Ship More,
Save More

Ship More,
Save More

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนเปิดบัญชีในโปรแกรม FedEx Ship More, Save More ด้วยบัตรเครดิต แล้วรับส่วนลดพิเศษสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศของคุณ!1

  • ส่วนลด 30% จากอัตราค่าจัดส่งปกติของ FedEx เป็นระยะเวลา 3 เดือน2 และ
  • ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 40% หลังจากสามเดือนแรก3

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก 3 เดือนแรก?

คุณสามารถศึกษาการรักษาส่วนลดและการรับส่วนลดมากขึ้นอย่างง่ายดายด้านล่างนี้!

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ4สำหรับค่าขนส่งกับ FedEx (บาท)
การได้รับส่วนลดสำหรับเดือนต่อไป
1726 บาท
20%
3682 บาท
25%
9093 บาท
30%
19917 บาท
35%
39344 บาท
40%

รับส่วนลดโบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์เพิ่มเติมอีก 5% ทุกครั้งที่คุณจัดส่งพัสดุ FedEx ที่มีสิทธิ์ โดยใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com หรือใช้โซลูชั่นการจัดส่งแบบดิจิตอลอื่นๆ5ของ FedEx หากต้องการใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com กรุณาไปที่ fedex.com/th_thai/fsm

  • การปรับเปลี่ยน FedEx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดส่วนลดใหม่ ปรับเปลี่ยนรายการอัตราค่าจัดส่ง FedEx กำหนดค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการเชื้อเพลิง) และแก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโปรแกรมได้ทุกเมื่อ FedEx จะทำการแจ้งผู้เข้าร่วมให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันตามปฏิทินสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนลดหรือการยกเลิกโปรแกรมไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับรายการอัตราค่าจัดส่ง FedEx ค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงค่าบริการเชื้อเพลิง) หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของโปรแกรมจะประกาศใน fedex.com/th-th/home.html และสามารถสอบถามได้จากทีมบริการลูกค้า FedEx
  • เงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อมีการสร้างใบแจ้งชำระเงินในระบบเรียกเก็บเงินของ FedEx ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีจากบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี FedEx ธุรกรรมทั้งหมดนี้จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าขนส่ง ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อากรและภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินอาจส่งผลให้มีการปฏิเสธหรือยกเลิกระบบราคาที่ใช้ ตามดุลยพินิจของ FedEx แต่เพียงผู้เดียว
  • การจองพื้นที่ บริการภายใต้โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างบนอากาศยานตามที่กำหนดโดย FedEx ผู้เข้าร่วมที่มีการจัดส่งน้ำหนักจริงมากกว่า 300 กิโลกรัม สามารถใช้บริการ FedEx ภายใต้โปรแกรมนี้โดยการติดต่อและรับการยืนยันพื้นที่ว่างจาก FedEx และ FedEx จะไม่รับผิดชอบหากไม่มีพื้นที่ว่าง การกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างบนอากาศยานโดย FedEx จะรวมถึงทุกๆ การจัดส่ง
  • ปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้ง FedEx ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงล่วงหน้า หากคาดว่าจะมีปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ หากผู้เข้าร่วมเกิดมีปริมาณการจัดส่งต่อบัญชีที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนเฉลี่ยทั้งปีทั้งจำนวนการจัดส่ง ประเภท ขนาด และ/หรือน้ำหนักของหีบห่อการจัดส่ง FedEx อาจใช้ดุลยพินิจอย่างใดอย่างหนึ่งในการ: ยอมรับการจัดส่งดังกล่าว ในขณะที่ยกเว้นการรับประกันคืนเงิน (หากมี) และเวลาในการจัดส่งที่สัญญาไว้; หรือปฏิเสธที่จะรับจัดส่งดังกล่าวโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับผู้เข้าร่วม

การคลิกปุ่ม “ยอมรับและลงทะเบียนที่นี่” ข้างล่างนี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม และคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

1 ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับค่าบริการเสริม, ค่าธรรมเนียม, ค่าบริการจัดการพิเศษหรือค่าใช้จ่ายเสริมอื่นๆ
2 คำนวณบนพื้นฐาน 13 สัปดาห์.
3 ส่วนลดจะคำนวณตามอัตราค่าจัดส่ง FedEx ซึ่งมีผลในวันที่มีการขนส่งกับ FedEx
4 หลังจากสามเดือนแรก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณจากการใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าหนึ่ง (1) เดือนก่อนหน้านี้ หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณบนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดก่อนหน้านี้ (นับจากเดือนที่ 3) จนกระทั่งและรวมถึงค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดในการขนส่งสิบสองเดือน (12) ที่ผ่านมา หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของขั้นแรก ให้คำนวณค่าขนส่งตามอัตราค่าจัดส่ง FedEx ซึ่งมีผลในวันที่มีการขนส่งกับ FedEx โดยไม่มีส่วนลดใดๆ
5 โซลูชั่นการจัดส่งที่มีสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย FedEx ภายใต้แคมเปญนี้ FedEx® Quick Form ไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จาก “โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์”

หมายเหตุ:
1. มีค่าธรรมเนียมก่อนการอนุมัติชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 30 บาทปรากฏบนบัตรเครดิตของคุณ และจะได้รับเครดิตคืนภายใน 7-10 วัน
2. หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก