โทรหาเรา

โทรขอความช่วยเหลือทางเทคนิค

โทรขอความช่วยเหลือทางเทคนิค

หมายเลขโทรศัพท์ของเรา

ทีมที่พูดภาษาไทยของเราพร้อมให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.

ความช่วยเหลือในภาษาอังกฤษพร้อมให้บริการผ่านทางอีเมลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์