บรรจุภัณฑ์

  • FedEx ประเทศไทย - กล่อง FedEx สำหรับพัสดุน้ำหนัก 25 กิโลกรัม

กล่อง FedEx สำหรับพัสดุน้ำหนัก 25 กิโลกรัม

  • ขนาดภายใน 21.56" x 16.56" x 13.19" (54.8 ซ.ม. x 42.1 ซ.ม. x 33.5 ซ.ม.).
  • น้ำหนักสูงสุด 55 lbs. (25 กิโลกรัม) หากต้องการคิดราคาแบบเหมาจ่าย น้ำหนักจะต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม
  • น้ำหนักเมื่อกล่องว่างเท่ากับ 57 oz
  • กล่องบุสองชั้นเพื่อเสริมความแข็งแรง
  • มีบริการที่ศูนย์ FedEx World Service Center®

* มีข้อจำกัดบางประการ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
** อัตราเพิ่มเติมต่อกิโลกรัมสำหรับการจัดส่งที่เกิน 25 กก. และ 10 กก. สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง 25 กก. และกล่อง 10 กก. ของ FedEx ตามลำดับ

FedEx 25kg Box

สั่งบรรจุภัณฑ์ FedEx ฟรี

หมายเหตุ:

1.  เงื่อนไขด้านบนใช้กับการจัดส่งพัสดุในกล่อง FedEx ขนาด 25 หรือ 10 กิโลกรัมด้วยบริการ FedEx International Priority เท่านั้น
2.  มีการบังคับใช้ข้อจำกัดของ FedEx International Priority
3.  ห้ามบรรจุสิ่งของเหล่านี้
     เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     อาวุธปืน
     วัตถุอันตราย
     สิ่งที่เน่าเปื่อยได้
     สำหรับข้อจำกัดอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
4.  กล่อง FedEx สำหรับพัสดุน้ำหนัก 25 หรือ 10 กิโลกรัมต้องมี air waybill หนึ่งใบแนบมาด้วย
5.  เมื่อใช้กล่อง FedEx สำหรับพัสดุน้ำหนัก 25 หรือ 10 กิโลกรัม จะเป็นการคิดราคาแบบเหมาจ่าย