Stawki

Pobierz stawki FedEx

Pobierz stawki FedEx
Cennik standardowy, opłaty za usługi dodatkowe i dopłaty
Pobierz teraz

Usługi dodatkowe*

Dostosuj swoje przesyłki do własnych potrzeb (lub potrzeb swoich odbiorców) dzięki usługom dodatkowym. Mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty. Podane kwoty nie zawierają VAT. 

Usługa Towary Niebezpieczne pozwala na wysyłkę substancji i materiałów niebezpiecznych podlegających regulacji i obejmuje dostawę od drzwi do drzwi oraz obsługę celną. Naliczane opłaty uzależnione są od rodzaju towarów niebezpiecznych:

Materiały niebezpieczne wymagające kontroli podczas transportu (ADG): Ze względów bezpieczeństwa zawartość przesyłki musi być udostępniona załodze w celach kontrolnych podczas transportu.

Paczka (IP): 315 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 5,17 PLN/kg(3)

Materiały niebezpieczne niewymagające kontroli podczas przewozu (IDG): Zawartość paczki nie musi być udostępniona załodze w celach kontrolnych podczas transportu i może być przewożona z innymi przesyłkami.

Paczka (IP): 209 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 2,50 PLN/kg(3)

Suchy lód (DI): Suchy lód to towar niebezpieczny wymagający specjalnych procedur postępowania i podlegający uproszczonym regulacjom. Usługa Suchy lód może być oferowana w lokalizacjach, gdzie nie są oferowane w pełni uregulowane usługi dotyczące towarów niebezpiecznych. Jeśli przesyłka zawiera suchy lód oraz towary niebezpieczne, dopłatą objęte są tylko towary niebezpieczne.

Paczka (IP): 44 PLN/przesyłka

Ładunek (IPF): 0,80 PLN/kg(3)

Baterie litowe Sekcja II (ELB)

Obejmuje cztery rodzaje towarów: 

  1. Baterie/ogniwa litowo-jonowe zapakowane z urządzeniem (UN 3481 – Instrukcja pakowania 966). 
  2. Baterie/ogniwa litowo-jonowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3481 – Instrukcja pakowania 967). 
  3. Baterie/ogniwa litowo-metalowe zapakowane z urządzeniem (UN 3091 – Instrukcja pakowania 969).
  4. Baterie/ogniwa litowo-metalowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3091 – Instrukcja pakowania 970).

Brak opłat

W przypadku, gdy przesyłka zawiera zarówno suchy lód lub baterie litowo-jonowe oraz towary niebezpieczne, dopłatą objęte są tylko towary niebezpieczne.

(1) Dostępność usług i czas transportu mogą się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w Twoim regionie.

(2) Zapoznaj się z Warunkami Przewozu FedEx Express oraz zakładką Towary niebezpieczne w witrynie fedex.com.

(3) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Przesyłki dyplomatyczne pomiędzy ambasadami i konsulatami w tym samym kraju/terytorium dostarczane za pośrednictwem usługi FedEx International Priority Service. Zgodnie z konwencją wiedeńską z 1961 roku przesyłki dyplomatyczne chronione są immunitetem dyplomatycznym w zakresie kontroli lub opóźnienia.

Brak opłat

(1) Dostępność usług i czas transportu mogą się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w Twoim regionie.

Funkcja ETD pozwala na dostarczanie dokumentacji celnej drogą elektroniczną. Pozwala to usprawnić proces wysyłki i przyśpieszyć wstępne oclenie przesyłek. Ogranicz dokumentację papierową i zminimalizuj ryzyko opóźnień na etapie odprawy celnej. Funkcję ETD należy aktywować w Twoim zautomatyzowanym narzędziu wysyłkowym.

Brak opłat

FedEx Global Returns lub FedEx Import Shipping Print Label: pozwala przygotować etykiety przesyłek zwrotnych lub importowych przy użyciu Twojej aplikacji wysyłkowej w trybie online lub offline. Wystarczy wydrukować etykietę i przekazać ją klientowi lub wysłać pocztą e-mail jako plik PDF.

