Możliwości biznesowe dotyczące świadomości wellness w pokoleniu wyżu demograficznego

TRENDY I ANALIZY

Wskazówki     ANALIZA RYNKU

Możliwości biznesowe dotyczące świadomości wellness w pokoleniu wyżu demograficznego

Starsi konsumenci potrafią korzystać z rozwiązań cyfrowych, chcą dbać o swoje zdrowie i dysponują odpowiednimi środkami, aby osiągnąć ten cel. Jakie więc są możliwości dla Twojej firmy?

Udostępnij  Wskazówki Wskazówki Wskazówki Wskazówki


Osoby z pokolenia wyżu demograficznego posiadają ponad

70%
majątku USA1

Mimo że są często pomijani przez marketingowców szukających kolejnych ważnych trendów, starsi konsumenci to dla firm źródło wielu możliwości. Osoby z pokolenia wyżu demograficznego posiadają ponad 70% majątku USA1; kupują pakowane produkty konsumenckie o wartości 230 mld USD2.

Pandemia Covid-19 spowodowała, że konsumenci z całego świata zwrócili większą uwagę na swoje zdrowie i dobre samopoczucie3. W szczególności starsi klienci zmienili sposób działania, kupują więcej online i kontrolują swój stan zdrowia, korzystając z narzędzi cyfrowych. Przykładowo w USA odsetek osób starszych, które skorzystały z wirtualnej konsultacji lekarskiej wzrósł z 4% w maju 2019 r. do 30% w czerwcu 2020 r.4 Jednocześnie w okresie od marca 2020 r. do stycznia 2021 r. 28% wprowadziło zmiany stylu życia, aby poprawić samopoczucie.5

Wszystko to ułatwia wejście na globalny rynek wellness, którego wartość jest szacowana na 1,5 bln USD, a tempo wzrostu to 5–10% rocznie6. Zakres postrzegania zdrowia i dobrego samopoczucia uległ rozszerzeniu – obejmuje kwestie, takie jak leczenie chorób, kondycja fizyczna, zarządzanie stresem oraz dobra jakość snu. Spowodowało to także powstanie nowych możliwości, z których mogą skorzystać firmy.

Starsi konsumenci a wellness: Możliwości

ikona kuli ziemskiej

1 na 6

osób na świecie będzie do 2050 roku w wieku 65 lat7

Ikona USA

20%

odsetek populacji USA, która będzie w wieku co najmniej 65 lat do 2030 r.8

Ikona Europy

Ponad 20%

odsetek populacji w UE, która jest obecnie w wieku co najmniej 65 lat8

Ikona Japonii

28%

odsetek populacji Japonii, która jest obecnie w wieku co najmniej 65 lat10

Ikona Chin

166 milionów:

liczba chińskich konsumentów w wieku co najmniej 65 lat10.

Rosnące znaczenie wellness

Rosnące znaczenie wellness

Badania wskazują, że w USA 80% ludzi z pokolenia wyżu demograficznego „bardziej odpowiedzialnie traktuje swoje zdrowie” niż jeszcze dziesięć lat temu11.

Najważniejsze czynniki motywujące:

Ikona profilu
  • Pragnienie zachowania najlepszego stanu psychicznego

  • Pozostania osobą niezależną

  • Zachowanie najlepszego stanu fizycznego

  • Długie życie

Najważniejsze sektory wzrostu

Technologie dotyczące zdrowia

46%

osób z pokolenia wyżu demograficznego w USA korzysta z technologii do wypełniania recept12

25%

osób z pokolenia wyżu demograficznego w USA korzysta z technologii do monitorowania celów związanych z kondycją fizyczną12


Przewiduje się, że tempo wzrostu rynku globalnego technologii zdrowotnych dotyczących głównie wellness i profilaktyki wyniesie do 2024 roku 11% rocznie13

Technologie dotyczące zdrowia

Zdrowa i funkcjonalna żywność

173,26 mld USD

wielkość globalnego rynku żywności funkcjonalnej – produkty i składniki korzystne dla zdrowia – w 2019 roku14

7,5% rocznie

przewidywany łączny wzrost roczny globalnego rynku żywności funkcjonalnej do 2027 roku14


76%

odsetek osób dorosłych w UE w wieku co najmniej 65 lat, które codziennie jedzą świeże owoce i warzywa, wyższy niż odsetek wszystkich osób dorosłych w wieku powyżej 16 lat (68%)15

59%

odsetek osób z pokolenia wyżu demograficznego w USA, które twierdzą, że od momentu wybuchu pandemii odżywiają się zdrowiej; 3 na 10 twierdzi, że je więcej pokarmów roślinnych1

Zdrowa i funkcjonalna żywność

Witaminy i suplementy

252 mld USD

przewidywana wielkość globalnego rynku suplementów diety w 2025 r., wzrost ze 133 mld USD w 2016 r.11

33,8 mld USD

przewidywana wielkość europejskiego rynku suplementów diety w 2027 r.16


81%

odsetek konsumentów w USA w wieku co najmniej 55 lat zażywających suplementy diety17

Witaminy i suplementy
Jeszcze trzy kwestie do zgłębienia

Jeszcze trzy kwestie do zgłębienia

Możliwości to nie tylko konsumenci

Dynamiczny rynek zdrowego starzenia się zapewnia możliwości dotyczące nie tylko klientów końcowych. Ponieważ coraz więcej dużych firm z branż, takich jak opieka zdrowotna, technologie medyczne i towary konsumenckie starają się zaspokoić potrzeby tej grupy demograficznej, szukają dostawców elementów oraz surowców funkcjonalnych. Zastanów się, jak Twoja firma może stać się częścią tego łańcucha dostaw.

