Mrakodrap v Dubaji

Najlepšia príručka na… cezhraničné posielanie

Najlepšia príručka na… cezhraničné posielanie

Poznámka: Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke nepredstavujú právne, daňové, finančné, účtovné ani obchodné poradenstvo, no sú určené ako všeobecné informácie týkajúce sa podnikania a obchodovania. Obsah, informácie a služby v tomto dokumente nenahrádzajú poradenstvo príslušných odborníkov, napríklad právnika, právnej firmy, účtovníka či finančného poradcu.

Prostredie elektronického obchodu rastie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a pre spoločnosti prináša príležitosti na oslovenie online zákazníkov na celom svete.

Popritom objavujú efektívnejšie spôsoby na zlepšenie ich doručovania – a cezhraničné posielanie je len jedným z nich.

Čo je cezhraničné posielanie?

K cezhraničnému posielaniu dochádza, keď máte všetky zásoby vo vlastnej krajine a nie v tých krajinách, do ktorých posielate. Takže keď prijmete objednávku od zahraničného kupujúceho, posielate mu cezhraničnú zásielku z miesta, kde má vaša spoločnosť sídlo.

Výhody takéhoto posielania zahŕňajú: 

Ceny

Úspornosť: zriaďovanie prevádzok a zásob v iných krajinách môže byť drahé.

Americký dolár

Rýchlejší čas reakcie: ak dôjde k problémom s dodávateľským reťazcom, vyriešenie môže byť rýchlejšie, keď k nim dochádza na jednom mieste.

Pobočky

Efektívnejšia správa: riadenie zásob, personálu a infraštruktúry na jednom mieste môže byť jednoduchšie než riadenie viacerých pracovísk.

A čo viac, cezhraničné posielanie ukazuje vynikajúce známky rastu:

Vozík

Svetový cezhraničný online obchod mal v roku 2020 dosiahnuť 1 bil. USD1

Skupiny používateľov

V roku 2020 bolo podľa odhadov 943 mil. cezhraničných kupujúcich, čo je nárast z 361 mil. v roku 20151

Pobočky

67 % svetových kupujúcich prispelo aspoň 10 % zo svojich mesačných online útrat k cezhraničným online predajom1

No pokiaľ ide o cezhraničný elektronický obchod, spoločnosti čelia tiež niekoľkým kľúčovým výzvam.2 Ďalej si ukážeme, ako sa s nimi môžete vysporiadať.


balenie

Pomoc s dodržiavaním colných predpisov

Každá krajina má vlastné colné postupy, ktorých dodržiavanie je základom. Nezrovnalosti so zásielkou, ako sú nesprávne informácie o tovare alebo chýbajúce informácie o príjemcovi, môžu ovplyvniť jej včasné doručenie.

S týmito krokmi môžete zaručiť, že sa váš tovar preclí bez problémov:

Oboznámte sa s colnými požiadavkami

Vyhľadajte si colné (a ďalšie právne) požiadavky v krajine, do ktorej posielate. Na webovej stránke Európskej komisie tu nájdete množstvo užitočných informácií o vývoze z EÚ.

Vyplňte potrebnú dokumentáciu

Na rýchle preclenie tovaru z krajín EÚ na medzinárodných trhoch môže byť potrebné vyplniť niektoré dokumenty.

Dokumentácia, ktorú je potrebné vyplniť, závisí od toho, čo posielate, no k bežne požadovaným dokumentom patrí okrem iného:

 • Komerčná faktúra: Ide o záznam transakcie medzi prepravcom a príjemcom. Slúži na výpočet taríf, stanovenie medzinárodných obchodných podmienok a zvyčajne aj na colné účely. Príklad nájdete tu.
   
 • Prepravný list (AWB): Tento sa prikladá k letecky prepravovanému tovaru a obsahuje čiarový kód, ktorý zaručuje, že sa dá ľahko sledovať.
   
 • Vývozná licencia: Poskytuje vám povolenie na prepravu tovaru, ktorý by bol v opačnom prípade obmedzený.
   

S predložením colnej dokumentácie vám pomôže náš nástroj FedEx® Electronic Trade Documents. Poskytne vám pomoc ešte pred samotným preclením a umožní vám nahrať vlastné dokumenty elektronicky alebo vyplniť obchodné dokumenty generované cez FedEx.

Presne popíšte tovar

Kľúčom k bezproblémovému posielaniu je uvedenie prehľadných a presných informácií v dokumentácii. To zahŕňa aj jasné uvedenie toho, o aký tovar ide, koľko kusov sa posiela, z čoho je tovar vyrobený a na čo slúži.

Jasný popis poskytne colným orgánom potrebné informácie na výpočet cla a daní, ako aj overenie, či sa tovar môže do krajiny dovážať.

Uistite sa, že clo a DPH (daň z pridanej hodnoty) sú zaplatené

Zásielky sa môžu doručiť, len ak je zaplatené príslušné clo a DPH. Tieto môžu zahŕňať:

 • Dovozné clo: daň vybraná štátnou správou z tovaru, ktorý sa dováža z iných krajín. Táto závisí od hodnoty dovážaného tovaru.
   
 • DPH: táto daň sa uvalí na väčšinu dovážaného tovaru. V niektorých prípadoch ju uhrádza odosielateľ, no väčšinou ju musí uhradiť príjemca. Zákazníkovi pri platbe jasne uveďte, či od neho očakávate uhradenie nákladov na DPH pri doručení.
   

O týchto nákladoch uveďte všetky príslušné informácie vo svojich zmluvných podmienkach, aby ste zaručili, že príjemca jasne chápe, kto je zodpovedný za zaplatenie cla a daní.

