Priser

Våra priser och tilläggsavgifter

Våra priser och tilläggsavgifter

Hämta våra standardlistpriser

Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller inte, så kan FedEx erbjuda en lösning som passar dig – med prisvärda och pålitliga tjänster som levererar dina försändelser till slutdestinationen i tid.

Priserna för FedEx tjänster nedan börjar gälla 3 januari 2022.

* FedEx International Priority® Express, vår nya produkt som kommer 2022, blir tillgänglig för dig om du använder den senaste versionen av våra automatiseringsverktyg. Gå hit för att få mer information om alternativet för leverans till lunchtid.

Mervärdestjänster och tilläggsavgifter

Med våra mervärdestjänster kan du anpassa våra FedEx-tjänster efter dina specifika behov. Transportkostnader kopplade till icke-standardförsändelser eller tilläggstjänster kan innebära ytterligare tilläggsavgifter.

Våra mervärdestjänster och tilläggsavgifter förblir desamma för 2022, förutom följande:

För att vi ska kunna fortsätta ge våra kunder bästa möjliga service under den här tiden inför vi ett tillfälligt kapacitetstillägg på försändelser enligt kriterier och egenskaper som fastställs av FedEx. Tilläggsavgiften gäller inte för inrikesförsändelser.

Det finns mer information om kapacitetstillägg som gäller, inklusive tillämpliga tjänster, avgiftsbelopp och ikraftträdandedatum här.

Introduktion av prisnivåer baserat på postnummer och områden. Försändelser som hämtas från eller levereras till avlägsna och svårtillgängliga platser åläggs en tilläggsavgift för att vara utanför upphämtnings- eller leveransområde. 

FRÅN TILL KRITERIER
4,34 SEK/kg* (min. 172,00 SEK) Nivå A: 31,10 SEK per försändelse  Nya postnummer i USA för paket
Nivå B: 4,34 SEK/kg* (min. 172,00 SEK)  Nya postnummer i USA för fraktgods samt alla befintliga ODA-/OPA-postnummer som inte flyttats till Nivå C
Nivå C: 5,64 SEK/kg* (min. 223,60 SEK) Specifika postnummer i Kanada och Australien för fraktgods och paket

* Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram

Fram till den 16 januari 2022 gäller listan med postnummer eller områden där denna tilläggsavgift tillämpas:

Nya postnummer i USA

Global postnummerlista

Från den 17 januari 2022 gäller listan med postnummer eller områden där denna tilläggsavgift tillämpas:

Ny global postnummerlista (gällande från den 17 januari 2022) 

All information omfattas av FedEx Express transportvillkor.

Transportpriserna börjar gälla den 3 januari 2022. FedEx Express förbehåller sig rätten att korrigera priser, tilläggsavgifter, transittider och zoner efter vad vi anser nödvändigt med eller utan föregående meddelande och i enlighet med våra transportvillkor. FedEx Express kan korrigera, ändra eller avsluta alla tjänster som erbjuds av FedEx Express när som helst, med eller utan föregående meddelande. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på plats eller tid för upphämtning eller leverans, försändelsens storlek eller vikt eller typ av vara.