คุณแม่ยิ้มให้ลูกสาวที่กำลังพยายามหยิบกล่องเพื่อจัดส่ง

การส่งคืนระหว่างประเทศ

การส่งคืนระหว่างประเทศ


FedEx® Global Returns ช่วยให้จัดส่งสินค้าคืนอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย


FedEx® Global Returns ช่วยให้จัดส่งสินค้าคืนอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย

คุณและลูกค้าของคุณสามารถควบคุมได้มากขึ้น

จัดการการส่งคืน

เชื่อมโยงการส่งคืนเข้ากับการจัดส่งเดิมเพื่อให้ติดตามจากบัญชี FedEx ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับเปลี่ยนการส่งคืน

สร้างฉลากส่งคืนและส่งฉลากดังกล่าวได้ทั้งในรูปแบบสำเนาฉลาก, ไฟล์ PDF หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่แก้ไขได้

ส่งคืนได้รวดเร็วขึ้น

ขอคำแนะนำจากทีมศุลกากรที่มากประสบการณ์ของเราเพื่อให้การส่งคืนระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น

ตัวเลือกฉลาก

ด้วย FedEx® Global Returns คุณสามารถสร้างฉลากส่งคืนพัสดุและเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรพร้อมกับการจัดส่งพัสดุขาออก หรือสร้างเอกสารเฉพาะส่งพัสดุคืนเท่านั้นก็ได้ การสร้างฉลากส่งคืนพัสดุและเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรใดๆ ให้กับลูกค้าของคุณสามารถทำได้สามวิธี โดยทั้งสามวิธีนั้นช่วยให้คุณเชื่อมโยงฉลากส่งคืนพัสดุกับการจัดส่งขาออกได้ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น

การพิมพ์ฉลากให้กับลูกค้าของคุณ ช่วยให้คุณ:

ประหยัดเงิน

ด้วยโซลูชั่นการส่งคืนที่คุ้มค่านี้ หากไม่ได้ใช้ฉลากส่งคืน คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

เสนอบริการพิเศษ

ลูกค้าของคุณสามารถใช้ฉลากที่มีตัวเลือกพิเศษได้ เช่น การจัดส่งวันเสาร์ บริการสำหรับน้ำแข็งแห้ง และการฝากที่ศูนย์บริการ FedEx หากต้องการตรวจสอบความพร้อมให้บริการ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา

เสนอตัวเลือกต่างๆ

ผู้ส่งคืนพัสดุสามารถขอนัดรับหรือฝากส่งพัสดุที่ศูนย์บริการ FedEx ได้

คุณสามารถควบคุมกระบวนการได้มากขึ้นด้วยฉลากส่งคืนอีเมล PDF ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:

ประหยัดเงิน

ด้วยโซลูชั่นการส่งคืนที่คุ้มค่านี้ หากไม่ได้ใช้ฉลากส่งคืน คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

เสนอบริการพิเศษ

ลูกค้าของคุณสามารถใช้ฉลากที่มีตัวเลือกพิเศษได้ เช่น การจัดส่งวันเสาร์ บริการสำหรับน้ำแข็งแห้ง และการฝากที่ศูนย์บริการ FedEx หากต้องการตรวจสอบความพร้อมให้บริการ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา

เสนอตัวเลือกต่างๆ

ผู้ส่งคืนพัสดุสามารถขอนัดรับหรือฝากส่งพัสดุที่ศูนย์บริการ FedEx ได้

แจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า

คุณสามารถส่งลิงก์ให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับพัสดุและค้นหาศูนย์บริการจัดส่งได้อย่างง่ายดาย

กำหนดเวลา

คุณสามารถกำหนดเวลาที่ผู้ส่งคืนจะต้องเข้าถึงฉลากได้

ฉลากส่งคืนแบบแก้ไขได้ช่วยลดการทำงานซ้ำ

ฉลากส่งคืนแบบแก้ไขได้จาก FedEx® Global Returns ช่วยให้คุณพร้อมรับมือเกือบทุกการส่งคืน ถึงแม้ว่าการส่งคืนนั้นจะไม่ตรงกับการจัดส่งเดิมก็ตาม หากคุณจัดส่งพัสดุสามรายการให้กับลูกค้า แต่ต้องส่งคืนพัสดุหนึ่งรายการ กระบวนการส่งคืนยังสามารถดำเนินการต่อไปได้

