Priser

FedEx priser

FedEx priser
Publicerade priser, mervärdestjänster och tilläggsavgifter
Ladda ner nu

Mervärdestjänster*

Anpassa dina försändelser utifrån dina behov (eller dina mottagares behov) med mervärdestjänster. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Alla avgifter är exklusive moms. 

Med FedEx Express-tjänsterna för farligt gods (DG) kan du skicka föreskriftsreglerade farliga ämnen och material inklusive dörr-till-dörr-leverans och tullklarering. Avgifterna som tillkommer beror på typen av farligt gods:

Tillgängligt farligt gods (ADG): Paketets innehåll måste vara tillgängligt under transporten av säkerhetsskäl.

Paket (IP): 649 SEK/försändelse

Frakt (IPF): 10,62 SEK/kg(3)

Inrikes (PO): 174 SEK/försändelse

Oåtkomligt farligt gods (IDG): Paketets innehåll behöver inte vara tillgängligt under transporten och kan transporteras tillsammans med annat gods.

Internationellt – paket (IP): 429 SEK/försändelse

Internationellt – frakt (IPF): 6,40 SEK/kg(3)

Inrikes – Priority Overnight (PO): 174 SEK/försändelse

Kolsyreis (DI): Kolsyreis är en farlig vara som kräver specialhantering och är föremål för förenklade föreskrifter. Tjänsten kan erbjudas på platser där tjänster för helt föreskriftsreglerat farligt gods inte erbjuds. Om en försändelse innehåller både kolsyreis och farligt gods tas endast den tillämpliga tilläggsavgiften för farligt gods ut.

Paket (IP): 100 SEK/försändelse

Frakt (IPF): 1,80 SEK/kg(3)

Inrikes (PO): 10 SEK/försändelse

Litiumbatterier enligt sektion II (ELB)

Fyra varor täcks: 

  1. Litiumjonbatterier förpackade med utrustning (UN3481 – Förpackningsinstruktioner 966). 
  2. Litiumjonbatterier i utrustning (UN3481 – Förpackningsinstruktioner 967). 
  3. Litiummetallbatterier förpackade med utrustning (UN3091 – Förpackningsinstruktioner 969).
  4. Litiummetallbatterier i utrustning (UN3091 – Förpackningsinstruktioner 970).

Ingen tilläggsavgift

Om en försändelse innehåller kolsyreis eller litiumjonbatterier enligt sektion II med annat farligt gods tas endast den tillämpliga tilläggsavgiften (Åtkomligt eller Oåtkomligt) för farligt gods ut.

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Kontakta kundtjänst för tjänsternas tillgänglighet och exakta transittider i området.

(2) Se transportvillkoren för FedEx Express och avsnittet Farligt gods på fedex.com.

(3) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

Diplomatförsändelser mellan ambassader och konsulat inom samma land/territorium för leverans med tjänsten FedEx International Priority. I enlighet med 1961 års Wienkonvention skyddas diplomatväskor genom diplomatisk immunitet mot kontroller eller förseningar.

Ingen tilläggsavgift

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Kontakta kundtjänst för tjänsternas tillgänglighet och exakta transittider i området.

Med ETD kan du ladda upp din tulldokumentation elektroniskt. Det bidrar till att förenkla försändelseprocessen och snabbar upp förklareringen av dina försändelser. Minska mängden papper och minska risken för att din försändelse försenas i tullen. ETD-funktionen måste aktiveras i ditt automatiserade leveransverktyg.

Ingen tilläggsavgift

FedEx globala returetiketter eller FedEx importförsändelseetiketter för utskrift: Skapa retur- eller importetiketter med din offline- eller onlineförsändelselösning. Därefter skriver du ut etiketten och ger den till kunden eller skickar den som en PDF-fil via e-post.

Ingen tilläggsavgift

FedEx globala returetiketter eller FedEx importförsändelseetiketter för e-post: Skapa retur- eller importetiketter och ge kunderna elektronisk åtkomst till dem så de kan redigera dem efter behov.

10,60 SEK/etikett

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Kontakta kundtjänst för tjänsternas tillgänglighet och exakta transittider i området.

En avgift på försändelser som klareras av en agent (annan än FedEx Express eller en som utsetts av FedEx Express). FedEx Express hämtar försändelsen hos kundens agent och levererar den till den slutliga mottagaren. Mottagaradressen betjänas av ett annat klareringsställe än agentens klareringsställe.

13,52 SEK/kg(2) (minimum 87 SEK)

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Kontakta kundtjänst för tjänsternas tillgänglighet och exakta transittider i området.

(2) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)

FedEx Priority Alert (FPA) är en specialiserad avgifts- och avtalsbaserad tjänst specifikt för försändelser som kräver en hög grad av insyn och att villkoren för försändelsen
uppfylls vid leverans. Genom att kombinera speciallastning, utökad statusvisning och stödprocedurer vid eventuella leveransstörningar erbjuder FPA en helt tillförlitlig lösning för din försändelse. Den gäller för alla FedEx internationella och inrikes expresstjänster.

