การชำระเงินแบบออฟไลน์

การโอนเงินและ
อื่นๆ

การโอนเงินและ
อื่นๆ

การโอนเงินและอื่นๆ ทำงานอย่างไร

กรุณาอ้างอิงหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณเมื่อคุณทำการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้เดียว หรือใส่หมายเลขบัญชี FedEx ของคุณเมื่อคุณชำระใบแจ้งหนี้หลายใบ เพื่อให้มั่นใจว่าการชำระเงินของคุณได้รับการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณได้รับการอัพเดท เพื่อความสะดวกของคุณ เรามีวิธีการชำระใบแจ้งหนี้หลายวิธีให้บริการ

ใบลดหนี้

การโอนเงิน

แจ้งให้ธนาคารของคุณให้โอนเงินเข้าหนึ่งในบัญชีด้านล่างนี้ และแจ้งเราผ่านอีเมล TH-paymentadvice@fedex.com โปรดอย่าลืมใส่หมายเลขบัญชี FedEx หมายเลขใบแจ้งหนี้ และจำนวนเงินที่ชำระของคุณมาในอีเมลด้วย

ชื่อบัญชีธนาคาร: FedEx Express International (Thailand) Limited
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ธนาคาร: 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขที่บัญชีธนาคาร: 101-348153-4
รหัสธนาคาร: 02
หมายเลขสาขา: 101
Swift Code: BKKBTHBK
การชำระเงินบนมือถือ

การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

ก. ผ่านธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบริษัท: Citi for FedEx Express International (Thailand) Limited
รหัสบริษัท: 34687

ข. ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ

ชื่อบริษัท: FedEx Express International (Thailand) Limited
รหัสผู้เรียกเก็บเงิน: 010556118427900

คุณสามารถชำระค่าบริการของคุณโดยใช้แอปธนาคารบนมือถือ ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือ ATM โปรดค้นหาด้วยชื่อบริษัท รหัสผู้เรียกเก็บเงิน หรือรหัสบริษัท ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ของ FedEx และจำนวนเงินที่ต้องชำระ

บัตรเครดิต

เช็ค

กรุณาส่งเช็คมาพร้อมกับเอกสารการโอนเงินที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง

ผู้รับเงิน: FedEx Express International (Thailand) Limited
ที่อยู่: ชั้น 18-19 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เช็คและการโอนเงิน

บัตรเครดิตและใบลดหนี้