Ship More, Save More

ลงทะเบียนเปิดบัญชีในโปรแกรม FedEx "Ship More, Save More" ด้วยบัตรเครดิต แล้วรับส่วนลดพิเศษสำหรับการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศของคุณ! 1

ไอคอนบัตร
  • รับส่วนลด 40% จากอัตราค่าจัดส่งปกติของ FedEx สำหรับ 3 เดือนแรก 2;
  • รับส่วนลดสูงสุดถึง 45% หลังจาก 3 เดือนแรก3 และ
  • รับส่วนลดโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์เพิ่มเติมอีก 5% ทุกครั้งที่คุณจัดส่งพัสดุ FedEx ที่มีสิทธิ์ โดยใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com หรือใช้โซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลอื่นๆ ของ FedEx5

หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรม FedEx Ship More, Save More กรุณาคลิกที่กล่องด้านล่างเพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม จากนั้นคลิก "ลงทะเบียนที่นี่"

_content_fedex-com_global_en_kr_open-account_creditcard_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

(เฉพาะบัญชีประเภทบริษัทเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเปิดบัญชีประเภทบริษัท กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อ รวมถึงประทับตราบริษัท 

ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยพร้อมกับสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของคุณให้เราทางแฟกซ์ที่หมายเลข 02.652.7611 หรืออีเมลที่ thcsr@fedex.com ภายในวันทำการถัดไป+

(เฉพาะบัญชีประเภทส่วนบุคคลเท่านั้น) ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของคุณ ทางอีเมล: thcsr@fedex.com ภายในวันทำการถัดไปหลังจากลงทะเบียน +

+ FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณที่ลงทะเบียนผ่านทางโปรแกรม FedEX “Ship More, Save More” หาก FedEx ไม่ได้รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเปิดบัญชีประเภทบริษัทที่กรอกสมบูรณ์และหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ สำหรับบัญชีประเภทบริษัท หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สำหรับบัญชีประเภทส่วนบุคคลจากคุณภายในวันทำการถัดไปหลังจากลงทะเบียน หากบัญชีของคุณถูกระงับ คุณจะไม่สามารถจัดส่งได้จนกว่า FedEx ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว และจะคืนสถานะบัญชีของคุณ

หลังจาก 3 เดือนแรกจะเป็นอย่างไร

คุณสามารถศึกษาการรักษาส่วนลดและการรับส่วนลดมากขึ้นอย่างง่ายดายด้านล่างนี้!

กราฟการใช้จ่ายต่อเดือน

1 ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับค่าบริการเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ค่าบริการจัดการพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ
2 คำนวณบนพื้นฐาน 13 สัปดาห์
3 ส่วนลดจะคำนวณตามอัตราค่าจัดส่งมาตรฐานของ FedEx ซึ่งมีผลในวันที่มีการจัดส่งกับ FedEx
4 หลังจาก 3 เดือนแรก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณบนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดของเดือนก่อนหน้านี้ (นับจากเดือนที่ 3) และรวมถึงแต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายรวมสะสมทั้งหมดในการจัดส่งพัสดุของลูกค้าในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมา หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของขั้นแรก ให้คำนวณค่าจัดส่งตามอัตรารายการค่าจัดส่งของ FedEx โดยใช้ส่วนลดของขั้นแรก
5 โซลูชั่นการจัดส่งที่มีสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย FedEx ภายใต้แคมเปญนี้ FedEx® Quick Form ไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเพิ่มเติม 5% จาก “โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์”

หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมก่อนการอนุมัติชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 30 บาท ปรากฏบนบัตรเครดิตของคุณ และจะได้รับเครดิตคืนภายใน 7-10 วัน

*โปรดทราบว่าลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีหลังจากวันที่ 22 มกราคม 2563 ผ่านแคมเปญจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดที่กล่าวถึงข้างต้นในช่วงระยะเวลาที่บัญชีของลูกค้ายังคงใช้งานได้ และอยู่ในสถานะการชำระเงินที่ดีและตลอดระยะเวลาของแคมเปญ