การอนุญาตให้ผู้ส่งคืนเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวน และน้ำหนัก ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการส่งคืนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งลดการทำงานซ้ำไปมาระหว่างกระบวนการส่งคืนด้วย นอกจากนั้น คุณยังสามารถให้คำแนะนำผู้ส่งคืนเกี่ยวกับการส่งคืนแบบปรับแต่งเองได้ด้วยหากจำเป็น

มีประโยชน์ดังนี้

จัดเตรียมง่าย

คุณสามารถสร้างฉลากส่งคืนและเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรพร้อมรายละเอียดต่างๆ ที่คุณทราบได้ หากอนุญาตให้ผู้ส่งคืนแก้ไขฉลากได้ FedEx ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะให้ลูกค้าของคุณควบคุมได้มากเพียงใดโดยให้สิทธิ์เพื่อให้ฝ่ายที่ส่งคืนพัสดุแก้ไขแบบฟอร์มเหล่านี้ได้

เข้าถึงง่าย

เมื่อคุณจัดเตรียมฉลากส่งคืนเสร็จแล้ว FedEx จะแจ้งเตือนผู้ส่งคืนทางอีเมลโดยแนบข้อมูลการจัดส่งและลิงก์ไปยังหน้าฉลากส่งคืนให้

ส่งคืนง่าย

ผู้ส่งคืนเพียงแค่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น หลังจากจัดการเอกสารออนไลน์เสร็จแล้ว ผู้ส่งคืนสามารถดูเอกสารดังกล่าวได้ โดยเลือกฉลากหรือเอกสารสำหรับพิธีศุลกากรที่ต้องการ และพิมพ์เอกสารดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งาน โดยยังสามารถบันทึกฉลากเหล่านี้และพิมพ์ภายหลังได้เช่นกัน

ประเภทการส่งคืน

เมื่อคุณดำเนินการส่งคืนพัสดุระหว่างประเทศด้วยโซลูชั่นการส่งพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx คุณจำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลสำหรับการส่งคืนนั้นเพื่อการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับพัสดุส่งคืนดังกล่าว เลือกเหตุผลการส่งคืนที่ถูกต้องจากตารางด้านล่าง การเลือกจากเมนูตัวเลือกจะช่วยศุลกากรดำเนินงานด้านเอกสารได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คุณเรียกคืนอากรและภาษีได้เช่นกัน

การจัดส่งขาออก: เหตุใดจึงต้องแนบฉลากส่งคืนไปด้วย การส่งคืนที่เกี่ยวข้อง: เหตุใดจึงต้องส่งคืนพัสดุ นำไปใช้เมื่อใด
ป้ายกำกับการส่งคืนพิเศษ สินค้าถูกปฏิเสธ เมื่อคุณแนบฉลากส่งคืนให้กับลูกค้าด้วย แต่ไม่คาดหวังให้ต้องส่งคืน
สำหรับนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า การส่งคืนจากนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า หากสินค้าที่คุณจัดส่งเป็นสินค้าสำหรับงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ หรืองานต่างๆ
รายการสำหรับการกู้ยืม การส่งคืนสินค้าที่ให้ยืม หากสินค้าที่คุณจัดส่งเป็นสินค้าสำหรับใช้ชั่วคราวและจะต้องส่งคืนให้กับคุณในสภาพเดิม
สินค้าสำหรับทดลองใช้ การส่งคืนสินค้าทดลองใช้ หากสินค้าที่คุณจัดส่งเป็นสินค้าสำหรับทดลองใช้และจะต้องส่งคืนให้กับคุณ
การเปลี่ยนสินค้า สินค้ามีตำหนิที่จะจัดส่ง หากคุณจัดส่งสินค้าทดแทนล่วงหน้าและได้รับสินค้ามีตำหนิคืน
การส่งออกชั่วคราว — อื่นๆ การส่งคืน - อื่นๆ หากไม่ตรงกับเหตุผลข้อใดที่มี คุณสามารถระบุเหตุผลที่แน่ชัดในการส่งคืนได้
สำหรับการซ่อมแซม/การดำเนินการ การซ่อมแซม/การดำเนินการ หากสินค้าที่คุณจัดส่งต้องได้รับการซ่อมแซมหรือการดำเนินการใดๆ ก่อนส่งคืนให้กับคุณ การดำเนินการนี้อาจรวมถึงการปรับเปลี่ยน การประกอบรวม หรือการจัดการประเภทใดประเภทหนึ่ง