การชำระเงินแบบออฟไลน์

เช็ค
และการโอนเงิน

เช็ค
และการโอนเงิน

เช็คและการโอนเงินทำงานอย่างไร

เมื่อทำการชำระเงิน กรุณาอย่าลืมเอกสารการโอนเงินที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนนี้จะยืนยันว่าการชำระเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการอย่างราบรื่น และไม่มียอดค้างในใบเรียกชำระเงินถัดไป และยังหมายความว่าเราสามารถเน้นที่การให้บริการที่ดีขึ้นกับลูกค้าของเรา
เพื่อความสะดวกของคุณ เรามีวิธีการชำระใบเรียกชำระเงินหลายวิธีให้บริการ

บัตรเครดิต

เช็ค

กรุณาส่งเช็คมาพร้อมกับเอกสารการโอนเงินที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง

ผู้รับเงิน: Federal Express Corporation
ที่อยู่: ชั้น 8 อาคาร Green Tower 3656/22-23 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
ใบลดหนี้

การโอนเงิน

1. แจ้งให้ธนาคารของคุณให้โอนเงินเข้าบัญชีด้านล่าง
2. ส่งแฟกซ์เอกสารการโอนเงินแบบเสร็จสมบูรณ์ไปยังหมายเลข 662.240.2266 หรือแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ paymentadvice@fedex.com

โปรดอย่าลืมใส่หมายเลขบัญชี หมายเลขใบแจ้งชำระเงิน และจำนวนเงินที่ชำระมาในอีเมลด้วย

ชื่อบัญชีธนาคาร: Federal Express Corporation
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่ธนาคาร: 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่บัญชีธนาคาร: 1013325293
รหัสธนาคาร: 02
หมายเลขสาขา: 101
Swift Code: BKKBTHBK

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เช็คและการโอนเงิน

บัตรเครดิตและใบลดหนี้

แจ้งการชำระเงิน

คำแนะนำการชำระเงิน