Brak opłat

FedEx Global Returns lub FedEx Import Shipping Email Label: pozwala przygotować etykiety zwrotne lub przesyłki importowe. Klienci mogą w razie potrzeby edytować je w formie elektronicznej.

5 PLN/etykieta

(1) Dostępność usług i czas transportu mogą się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w Twoim regionie.

Opłata za przesyłki odprawione przez agenta (niebędącego FedEx Express ani podmiotem wyznaczonym przez FedEx Express). FedEx Express odbiera przesyłkę z placówki agenta nadawcy i dostarcza ją do odbiorcy końcowego. Adres odbiorcy jest obsługiwany przez inną agencję celną niż agencja celna agenta nadawcy.

4,16 PLN/kg(2) (minimalna opłata 39,50 PLN)

(1) Dostępność usług i czas transportu mogą się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w Twoim regionie.

(2) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)

FedEx Priority Alert to specjalistyczna, płatna i świadczona wyłącznie na podstawie umowy usługa przeznaczona dla przesyłek wymagających dokładnego śledzenia i ścisłego przestrzegania warunków doręczenia. Dzięki zastosowaniu specjalnych procedur przyjmowania przesyłek na pokład, ulepszonego śledzenia ich statusu i operacyjnego odzyskiwania danych, FPA stanowi kompletne i solidne rozwiązanie dla Twojej przesyłki.  

FedEx International Priority®: 3,12 zł/kg(2) (min. 79 zł)

FedEx International Priority®Freight: 1,04 zł/kg(4) (min. 583 zł)

Krajowa (urząd pocztowy): 3,23 zł (min. 87,07 zł)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)

Usługa FedEx Priority Alert Plus zawiera wszystkie cechy FPA, a także proaktywną obsługę przesyłek wrażliwych na temperaturę. W zakres usługi FPA+ wchodzi uzupełnianie suchego lodu i poduszek żelowych oraz przechowywanie w temperaturze kontrolowanej.  

FedEx International Priority: 4,16 zł/kg(2) (min. 97 zł)

FedEx International Priority Freight: 2,08 zł/kg(2) (min. 778 zł)

Krajowa (urząd pocztowy): 4,31 zł (min. 107,80 zł)

Opieka na żądanie(1) (ODC)

Usługa Opieka na żądanie (ODC) to płatna usługa dla towarów nieżywnościowych zapewniająca działania takie jak uzupełnianie suchego lodu i odświeżanie/wymiana wkładów żelowych, mające na celu ochronę integralności przesyłek wrażliwych na temperaturę w przypadku opóźnienia w transporcie. Ta usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Nie jest gwarantowana, podlega procesowi identyfikacji przesyłki i musi być zarezerwowana za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

FedEx International Priority® i FedEx International Economy®: 15,60 zł/kg(2) (min. 389 zł)

FedEx International Priority® Freight i FedEx International Economy® Freight: 4,16 zł/kg(2) (min. 1558 zł)

(1) Dostępność usług i czas transportu mogą się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta , aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnych czasów transportu w Twoim regionie.

(2) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Jeśli przesyłka nie może zostać dostarczona na adres odbiorcy, może on odebrać ją z placówki FedEx Express.

Brak opłat

(1) Dostępność usług i czas transportu mogą się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnych terminów transportu w Twoim regionie.

Usługa Third Party Consignee pozwala na dostarczanie przesyłek do odbiorców końcowych bez załączonej faktury handlowej. Jest to usługa dla klientów, którzy nie chcą wyjawić odbiorcy rzeczywistej wartości przesyłki ani danych nadawcy. FedEx TPC można stosować w przypadku usług FedEx International Priority® i FedEx International Priority® Freight.

59,99 PLN/przesyłka

(1) Dostępność usług i czas transportu mogą się różnić w zależności od adresu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług i dokładnego czasu transportu w Twoim regionie.

FedEx Express zapewnia płynny proces standardowej odprawy celnej, gwarantujący terminowe doręczenie. Za dodatkową opłatą oferujemy też pełen zakres specjalistycznych usług w kwestii obsługi celnej przesyłek przychodzących (opłata może podlegać opodatkowaniu VAT).

Więcej informacji na temat opłat celnych w przypadku usług dodatkowych znajduje się tutaj.

Można wybrać poniższe opcje wysyłki podczas nadawania przesyłki:

No Signature Required: FedEx podejmie próbę uzyskania podpisu podczas doręczenia przesyłki. Jeśli osoba uprawniona do odebrania przesyłki nie będzie dostępna, FedEx dostarczy paczkę w bezpieczne miejsce bez uzyskania podpisu.

Brak opłat

Indirect Signature Required: FedEx uzyska podpis od osoby znajdującej się pod adresem doręczenia, sąsiada lub zarządcy budynku. Jeśli nie będzie nikogo, kto mógłby złożyć podpis, FedEx ponowi próbę dostarczenia paczkę. 

Brak opłat. Przesyłki na adres domowy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie z zadeklarowaną wartością poniżej 500 USD podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 8 PLN/przesyłkę.

Direct Signature Required: FedEx uzyska podpis wyłącznie od osoby znajdującej się pod adresem doręczenia. Jeśli nikt uprawniony do odebrania przesyłki nie będzie dostępny, FedEx podejmie ponowną próbę doręczenia. 

12 PLN/przesyłka Za darmo dla przesyłek do USA i Kanady z zadeklarowaną wartością powyżej 500 USD.

Adult Signature Required: FedEx uzyska podpis od dowolnej pełnoletniej osoby znajdującej się pod adresem doręczenia, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Jeśli nikt uprawniony do odebrania przesyłki nie będzie dostępny, FedEx podejmie ponowną próbę doręczenia. Granica wieku pełnoletniego różni się w zależności od kraju/terytorium docelowego i bazuje na lokalnej prawnej definicji pełnoletności, a nie lokalnych przepisach dotyczących zezwolenia na zakup określonych produktów (np. alkoholu). 

14 PLN/przesyłka

(1) Poszczególne opcje dostawy mogą nie być dostępne w niektórych miejscach pochodzenia lub doręczenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie opcji wysyłki .

Inne dopłaty*

Na koszty transportu mogą mieć wpływ inne dopłaty związane z charakterem przesyłki. Wszystkie dopłaty przedstawione są w kwotach netto.

Usługi Express — paczki:

Dopłata może mieć zastosowanie do przesyłek zawierających paczkę, której:

(Wymiary)

  1. najdłuższa krawędź ma długość przekraczającą 121 cm;
  2. druga najdłuższa krawędź ma długość przekraczającą 76 cm;

Kształt i wymiary paczki mogą ulec zmianie podczas transportu, co może wpłynąć na kwalifikację przesyłki do dopłaty. W przypadku zmiany wymiarów paczki podczas transportu FedEx może odpowiednio dostosować opłaty.

180 PLN/przesyłka

Usługi Express — fracht:

Dopłata ma zastosowanie do przesyłek zawierających jednostkę obsługi, której najdłuższa krawędź ma długość przekraczającą 157 cm. 

Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za obsługę frachtu i wszelkich jednostek wymagających specjalnej obsługi podczas transportu.

220 PLN/przesyłka

(1) Dopłata obowiązuje od 22 stycznia 2020 r.

Dopłata do dowolnej przesyłki FedEx International Priority® Freight i FedEx International Economy® Freight zawierającej przynajmniej jeden element lub paletę, która nie jest piętrowalna. Niepiętrowalność oznacza, że element lub paleta nie mogą zostać bezpiecznie ułożone pionowo (piętrowo) jedna na drugiej w bezpieczny sposób. Opłata pobierana raz dla każdej przesyłki, nawet jeśli zawiera ona wiele elementów niepiętrowalnych.

655 PLN/przesyłka

(1)Naliczenie dopłaty nie oznacza wykupienia usługi i nie wiąże się z gwarancją ze strony FedEx, że objęte nią przesyłki nie zostaną spiętrowane na żadnym etapie transportu.

Jeśli adres odbiorcy na lotniczym liście przewozowym lub na etykiecie przesyłki jest niekompletny lub nieprawidłowy, możemy podjąć próbę odnalezienia właściwego adresu i doręczyć przesyłkę, ale będzie się to wiązało z dodatkową opłatą. Jeżeli nie zdołamy zrealizować dostawy, nie będziemy odpowiadać za niedotrzymanie zobowiązania do doręczenia.

W przypadku usługi FedEx International Broker Select, dopłata za korektę adresu zostanie naliczona, jeśli adres agenta na lotniczym liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym będzie niekompletny lub nieprawidłowy. W sytuacji, gdy nie uda nam się ustalić prawidłowego adresu lub skontaktować się z brokerem, możemy podjąć próbę skontaktowania się z nadawcą w celu skorygowania adresu lub otrzymania instrukcji zwrotu przesyłki. Jeżeli w tych okolicznościach nie zdołamy dostarczyć przesyłki, nie będziemy odpowiadać za niedotrzymanie zobowiązania do doręczenia.

39,50 PLN/przesyłka

Przesyłki odbierane z lub doręczane do odległych lub trudno dostępnych lokalizacji są objęte dopłatą Out-of-Pick-up-Area lub Out-of-Delivery-Area. Zapoznaj się z listą kodów pocztowych lub miast, dla których stosowane są te dopłaty.

Out-of-Pick-up-Area (OPA): 2,58 PLN/kg(1) (minimalna opłata 85 PLN)

Out-of-Delivery-Area (ODA): 2,58 PLN/kg(1) (minimalna opłata 85 PLN)

(1) Za każdą część kilograma naliczana jest opłata jak za jeden kilogram.

Międzynarodowa dopłata paliwowa

FedEx Express stosuje dynamiczną stawkę dopłaty paliwowej, zgodną z wahaniami cen paliwa typu kerozyna do napędu silników odrzutowych i zastrzega sobie prawo do zastosowania dopłaty paliwowej.

Aktualne informacje na temat dopłaty paliwowej dostępne są na stronie „Dopłaty paliwowe”.

Opłata za przesyłkę ponadwymiarową ma zastosowanie do przesyłek zawierających paczki o długości przekraczającej 243 cm lub o sumie długości i obwodu przekraczającej 330 cm (długość + 2 × szerokość + 2 × wysokość). 

Kształt i wymiary paczki mogą ulec zmianie podczas transportu, co może wpłynąć na kwalifikację przesyłki do dopłaty. W przypadku zmiany wymiarów paczki podczas transportu FedEx może odpowiednio dostosować opłaty.

220 PLN/przesyłka

(1) Dopłata obowiązuje od 22 stycznia 2020 r.

Dopłata za rozliczenie ze stroną trzecią dotyczy przesyłek rozliczanych przez strony trzecie. Dopłatą zostanie obciążony płatnik strony trzeciej(1). Jest ona stosowana, gdy FedEx ustali, że numer konta nadawcy i konta rozliczeniowego strony trzeciej nie należą do tej samej firmy.

2,5% całkowitej opłaty za przesyłkę (łączne opłaty za przesyłkę obejmują opłaty transportowe, dopłaty i dodatkowe opłaty; ale nie obejmują ceł, podatków i dodatkowych opłat rozliczeniowych).

(1) Definicja przesyłek strony trzeciej znajduje się w Warunkach przewozu FedEx Express.

 

 

(*) Opłaty mogą być obliczone na podstawie wagi objętościowej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji 5.3 Warunki Przewozu FEDERAL EXPRESS dla Europy, Bliskiego Wschodu, Subkontynentu Indyjskiego oraz Afryki.

Cennik standardowy, opłaty za usługi dodatkowe i dopłaty
Pobierz teraz

Ważna uwaga: Polska — tu stawki obowiązują od 6 stycznia 2020 roku.
Stawki importowe dotyczą wszystkich klientów. Niektórych klientów, w oparciu o kraj/terytorium pochodzenia oraz przeliczenie na walutę docelową, może jednak dotyczyć stawka eksportowa. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.