Ak chcete zabrániť, aby zákazník uhrádzal neočakávané poplatky, pre väčšinu krajín môžete započítať clo a dane do ceny svojho tovaru. Tento proces môžete uľahčiť zákazníkom aj sebe tak, že pri príprave prepravného štítka uvediete ako stranu zodpovednú za zaplatenie cla a daní seba.

Využite oslobodenie od cla

EÚ má s mnohými krajinami na celom svete uzatvorené obchodné dohody, ktoré môžu poskytovať úplné alebo čiastočné oslobodenie od cla na tovar. Na využitie akéhokoľvek oslobodenia od cla budete musieť preukázať, že váš tovar pochádza z EÚ alebo krajiny doručenia. Spôsob, akým to spravíte, závisí od prípadnej dohody, ktorú EÚ s danou krajinou uzavrela.

Ak chcete zistiť, či má EÚ s vašou krajinou doručenia uzavretú obchodnú dohodu a ako vyplniť dokumentáciu o pôvode, pozrite si EU trade helpdesk tu.

Podpíšte splnomocnenie (ak je to možné)

V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné zariadiť splnomocnenie – písomné povolenie pre menovanú spoločnosť (napríklad FedEx), aby konala vo vašom mene v otázkach týkajúcich sa preclenia. Ak tak spravíte, k ďalšej dokumentácii priložte aj svoje splnomocnenie.


Sledovanie cezhraničných zásielok

Ak máte viacero zásielok, ktoré smerujú do rôznych krajín, informácie o ich polohe vám môžu pomôcť spravovať stratené alebo oneskorené balíky a vašim zákazníkom poskytnú pokoj na duši.

Výskumy však ukazujú, že spoločnosti často svojim príjemcom možnosť sledovania zásielok neponúkajú.

Len 30 % online zákazníkov hovorí, že majú možnosť sledovania „vždy“, zatiaľ čo 47 % ju má „väčšinou“ a 16 % len „niekedy“.3

Informujte zákazníkov o každom kroku

Keď posielate s FedEx, získate prístup k nášmu radu nástrojov na sledovanie, ktoré vám ponúkajú:

 • Viditeľnosť v takmer reálnom čase
   
 • Funkcie prispôsobenia
   
 • Priebežné aktualizácie
   
 • Základné informácie

rozbalenie

Spĺňanie – a prekonávanie – očakávaní v oblasti doručovania

Medzinárodní kupujúci môžu mať rovnako vysoké očakávania na vaše služby ako zákazníci vo vašej krajine. Tu je niekoľko spôsobov, ako zaručíte, že tieto očakávania splníte a dokonca ich aj prekonáte.3

Pokiaľ ide o prepravné časy – nesľubujte priveľa

K časom doručenia pristupujte realisticky. Výskumy IPC ukazujú, že 18 % zákazníkov dostalo svoje posledné cezhraničné zásielky do 3 dní, zatiaľ čo 48 % do jedného týždňa.3

Ak máte možnosť prekonať tento trhový priemer, vašu spoločnosť tým môžete odlíšiť. Urýchlite doručenie výberom rýchlych a flexibilných medzinárodných služieb od FedEx vrátane doručenia nasledujúci deň do vybraných krajín na celom svete.

Ponúkajte konkurenčné ceny

Ak je to možné, ponúknite zákazníkom doručenie zdarma a zarátajte si ho do nákladov. Ak však takýto krok z dlhodobého hľadiska možný nie je, namiesto neho zvoľte občasné akcie s doručením zdarma.

Rovnako môžete ponúkať doručenie zdarma pre zákazníkov, ktorí si objednajú viacero výrobkov alebo ktorí nakúpia nad určitú hodnotu, keďže vidina nižších nákladov na doručenie často kupujúcich podporí v tom, aby nakúpili viac. Obľúbená trhová platforma Etsy sa nedávno vyjadrila, že pri ponuke doručenia zdarma jej zákazníci utrácajú viac a šanca na dokončenie nákupu sa zvýši o 20 %.4

Zaistite pohodlné doručenie

Štúdia spoločnosti Oracle zistila, že 85 % zákazníkov súhlasí s tým, že predajcovia by im mali v čase objednávania ponúknuť výber možnosti doručenia. 47 % zákazníkov má však pocit, že možnosť, ktorú chcú, je k dispozícii „niekedy, zriedkavo alebo nikdy“.5

Táto skutočnosť ukazuje na príležitosť ponúknuť zákazníkom pohodlnejšie doručenie. Náš nástroj FedEx® Delivery Manager vám presne toto umožňuje, pričom k možnostiam patrí aj doručenie zásielky na inú adresu, susedovi alebo na odberné miesto FedEx.


Správa cezhraničnej logistiky

Keď nemôžete udržiavať skladové zásoby v krajine doručenia, zvládnutie nárastu objednávok v týchto krajinách alebo neočakávaných žiadostí o rýchle časy doručenia môže byť náročné. No aj na tieto situácie sa viete pripraviť.

Napríklad:

 • Zaveďte presné interné postupy: uistite sa, že je váš tím pripravený na všetky situácie a má jasný plán pri nárastoch dopytu.
   
 • Predávajte na online trhoch: preneste určité prvky logistiky na dôveryhodné trhy, čím získate viac času a oslovíte väčší okruh kupujúcich.
   
 • Spolupracujte s osvedčeným poskytovateľom logistických služieb: spojte sily s poskytovateľom ako FedEx, ktorý má desaťročia skúseností s doručovaním tovaru do zahraničia.
   

Zjednodušte si cezhraničnú logistiku a využite odborné znalosti skutočného odborníka na preclievanie – posielajte na nové trhy s FedEx. Okrem štandardného preclenia ponúkame aj rozsiahly rad riešení s pridanou hodnotou pre zásielky, ktoré majú špecifickejšie požiadavky na preclenie.