Colné konanie

Colné nástroje

Colné nástroje

Svoju zásielku pripravte tak, aby úspešne prešla cez colné konanie.

Svoju zásielku pripravte tak, aby úspešne prešla cez colné konanie.

Plánujte dopredu pre hladký prechod colnicou

FedEx ponúka množstvo online zdrojov a nástrojov, ktoré vám pomôžu overiť, či vaše zásielky vyhovujú predpisom krajiny alebo územia dovozcu.

Electronic Trade Documents (ETD)

Nahrávajte colnú dokumentáciu elektronicky, vyhnite sa oneskoreniu z dôvodu preclievania a zaistite včasné doručenie vašich medzinárodných zásielok.

Zistiť viac

Ďalšie zdroje colných informácií

Zabalenie zásielky

Global Trade Manager

FedEx Global Trade Manager spolu s Document Preparation Centre vám na jednom mieste poskytujú dôležitý zdroj informácií o medzinárodnej preprave.

Doplnkové colné služby

Doplnkové colné služby

FedEx na Slovensku poskytuje štandardné colné služby. V niektorých krajinách vám dokáže FedEx poskytnúť aj rozsiahly súbor riešení s pridanou hodnotou, ak si vaša zásielka vyžaduje špeciálne colné konanie.

Obchodné dohody

Zistite viac o dohodách uzavretých s krajinami po celom svete, vďaka ktorým môžete ušetriť na vašich zásielkach.

Zistiť viac