บรรจุภัณฑ์

  • บรรจุภัณฑ์แบบซอง Pak ของ FedEx ประเทศไทย

ซอง FedEx Pak

  • ขนาดภายใน 12" x 15.5" (30.48 ซ.ม. x 39.37 ซ.ม.)
  • น้ำหนักสูงสุด 5.5 lbs. (2.5 กิโลกรัม)
  • น้ำหนักเมื่อกล่องว่างเท่ากับ 1 oz
  • มีซองกันน้ำสำหรับเอกสารที่หนากว่า

* การใช้ซอง FedEx Pak จัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 2.5 กิโลกรัมจะคิดราคาตามอัตรา FedEx International Priority

ซอง FedEx Pak

สั่งบรรจุภัณฑ์ FedEx ฟรี