FedEx International Priority®: 7,28 SEK/kg(2) (minimum 186 SEK)
FedEx International Priority® Freight: 3,12 SEK/kg(2) (minimum 1 378 SEK)
FedEx (Inrikes) Priority Overnight: 7,28 SEK/kg (minimum 186 SEK)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)

Tjänsten FedEx Priority Alert Plus (FPA+) omfattar samtliga FPA-funktioner samt möjligheter till proaktiva ingrepp för temperaturkänsliga försändelser. Med FPA+ ingår påfyllning av is och kylpåsar samt förvaring i kylrum som standard. Den gäller för alla FedEx internationella och inrikes expresstjänster.

FedEx International Priority: 9,36 SEK/kg(2) (minimum 230 SEK)
FedEx International Priority Freight: 4,16 SEK/kg(2) (minimum 1 837 SEK)
FedEx (Inrikes) Priority Overnight: 9,36 SEK/kg (minimum 230 SEK)

On Demand Care(1) (ODC)

On Demand Care (ODC) är en avgiftsbaserad tjänst för icke-livsmedelsprodukter med ingreppstjänster, t.ex. påfyllning av kolsyreis och återställning/byte av kylpåsar, för att se till att temperaturreglerade försändelser som råkat ut för fördröjningar under transport inte skadas. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Den är inte garanterad, är föremål för identifiering av försändelsen och måste bokas via kundtjänst.

FedEx International Priority och FedEx International Economy®: 36,40 SEK(2) (minimum 918 SEK)
FedEx International Priority Freight och FedEx International Economy® Freight: 9,36 SEK/kg(2) (minimum 3 682 SEK)

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Kontakta vår Kundtjänst för information om tjänsternas tillgänglighet och exakta transittider i området

(2) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

Mottagaren kan hämta försändelsen på ett FedEx Express-kontor, om försändelsen inte ska levereras till mottagarens adress.

Ingen tilläggsavgift

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Kontakta vår Kundtjänst för information om tjänsternas tillgänglighet och exakta transittider i området.

Med tjänsten Tredjepartssändning kan försändelser levereras till mottagare utan att en handelsfaktura bifogas. En tjänst för kunder som inte vill avslöja försändelsens faktiska kommersiella värde och information om avsändaren för sina mottagare. FedEx TPC kan användas med försändelsetjänsterna FedEx International Priority och FedEx International Priority Freight.

150 SEK/försändelse

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Kontakta vår Kundtjänst för information om tjänsternas tillgänglighet och exakta transittider i området.

FedEx Express erbjuder en sömlös standardtullklarering för att möjliggöra leveranser i rätt tid för dina varor. Vi erbjuder även ett urval av specialiserade klareringslösningar för inkommande försändelser mot en särskild avgift (moms kan tillkomma med gällande momssats).

Få mer information om våra Tilläggstjänster för tullklarering och dess avgifter.

Följande leveransalternativ kan väljas när du bokar försändelsen:

Ingen signatur krävs: FedEx kommer att försöka få en signatur på leveransadressen. Om ingen finns där och kan skriva under kommer FedEx att leverera paketet på en säker plats utan att ha fått en underskrift.

Ingen tilläggsavgift

Indirekt signatur krävs: FedEx kommer att inhämta en signatur från någon på leveransadressen, en granne eller en vaktmästare. Om ingen finns där och kan skriva under kommer FedEx att försöka leverera paketet igen vid ett senare tillfälle. 

Gratis. Leverans av försändelser till bostäder i USA och Kanada med deklarerat värde under 500 USD är föremål för en tilläggsavgift på 19 SEK/försändelse.

Direktsignatur krävs: FedEx kommer endast att inhämta en signatur från någon på leveransadressen. Om ingen finns där och kan skriva under kommer FedEx att försöka leverera paketet igen vid ett senare tillfälle. 

23 SEK/försändelse. Gratis för försändelser till USA och Kanada med ett deklarerat värde på över 500 USD.

Signatur av myndig krävs: FedEx kommer att inhämta en signatur från en myndig person på leveransadressen på villkor att ett giltigt ID kan uppvisas. Om det inte finns någon där som har rätt att skriva under kommer FedEx att försöka leverera paketet igen vid ett senare tillfälle. Myndig ålder varierar beroende på destinationsland och regleras av nationell myndighetsålder och inte åldersgränsen för att köpa specifika produkter (dvs. alkohol). 

29 SEK/försändelse

(1) Inte alla leveransalternativ är tillgängliga i alla ursprungs- eller destinationsorter.

Tilläggsavgifter*

Pris för försändelser kan påverkas av andra tilläggsavgifter på grund av försändelsens art. Alla tilläggsavgifter är exklusive moms. 

Express-pakettjänst

En tilläggskostnad tillämpas för försändelser med paket som:

(Dimension)

  1. har en längsta sida som är längre än 121 centimeter
  2. har en näst längsta sida som är längre än 76 centimeter

Paketets form och dimensioner kan förändras under transit, vilket kan påverka paketets berättigande för tilläggskostnader. Om dimensionerna förändras under transit kan FedEx när som helst göra lämpliga justeringar av försändelsens avgifter.