Przygotuj się i udowodnij swoją efektywność

Wielu starszych konsumentów szuka produktów związanych ze zdrowym starzeniem się, ale chcą widzieć korzyści, jakie one zapewniają. Obawiają się także ich negatywnego wpływu na zdrowie i unikają składników mających skutki uboczne18.

Zrozum znaczenie marketingu

Mimo siły nabywczej konsumentów tylko 10% budżetu marketingowego dotyczy tego pokolenia2. Oznacza to, że duża liczba konsumentów nie jest objęta działaniami promocyjnymi innych marek i firm, więc istnieją dziedziny, w których Twoja firma może wykorzystać dostępne możliwości.

Wyłączenie odpowiedzialności: Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady prawnej, podatkowej, finansowej, księgowej ani handlowej, ale mają na celu przedstawienie ogólnych informacji dotyczących działalności i handlu. Treść, informacje i usługi opisane w serwisie FedEx Small Business Hub nie zastępują profesjonalnej porady, na przykład udzielonej przez prawnika, kancelarię prawną, księgowego lub doradcę finansowego.


Źródła

1 Pokolenie wyżu demograficznego 2021: informacje o konsumentach | Fona, styczeń 2021 r.
2 Starość z nowej perspektywy: pozytywna i atrakcyjna | 2020 Wellness Trends, Global Wellness Summit
3 „Zdrowie niezdefiniowane” – globalne trendy konsumenckie 2021 | Mintel
4 Korzystanie ze zdalnej konsultacji medycznej przez starsze osoby dorosłe przed oraz w trakcie pandemii Covid-19 | Narodowa ankieta dotycząca zdrowego starzenia się, sierpień 2020 r.
5 „Starsze osoby dorosłe” = wiek 50–80 lat. Zdrowie umysłowe starszych osób dorosłych przed oraz w trakcie pandemii Covid-19 | Narodowa ankieta dotycząca zdrowego starzenia się, maj 2021 r.
6 Dobre samopoczucie: przyszłość rynku wellness o wartości 1,5 bln USD | McKinsey, 2021
7 Starzejąca się ludność świata 2019 | Organizacja narodów zjednoczonych
8 Trzy sposoby, dzięki którym organizacje opieki zdrowotnej mogą pomóc osobom z pokolenia wyżu demograficznego w korzystaniu z wirtualnych usług zdrowotnych | Deloitte (2019)
9 Struktura ludności a starzenie się | Eurostat, czerwiec 2021 r.
10 Kraje o najstarszych populacjach na świecie | PBR.org
11 Tego nie można zignorować: osoby z pokolenia wyżu demograficznego to doskonali odbiorcy sektora produktów do higieny osobistej | Consumer Healthcare Products Association, październik 2020 r.
12 Odsetek dorosłych w USA, który korzysta z wybranych technologii zdrowotnych | Statista, 2018
13 Popularność technologii zdrowotnych: co wypływa na zainteresowanie inwestorów? | McKinsey, grudzień 2020 r.
14 Globalny rynek żywności funkcjonalnej (2020–2027) | ResearchAndMarkets.com, październik 2020 r.
15 Starzejąca się Europa: analiza sposobu życia ludzi starszych w UE | Eurostat, 2019
16 Europejski rynek suplementów diety | Fortune Business Insights
17 Korzystanie z suplementów diety w USA wg grupy wiekowej | Statista, 2020
18 Jak preferencje poszczególnych pokoleń wpływają na popularność producentów suplementów diety wśród konsumentów | CBD Marketing, 2018


Być może zainteresują Cię te tematy

5 sposobów na zwiększenie średniej wartości koszyka w Twojej firmie

INNOWACJA I ROZWÓJ

5 sposobów na zwiększenie średniej wartości koszyka

Od łączenia produktów w pakiety po progi darmowej wysyłki – te strategie mogą zachęcić Twoich klientów do większych zakupów.

Jak znaleźć najbardziej zrównoważone opakowanie dla Twojego produktu

WYŚWIETLENIA I OPINIE

Znalezienie najbardziej zrównoważonego opakowania dla Twojego produktu

Opakowania są głównym źródłem odpadów w przypadku handlu elektronicznego, ale ich wpływ na środowisko może być zredukowany.

Praca hybrydowa: jak zachować kulturę firmy

PRZEWODNIKI I NARZĘDZIA

Praca hybrydowa: jak zachować kulturę firmy

Zapoznaj się z prostymi wskazówkami, które ułatwią rozwój kultury firmy.