โปรแกรมอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับการส่งออก
(สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

หากต้องการดูอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับการส่งออก (ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2019) กรุณาคลิกที่ชื่อบริการที่คุณต้องการ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สอดคล้องกัน
 

อัตราค่าบริการพิเศษสำหรับการส่งออกปี 2019

ดัชนีเขตพื้นที่

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนสำหรับอัตราค่าบริการพิเศษของ FedEx แล้วเท่านั้น หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx