เขียนถึง FedEx ประเทศไทย

กรุณาสละเวลาสักครู่เพื่อส่งข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของคุณมาให้เรา และเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นที่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับอยู่ ต้องระบุข้อมูลเหล่านี้

(สำหรับการสอบถามการจัดส่งพัสดุ โปรดระบุหมายเลขใบตราส่งสินค้าทางอากาศ)