Stawki

Pobierz stawki FedEx

Pobierz stawki FedEx

Cennik standardowy, dodatkowe opłaty i dopłaty.

Pobierz teraz
Drawer Close Button.

Opłaty za usługi dodatkowe

Usługa FedEx Dangerous Goods pozwala na wysyłkę substancji i materiałów niebezpiecznych podlegających regulacji i obejmuje dostawę od drzwi do drzwi oraz obsługę celną. Naliczane opłaty uzależnione są od rodzaju towarów niebezpiecznych:

Materiały niebezpieczne wymagające kontroli podczas transportu (ADG): Ze względów bezpieczeństwa zawartość przesyłki musi być udostępniona załodze w celach kontrolnych podczas transportu.

Paczka (IP): 315 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 5,17 PLN/kg(3)

Materiały niebezpieczne niewymagające kontroli podczas przewozu (IDG): Zawartość paczki nie musi być udostępniona załodze w celach kontrolnych podczas transportu i może być przewożona z innymi przesyłkami.

Paczka (IP): 209 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 2,50 PLN/kg(3)

Suchy lód (DI): Suchy lód to towar niebezpieczny wymagający specjalnych procedur postępowania i podlegający uproszczonym regulacjom. Usługa Suchy lód może być oferowana w lokalizacjach, gdzie nie są oferowane w pełni uregulowane usługi dotyczące towarów niebezpiecznych. Jeśli przesyłka zawiera suchy lód oraz towary niebezpieczne, dopłatą objęte są tylko towary niebezpieczne.

Paczka (IP): 44 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 0,80 PLN/kg(3)

(1) Dostępność usług i czas transportu może się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w naszym regionie.

(2) Zapoznaj się z Warunkami Przewozu FedEx Express oraz zakładką Towary niebezpieczne w witrynie fedex.com.

(3) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Przesyłki dyplomatyczne pomiędzy ambasadami i konsulatami w tym samym kraju/terytorium dostarczane za pośrednictwem usługi FedEx International Priority Service. Zgodnie z konwencją wiedeńską z 1961 roku przesyłki dyplomatyczne chronione są immunitetem dyplomatycznym w zakresie kontroli lub opóźnienia.

Brak opłat

(1) Dostępność usług i czas transportu może się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w naszym regionie.

Funkcja ETD pozwala na dostarczanie dokumentacji celnej drogą elektroniczną. Pozwala to usprawnić proces wysyłki i przyśpieszyć wstępne oclenie przesyłek. Ogranicz dokumentację papierową i zminimalizuj ryzyko opóźnień na etapie odprawy celnej. Funkcję ETD należy aktywować w Twoim zautomatyzowanym narzędziu wysyłkowym.

Brak opłat

FedEx Global Returns lub FedEx Import Shipping Labels: pozwala przygotować etykiety przesyłek zwrotnych lub importowych przy użyciu twojej aplikacji wysyłkowej w trybie online lub offline. Wystarczy wydrukować etykietę i przekazać ją klientowi lub wysłać pocztą e-mail jako plik PDF.

Brak opłat

FedEx Global Returns lub FedEx Import Shipping Email Label: pozwala przygotować etykiety zwrotne lub przesyłki importowe. Klienci mogą w razie potrzeby edytować je w formie elektronicznej.

5 PLN/etykieta

(1) Dostępność usług i czas transportu może się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w naszym regionie.

Opłata za przesyłki odprawione przez agenta (niebędącego FedEx Express ani podmiotem wyznaczonym przez FedEx Express). FedEx Express odbiera przesyłkę z placówki agenta nadawcy i dostarcza ją do odbiorcy końcowego. Adres odbiorcy jest obsługiwany przez inną agencję celną niż agencja celna agenta nadawcy.

4,16 PLN/kg(2) (minimum 39,50 PLN)

(1) Dostępność usług i czas transportu może się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w naszym regionie.

(2) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)

FedEx Priority Alert to specjalistyczna, płatna i świadczona wyłącznie na podstawie umowy usługa przeznaczona dla przesyłek wymagających dokładnego śledzenia i ścisłego przestrzegania warunków doręczenia. Dzięki zastosowaniu specjalnych procedur przyjmowania na pokład, ulepszonego śledzenia statusu przesyłki i operacyjnego odzyskiwania danych, FPA stanowi kompletne i solidne rozwiązanie dla Twojej przesyłki.

FedEx International Priority®: 3,12 PLN/kg(2) (minimalna opłata 79 PLN)
FedEx International Priority® Freight: 1,04 PLN/kg(2) (minimalna opłata 583 PLN)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)

Usługa FedEx Priority Alert+ zawiera wszystkie cechy FPA, a także obsługę przesyłek wrażliwych na temperaturę. W zakres usługi FDA+ wchodzi ponowne zamrażanie, uzupełnianie wkładek żelowych oraz przechowywanie w chłodni.

FedEx International Priority: 4,16 PLN/kg(2) (minimalna opłata 97 PLN)
FedEx International Priority Freight: 2,08 PLN/kg(2) (minimalna opłata 778 PLN)

On Demand Care(1) (ODC)

On Demand Care to płatna usługa dla towarów nieżywnościowych zapewniająca działania, takie jak uzupełnianie suchego lodu i odświeżanie/wymiana wkładów żelowych, w celu ochrony integralności przesyłek wrażliwych na temperaturę w przypadku opóźnienia w transporcie. Ta usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Nie jest gwarantowana, podlega procesowi identyfikacji przesyłki i musi być zarezerwowana za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

FedEx International Priority® oraz FedEx International Economy®: 15,60 PLN/kg(2) (minimalna opłata 389 PLN)
FedEx International Priority® Freight oraz FedEx International Economy® Freight: 4,16 PLN/kg(2) (minimalna opłata 1558 PLN)

(1) Dostępność usługi i czas transportu mogą się różnić w zależności od kodu pocztowego. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnych czasów transportu w Twoim regionie.

(2) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Jeśli przesyłka nie może zostać dostarczona na adres odbiorcy, może on odebrać ją z placówki FedEx Express.

Brak opłat

(1) Dostępność usług i czas transportu może się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w naszym regionie.

Usługa Third Party Consignee pozwala na dostarczanie przesyłek do odbiorców końcowych bez załączonej faktury handlowej. Jest to usługa dla klientów, którzy nie chcą wyjawić odbiorcy rzeczywistej wartości przesyłki ani danych nadawcy. FedEx TPC można stosować w przypadku usług FedEx International Priority® i FedEx International Priority® Freight.

59,99 PLN/przesyłka

(1) Dostępność usług i czas transportu może się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w naszym regionie.

FedEx Express zapewnia płynny proces standardowej odprawy celnej, gwarantujący terminowe doręczenie. Za dodatkową opłatą oferujemy też pełen zakres specjalistycznych usług w kwestii obsługi celnej przesyłek przychodzących (opłata może podlegać opodatkowaniu VAT).

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem fedex.com/pl/ancillaryservices/

Można wybrać poniższe opcje wysyłki podczas nadawania przesyłki:

  • No Signature Required:  FedEx podejmie próbę uzyskania podpisu podczas doręczenia przesyłki. Jeśli osoba uprawniona do odebrania przesyłki nie będzie dostępna, FedEx dostarczy paczkę w bezpieczne miejsce, bez uzyskania podpisu.

Brak opłat

  • Indirect Signature Required: FedEx uzyska podpis od osoby znajdującej się pod adresem doręczenia, sąsiada lub zarządcy budynku. Jeśli nie będzie nikogo, kto mógłby złożyć podpis, FedEx ponowi próbę dostarczenia paczkę. 

Za darmo. Przesyłki na adres domowy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie z zadeklarowaną wartością poniżej 500 USD podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 8 PLN / przesyłkę.

  • Direct Signature Required: FedEx uzyska podpis wyłącznie od osoby znajdującej się pod adresem doręczenia. Jeśli nikt uprawniony do odebrania przesyłki nie będzie dostępny, FedEx podejmie ponowną próbę doręczenia. 

12 PLN/przesyłka Za darmo do USA i Kanady dla przesyłek z zadeklarowaną wartością powyżej 500 USD.

  • Adult Signature Required: FedEx uzyska podpis od dowolnej pełnoletniej osoby znajdującej się pod adresem doręczenia, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Jeśli nikt uprawniony do odebrania przesyłki nie będzie dostępny, FedEx podejmie ponowną próbę doręczenia. Granica wieku pełnoletniego różni się w zależności od kraju/terytorium docelowego i bazuje na lokalnej prawnej definicji pełnoletności, a nie lokalnych przepisach dotyczących zezwolenia na zakup określonych produktów (np. alkoholu). 