SEK 440/försändelse

Express Freight-tjänster:

En tilläggskostnad tillämpas för försändelser med frakthanteringsenheter som har en längsta sida som är längre än 157 centimeter. 

Vi reserverar rätten att bedöma ytterligare hanteringskostnader för frakt och frakthanteringsenheter som kräver specialhantering under transit.

SEK 530/försändelse

(1) Tilläggsavgift gällande från och med den 20 januari 2020.

En tilläggsavgift tillkommer för alla FedEx International Priority® Freight- och FedEx International Economy® Freight-försändelser som innehåller minst ett kolli, en lastpall eller en pall som inte är staplingsbar. Icke-staplingsbar betyder att ett kolli, en lastpall eller en pall inte kan staplas vertikalt på ett säkert sätt. Tillkommer en gång för varje försändelse, även om flera kollin som identifieras som icke-staplingsbara slås samman i en försändelse.

1 426,00 SEK/försändelse

(1)Den debiterade tilläggsavgiften står inte för en bokningsbar tjänst och innehåller inte någon garanti från FedEx angående att de aktuella försändelserna inte eventuellt staplas någon gång under transporten.

Om en mottagares adress är ofullständig eller felaktig på en flygfraktsedel eller försändelseetikett kan vi försöka att hitta rätt adress och slutföra leveransen. Detta medför en avgift. Om vi inte kan genomföra leveransen bär vi inte ansvaret för att vi inte kunde fullfölja vårt leveransåtagande.

För FedEx International Broker Select tillämpas avgiften för adresskorrigering om agentens adress är ofullständig eller felaktig på flygfraktsedeln eller annan fraktdokumentation. Om vi inte kan fastställa korrekt adress eller inte kan nå agenten kan vi försöka att kontakta avsändaren för att få klarhet i adressen eller få instruktioner om försändelsen ska returneras. Om vi inte kan genomföra leveransen under dessa förutsättningar ska vi inte bära ansvaret för att vi inte kunde fullfölja vårt leveransåtagande.

65,50 SEK/försändelse

Försändelser som hämtas från, eller levereras till, avlägsna och svårtillgängliga platser åläggs en tilläggsavgift för att vara utanför upphämtningsområdet (OPA) eller utanför leveransområdet (ODA). Se listan över postnummer eller städer där denna avgift tillkommer.

Utanför upphämtningsområdet (OPA): 4,34 SEK/kg(1) (minimum 172 SEK)

Utanför leveransområdet: (ODA): 4,34 SEK/kg(1) (minimum 172 SEK)

(1) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

Internationell bränsleavgift

FedEx Express har antagit en dynamisk bränsleavgift i enlighet med prisvariationen hos jetbränsle av fotogentyp och förbehåller sig rätten att ta ut en bränsleavgift.

Bränsleavgift för inrikes Priority Overnight

FedEx Express tar ut en dynamisk bränsleavgift som är baserad på fordonsbränslepriserna i EU-landet/-territorieområdet.

Gå till Bränsleavgifter för att få uppdateringar om bränsleavgiften.

Avgiften för överdimensionerade försändelser gäller för försändelser som innehåller paket som överskrider 243 cm i längd eller 330 cm i längd och omfång (L +2B + 2H). 

Paketets form och dimensioner kan förändras under transit, vilket kan påverka paketets berättigande för tilläggskostnader. Om dimensionerna förändras under transit kan FedEx när som helst göra lämpliga justeringar av försändelsens avgifter.

SEK 530/försändelse

(1) Tilläggsavgift gällande från och med den 20 januari 2020.

Tilläggsavgift som tas ut på försändelser som faktureras på tredje part. Tilläggsavgiften debiteras den betalande tredje parten(1). Avgiften tas ut när avsändarens kontonummer och den tredje partens faktureringskontonummer inte tillhör samma företag, vilket avgörs av FedEx.

2,5 % av den totala fraktkostnaden (totala fraktkostnaden inklusive transportavgifter, ytterligare avgifter och tilläggsavgifter; men inte inklusive skatter, tullavgifter och avgifter för underordnade klareringstjänster).

(1) För definition av Fakturamottagare Tredje part, se transportvillkor för FedEx EMEA.

 

 

(*) Avgiften/avgifterna kan beräknas utifrån dimensionell vikt. Mer information finns i FedEx villkor avsnitt 5.3.

Mervärdestjänster och tilläggsavgifter
Ladda ner nu

Viktigt meddelande: Priserna är tillämpliga i Sverige från den 6 januari 2020.
Importpriser gäller för alla kunder. Ett exportpris, baserat på ursprungsland/-region och konverterat till destinationslandets valuta, kan dock gälla för vissa kunder. Kontakta FedEx Kundtjänst om du vill ha ytterligare information om vårt importerbjudande.