โซลูชั่นที่มีการควบคุมอุณหภูมิของ FedEx

โซลูชั่นระบบลูกโซ่ความเย็นของ FedEx

โซลูชั่นระบบลูกโซ่ความเย็นของ FedEx

ปกป้องความสมบูรณ์ของการจัดส่งในระบบลูกโซ่ความเย็นของคุณ

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ในการจัดส่งของคุณได้ ตั้งแต่การรักษาตัวอย่างให้เย็น ไปจนถึงการป้องกันพาเลทจากการแช่แข็ง FedEx มีโซลูชั่นการควบคุมอุณหภูมิสำหรับความต้องการในการจัดส่งด้านการดูแลสุขภาพของคุณโดยเฉพาะ

ตัวเลือกของบรรจุภัณฑ์

คอนเทนเนอร์แบบแอคทีฟ

CSafe

ประโยชน์และคุณสมบัติ

 • รักษาอุณหภูมิที่ต้องการในช่องบรรจุอย่างสม่ำเสมอได้นานโดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิภายนอก ตราบเท่าที่มีแหล่งพลังงานที่เพียงพอและ/หรือมีการเติมน้ำแข็งแห้ง

 • คอนเทนเนอร์แบบแอคทีฟสามารถเสียบปลั๊กไฟได้เพื่อปกป้องน้ำหนักบรรทุกของคุณในกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ

 • มีการตรวจสอบอุณหภูมิและการบันทึกข้อมูลในตัวสำหรับรุ่นส่วนใหญ่

 • ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตัท พร้อมการระบายความร้อนด้วยคอมเพรสเซอร์และระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (“ไม่ใช้น้ำแข็งแห้ง”):

  • คอนเทนเนอร์ Envirotainer e2/e1 (±0°C ถึง +25°C) RKN/RAP

  • ตู้คอนเทนเนอร์ CSafe (+4°C ถึง +25°C)

 • ระบบที่ใช้น้ำแข็งแห้ง:

  • คอนเทนเนอร์ Envirotainer t2 (-20°C ถึง +20°C) สำหรับ IMP, API มูลค่าสูง และการเปิดตัวยาที่สำคัญสำหรับลูกค้ายา และการเคลื่อนย้ายวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น

โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์แบบพาสซีฟ

กล่องแบบพาสซีฟ
 • รักษาสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์หุ้มฉนวนโดยใช้สารหล่อเย็นที่ได้รับการปรับสภาพล่วงหน้า เช่น แพ็กเจลแช่เย็นหรือแช่แข็ง วัสดุเปลี่ยนสถานะ และน้ำแข็งแห้ง

 • มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเก็บอุณหภูมิเฉพาะสำหรับปริมาณน้ำหนักบรรทุกจำนวนหนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนด: 24, 72 หรือ 96 ชั่วโมง และช่วงเวลาอื่นๆ

 • ตัวเลือกมีตั้งแต่กล่องขนาดเล็กไปจนถึงขนาดพาเลท และแม้แต่ขนาดเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์:

  • บรรจุภัณฑ์การจัดส่งแบบเย็น (+2°C ถึง +8°C)

   • รองรับการจัดส่งของคุณที่มีน้ำหนักบรรทุกน้อย

   • เลือกจากขนาดพัสดุต่างๆ ได้แก่ เล็ก กลาง และใหญ่

    • หน่วยระยะเวลามาตรฐาน (ทั้งสามขนาด) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นานถึง 96 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก
      
  • Va-Q-tainer (-80°C ถึง +25°C)

   • ทางเลือกแบบพาสซีฟขั้นสูงสำหรับการจัดส่งยาและสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพแบบควบคุมอุณหภูมิ

   • มีประสิทธิภาพสูงกว่าคอนเทนเนอร์แบบแอคทีฟสามเท่า ด้วยการรวมฉนวนสูญญากาศและวัสดุเปลี่ยนสถานะเข้าด้วยกัน

   • สามารถรองรับปริมาณน้ำหนักบรรทุกที่มากขึ้น

   • ไม่ใช้น้ำแข็งแห้งสำหรับอุณหภูมิที่ต่ำถึง -40°C

    • ประเภท: va-Q-Case Half Euro, va-Q-tainer Eurox, va-Q-tainer USx, va-Q-tainer Twinx และ va-Q-tainer XLx FedEx®

โซลูชั่นผ้าคลุมรักษาอุณหภูมิของ FedEx® (15°C ถึง 25°C)

โซลูชั่นผ้าคลุมรักษาอุณหภูมิของ FedEx
 • โซลูชั่นแบบครบวงจร – ลูกค้าเช่าฉนวนกันความร้อนได้โดยไม่ต้องซื้อหรือฝึกอบรม

 • คลุมสินค้าที่เน่าเสียได้ระหว่างการขนส่ง

 • รักษาอุณหภูมิของสินค้าที่ขนส่งให้คงที่และปกป้องสินค้าจากความผันผวนของสภาพอากาศ

 • ให้ความสำคัญในการจัดส่งก่อนและการตรวจสอบระหว่างการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก/ทั่วไป

โซลูชั่นการจัดส่งแบบแช่แข็งที่มีอุณหภูมิต่ำมากของ FedEx® (-150°C ถึง -195°C)

โซลูชั่นการจัดส่งแบบแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำมากของ FedEx
 • เลือกจากขนาดมาตรฐานและขนาดใหญ่

 • เทคโนโลยีไอเย็นแบบแห้งช่วยให้สามารถรักษาอุณหภูมิได้นานถึง 10 วัน

 • รวมถึง FedEx Priority Alert™ สำหรับการติดตามและความสามารถในการรับทราบข้อมูลที่ดีขึ้น

 • ไม่จำเป็นต้องใช้กล่องเก็บความเย็นและน้ำแข็งแห้งอีกต่อไป

 • ตรงตามข้อกำหนดในการจัดการกับสารติดเชื้อ

FedEx® UN 3373 Pak และ FedEx Clinical Pak

FedEx UN3373 Pak

จะใช้เป็นหีบห่อรวม และจำเป็นต้องทำเครื่องหมายสินค้าอันตรายที่จำเป็นทั้งหมดซ้ำบนพัสดุแต่ละชิ้นภายในหีบห่อรวม อย่าวางน้ำแข็งแห้งไว้ภายในหีบห่อรวม ไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ระดับตติยภูมิได้ ขนส่งสารติดเชื้อ ตัวอย่างทางคลินิกของมนุษย์หรือสัตว์ที่ไม่ติดเชื้อ และเวชภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FDA ซึ่งมีสารชีวภาพได้อย่างปลอดภัย


โซลูชั่นการจัดส่งแบบเย็นของ FedEx
(2°C - 8°C)

Nanocool

Nanocool (กล่องขนาดเล็ก กลาง และใหญ่) ที่ไม่มีข้อกำหนดการปรับสภาพล่วงหน้า และโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ VIP PCM (5 กก., 10 กก.) พร้อมใช้งานเป็นเวลา 48-96 ชั่วโมง