14 PLN/przesyłka

(1) Poszczególne opcje dostawy mogą nie być dostępne w niektórych miejscach pochodzenia lub doręczenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie opcji wysyłki .

Inne dopłaty

Na koszty transportu mogą mieć wpływ inne dopłaty związane z charakterem przesyłki. Wszystkie dopłaty przedstawione są w kwotach netto. 

Dopłata do dowolnej przesyłki FedEx International Priority® Freight i FedEx International Economy® Freight zawierającej przynajmniej jeden element lub paletę, która nie jest piętrowalna. Niepiętrowalność oznacza,że część lub paleta nie mogą zostać bezpiecznie ułożone pionowo (piętrowo), jedna na drugiej w bezpieczny sposób. Opłata pobierana raz dla każdej przesyłki, nawet jeśli zawiera ona wiele elementów niepiętrowalnych.

500 PLN/paczka

Jeśli adres odbiorcy na lotniczym liście przewozowym lub na etykiecie przesyłki jest niekompletny lub nieprawidłowy, możemy podjąć próbę odnalezienia właściwego adresu i doręczyć przesyłkę, ale będzie się to wiązało z dodatkową opłatą. Jeżeli nie zdołamy zrealizować dostawy, nie będziemy odpowiadać za niedotrzymanie zobowiązania do doręczenia.

W przypadku usługi FedEx International Broker Select, dopłata za korektę adresu zostanie naliczona, jeśli adres agenta na lotniczym liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym będzie niekompletny lub nieprawidłowy. W sytuacji, gdy nie uda nam się ustalić prawidłowego adresu lub skontaktować się z brokerem, możemy podjąć próbę skontaktowania się z nadawcą w celu skorygowania adresu lub otrzymania instrukcji zwrotu przesyłki. Jeżeli w tych okolicznościach nie zdołamy dostarczyć przesyłki, nie będziemy odpowiadać za niedotrzymanie zobowiązania do doręczenia.

39,50 PLN/przesyłka

Przesyłki odbierane lub doręczane do odległych lub trudno dostępnych lokalizacji są objęte dopłatą Out-of-Pick-up-Area lub Out-of-Delivery-Area. Zapoznaj się zlistą kodów pocztowych lub miast, dla których stosowane są te dopłaty.

Out-of-Pick-up-Area: 2,58 PLN/kg(1) (minimalna opłata 85 PLN)

Out-of-Delivery-Area: 2,58 PLN/kg(1) (minimalna opłata 85 PLN)

(1) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Międzynarodowa dopłata paliwowa

FedEx Express stosuje dynamiczną stawkę dopłaty paliwowej, zgodną z wahaniami cen paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych i zastrzega sobie prawo do zastosowania dopłaty paliwowej.

Dopłata paliwowa dla usług krajowych

FedEx Express stosuje dynamiczną stawkę dopłaty paliwową opartą o ceny oleju napędowego do samochodów ze strefy krajów/terytoriów UE.

Aktualne informacje na temat dopłaty paliwowej dostępne są pod adresem fedex.com/pl/fuelsurcharge.

Dopłata za rozliczenie ze stroną trzecią dotyczy przesyłek rozliczanych przez strony trzecie. Dopłatą zostanie obciążony płatnik strony trzeciej(2). Jest ona stosowana, gdy FedEx ustali, że numer konta nadawcy i konta rozliczeniowego strony trzeciej nie należą do tej samej firmy.

2,5% całkowitej opłaty za przesyłkę (łączne opłaty za przesyłkę obejmują opłaty transportowe, dopłaty i dodatkowe opłaty; ale nie obejmują ceł, podatków i dodatkowych opłat rozliczeniowych).

(1) Dopłata obowiązuje od 22 stycznie 2018 r.

(2) Definicja opłaty dokonywanej przez stronę trzecią znajduje się w Warunkach Przewozu FedEx EMEA na stronie fedex.com.

Pobierz Opłaty i dopłaty*

Kliknij tutaj
Drawer Close Button.