Priser

Våra priser och tilläggsavgifter

Våra priser och tilläggsavgifter

Hämta våra standardlistpriser

Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller inte, så kan FedEx erbjuda en lösning som passar dig – med prisvärda och pålitliga tjänster som levererar dina försändelser till slutdestinationen i tid.

Priserna för FedEx-tjänster nedan börjar gälla den 4 januari 2021.

Mervärdestjänster och tilläggsavgifter

Med våra mervärdestjänster kan du anpassa våra FedEx-tjänster efter dina specifika behov. Transportkostnader kopplade till icke-standardförsändelser eller tilläggstjänster kan innebära ytterligare tilläggsavgifter.

Våra mervärdestjänster och tilläggsavgifter förblir desamma för 2021 förutom:

För att vi ska kunna fortsätta ge våra kunder bästa möjliga service under den här tiden inför vi en tillfällig tilläggsavgift på alla internationella paket- och fraktgodsförsändelser med FedEx Express och TNT från och med den 6 april och tills vidare.

Tilläggsavgiften gäller inte för inrikesförsändelser.     

Namnändring av "förskottsavgift" till "utläggsavgift". Mer information finns på Tilläggstjänster för tullklarering.

Implementering av en tredje utlösande faktor för ytterligare hanteringskostnader. Ytterligare hanteringskostnader tillämpas nu för försändelser med paket som uppmäts till över 266 cm i längd och omkrets (L+2B+2H).

Postnummer för FedEx Freight i USA införs och börjar gälla den 18 januari 2021. Försändelser som hämtas från eller levereras till avlägsna och svårtillgängliga platser åläggs en tilläggsavgift för att vara utanför upphämtnings- eller leveransområde. Från den 18 januari 2021 gäller den fullständiga listan över postnummer eller städer där denna tilläggsavgift tillämpas:

All information omfattas av FedEx Express transportvillkor.

Transportpriserna börjar gälla den 4 januari 2021. FedEx Express förbehåller sig rätten att korrigera priser, tilläggsavgifter och zoner efter vad vi anser nödvändigt (t.ex. i Brexit-syften) med eller utan föregående meddelande och i enlighet med våra transportvillkor. FedEx Express kan korrigera, ändra eller avsluta alla tjänster som erbjuds av FedEx Express när som helst, med eller utan föregående meddelande. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på plats eller tid för upphämtning eller leverans, försändelsens storlek eller typ av vara.