine prípadov sa požaduje použitie certifikovaných baliacich materiálov so zreteľným označením klasifikácie Organizácie spojených národov. Tieto označenia uvádzajú, že baliaci materiál bol testovaný pre určité požadované schopnosti potrebné na prepravu nebezpečného tovaru. Označenie sa odlišuje v závislosti od klasifikácie nebezpečného tovaru. Rovnako môžu byť potrebné ďalšie označenia – či ich potrebuje aj vaša zásielka zistíte v aktuálnych predpisoch pre nebezpečný tovar IATA.

Zákazníci nemôžu posielať nebezpečný tovar zabalený v obalovom materiáli FedEx Express s výnimkou nasledovných:

  • biologické látky kategórie B, ktoré je možné posielať v balení FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Boxes a v balení FedEx TempAssure
  • povolené lítiové batérie podľa IATA časti II
Sivá ikona štítku

5. Zabezpečte správne štítky a dokumentáciu

Väčšina zásielok s nebezpečným tovarom vyžaduje zreteľné štítky, ktoré informujú o triede nebezpečenstva a dodatočných rizikách. Zákazníci si môžu schválené štítky zakúpiť (alebo si pozrieť zoznam iných predajcov štítkov) na webovej stránke IATA pre nebezpečný tovar. Z opakovane použitých krabíc vždy odstráňte staré štítky.

Odosielateľ musí tiež zabezpečiť, aby mal správnu dokumentáciu:

Prepravný list (Air Waybill): Automatické letecké nákladné listy si môžete vytlačiť na samolepiace štítky z webovej stránky fedex.com a na samolepiace tepelne odolné štítky z ktorejkoľvek verzie nástroja FedEx Ship Manager.

Vyhlásenie odosielateľa: V prípade väčšiny zásielok nebezpečného tovaru musí odosielateľ k balíku priložiť vytlačené Vyhlásenie odosielateľa, čím potvrdzuje, že zásielku zabalil, označil a deklaroval v súlade s právnymi predpismi o nebezpečnom tovare IATA .

Colná dokumentácia: V prípade akejkoľvek zásielky posielanej z krajiny mimo EÚ alebo do nej je potrebné k zásielke priložiť aj colnú dokumentáciu.

Viac než len posielanie

Laboratórny technik sa pozerá na testovaciu skúmavku

Čo patrí medzi nebezpečný tovar

Zistite viac o tom, čo je nebezpečný tovar a či sa zaň považuje aj vaša zásielka.

Žena balí predmet v sklade

Prečo posielať nebezpečný tovar s FedEx?

Ako vám naše prvotriedne vybavenie umožňuje posielať nebezpečný tovar s istotou.