โปรแกรมอัตราค่าบริการนำเข้าแบบพิเศษ
(สำหรับผู้ชำระเงินในไทย)

หากต้องการดูอัตราค่าบริการนำเข้าแบบพิเศษของ FedEx (มีผลบังคับใช้วันที่ 6 มกราคม 2563) กรุณาคลิกที่ข้อมูลที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดในรูปแบบของไฟล์ PDF


อัตราค่าบริการนำเข้าแบบพิเศษของ FedEx ปี 2563

ดัชนีเขตพื้นที่

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนโปรแกรมอัตราค่าบริการแบบพิเศษของ FedEx เท่านั้น หากคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของ FedEx ในพื้นที่ของคุณ