Ship More,
Save More

Ship More,
Save More

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครสมาชิกโปรแกรม "Ship More, Save More" ของ FedEx เลย โดยใช้บัตรเครดิตของคุณแล้วเพลิดเพลินไปกับส่วนลดดีๆ สำหรับการส่งพัสดุระหว่างประเทศ! 1

  • ลดอัตรารายการของ FedEx ที่ประกาศสำหรับสามเดือนแรกลง 30% 2 และ
  • หลังจากสามเดือนแรกลดสูงสุดถึง 40% 3

หลังจาก 3 เดือนแรกจะเป็นอย่างไร

คุณสามารถดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มส่วนลดของคุณได้ง่ายๆ ที่ด้านล่าง

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยเฉลี่ยที่ขั้นต่ำ 4 ของค่าธรรมเนียมการขนส่งด้วย FedEx (บาทไทย)
ส่วนลดที่มอบให้ในเดือนต่อๆ ไป
2400 บาท
20%
3200 บาท
25%
4500 บาท
30%
5500 บาท
35%
8500 บาท
40%

รับส่วนลดโบนัสอัตโนมัติเพิ่ม 5% เมื่อคุณส่งพัสดุ FedEx ที่มีสิทธิ์รับส่วนลดโดยใช้ FedEx Ship Manager TM ที่ at fedex.com หรือโซลูชันการส่งพัสดุแบบดิจิตัลอื่นๆ ของ FedEx 5 หากต้องการเข้าถึง FedEx Ship Manager TM ที่ fedex.com โปรดคลิก ที่นี่

หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรม Ship More, Save More ของ FedEx โปรดคลิกที่กล่องด้านล่างเพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของโปรแกรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างแล้ว จากนั้นคลิก "สมัครสมาชิกที่นี่"

  • การดัดแปลง FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการออกส่วนลดใหม่ ดัดแปลงอัตรารายการของ FedEx เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าน้ำมัน) และแก้ไข ดัดแปลง หรือยกเลิกโปรแกรมได้ทุกเมื่อ FedEx จะแจ้งผู้เข้าร่วมถึงการเรียกเก็บค่าบริการของส่วนลดหรือการยกเลิกโปรแกรมล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน โดยแจ้งทางอีเมลหรือข้อความที่ส่งผ่านระบบการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขหรือดัดแปลงอัตรารายการของ FedEx ค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าน้ำมัน) หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของโปรแกรมจะโพสต์ไว้บน fedex.com/th-th/home.html  และมีให้ดูที่แผนกบริการลูกค้าของ FedEx
  • ข้อกำหนดการชำระเงิน บัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี FedEx จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับธุรกรรมทั้งหมดทันทีที่ระบบเรียกเก็บเงินของ FedEx สร้างใบเรียกเก็บเงินขึ้น ธุรกรรมจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมขนส่ง ค่าน้ำมัน อากรและภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการชำระเงินอาจส่งผลให้มีการปฏิเสธหรือยกเลิกการกำหนดราคาที่บังคับใช้อยู่ โดยเป็นสิทธิของ FedEx แต่เพียงผู้เดียว 
  • เลขที่การสำรอง การบริการภายใต้โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของพื้นที่บนเครื่องบินตามที่ FedEx กำหนด ผู้เข้าร่วมที่ใช้บริการของ FedEx ในโปรแกรมสำหรับการส่งพัสดุที่น้ำหนักจริงมากกว่า 300 กก. ต้องติดต่อและรับการยืนยันความพร้อมของพื้นที่บนเครื่องบินจาก FedEx ก่อน FedEx จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ให้บริการในทุกกรณี การกำหนดความพร้อมของพื้นที่บนเครื่องบินสำหรับส่งพัสดุที่เจาะจงจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย
  • การเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมต้องแจ้ง FedEx เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณพัสดุที่ทราบหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง โดยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณพัสดุ เมื่อผู้เข้าร่วมส่งพัสดุที่มีจำนวน ประเภท ขนาด และ/หรือน้ำหนักมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วมส่งพัสดุตลอดทั้งปี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น FedEx จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับพัสดุดังกล่าวโดยยกเลิกการรับประกันคืนเงิน (หากมี) และข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องเวลา หรือไม่ยอมรับพัสดุดังกล่าวโดยไม่ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมให้กับผู้เข้าร่วม
_content_fedex-com_global_en_kr_open-account_personal_jcr_content_bodyContainerPar_container_170052341_par_start
Loading data, please wait

1 ไม่สามารถใช้ส่วนลดสำหรับค่าบริการเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการจัดการพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ
2 คำนวณบนพื้นฐาน 13 สัปดาห์
3 ส่วนลดจะคำนวณโดยอิงตามอัตราราคาค่าขนส่งของ FedEx ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีการขนส่งกับ FedEx
4 หลังจากสามเดือนแรก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าเมื่อหนึ่ง (1) เดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจะคำนวณบนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดก่อนหน้านี้ (นับจากเดือนที่   3) จนกระทั่งและรวมถึงค่าใช้จ่ายสะสมทั้งหมดในการขนส่งสิบสองเดือน (12) ที่ผ่านมา  หากผู้เข้าร่วมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของขั้นแรก ให้คำนวณค่าขนส่งตามอัตราค่าจัดส่ง FedEx ซึ่งมีผลในวันที่มีการขนส่งกับ FedEx โดยไม่มีส่วนลดใดๆ
5 โซลูชั่นการจัดส่งที่มีสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย FedEx ภายใต้แคมเปญนี้ FedEx® Quick Form ไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จาก “โบนัสระบบอัตโนมัติออนไลน์”

หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมก่อนการอนุมัติชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 30 บาท ปรากฏบนบัตรเครดิตของคุณ และจะได้รับเครดิตคืนภายใน 7-10 วัน

*โปรดทราบว่าลูกค้าทุกคนที่เปิดบัญชีหลังจากวันที่ 4 กันยายน 2562 ผ่านทางแคมเปญจะมีสิทธิ์รับส่วนลดที่กล่าวถึงข้างต้น โดยต้องอยู่ในช่วงที่บัญชีของลูกค้ายังใช้งานได้และมีสถานะทางสินเชื่อที่ดี รวมถึงอยู่ในระยะเวลาที่จัดแคมเปญ

(หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก)