ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการ FedEx Express จะได้รับการปรับในแต่ละเดือนและเป็นไปตามจำนวนเฉลี่ยแบบปัดเศษของราคาซื้อขายทันทีตาม U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอนเมื่อสองเดือนก่อนหน้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับบริการ FedEx Express® ทั้งหมด ยกเว้น FedEx International Express Freight® (IXF) และบริการ FedEx International Airport-to-Airport (ATA)

ค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้งจะมีการประเมินตามค่าขนส่งสุทธิและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการกำหนดเส้นทาง (โบรเกอร์ดำเนินการที่เลือกเอง)
- นอกพื้นที่ส่งมอบ (ODA)
- นอกพื้นที่เข้ารับพัสดุ (OPA)
- ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุถึงที่พักอาศัย (RESI)
- การส่งมอบพัสดุในวันเสาร์ (SDL)
- การเข้ารับพัสดุในวันเสาร์ (SPU)
- ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม - ขนาด
- ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม - ขนส่งสินค้า
- ค่าธรรมเนียมสำหรับขนาดใหญ่พิเศษ
- ค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้
- ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับลายเซ็น (ISR, DSR, ASR) และ
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จะมีการปรับค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงในตารางด้านล่าง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถดูได้ที่นี่

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน

วันที่มีผลบังคับใช้ ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออก ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุ ImportOne* ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุสำหรับบุคคลที่สาม# 
ทั่วโลก
6 ก.ย. 2564 - 3 ต.ค. 2564 19.00% 19.00% 19.00%
2 ส. ค. 2564 - 5 ก.ย. 2564 18.00% 18.00% 18.00%

* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการ ImportOne เท่านั้น ส่วนลูกค้ารายอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางสำหรับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น ส่วนลูกค้ารายอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางสำหรับการจัดส่งพัสดุสำหรับบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับพัสดุที่จัดส่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนเงินและระยะเวลาของค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวจะได้รับการกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การมอบหมายให้ FedEx เป็นผู้จัดส่งพัสดุของคุณเท่ากับว่าคุณยินยอมที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่กำหนดโดย FedEx แล้ว

ดัชนี Gulf Coast (ดอลลาร์/แกลลอน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออกในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดส่งพัสดุ ImportOne* ในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดส่งพัสดุสำหรับบุคคลที่สาม# ในรูปจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการจัดส่งพัสดุ
มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่า
0 0.15 0.00% 0.00% 0.00%
0.15 0.19 0.50% 0.50% 0.50%
0.19 0.23 1.00% 1.00% 1.00%
0.23 0.27 1.50% 1.50% 1.50%
0.27 0.31 2.00% 2.00% 2.00%
0.31 0.35 2.50% 2.50% 2.50%
0.35 0.39 3.00% 3.00% 3.00%
0.39 0.43 3.50% 3.50% 3.50%
0.43 0.47 4.00% 4.00% 4.00%
0.47 0.51 4.50% 4.50% 4.50%
0.51 0.55 5.00% 5.00% 5.00%
0.55 0.59 5.50% 5.50% 5.50%
0.59 0.63 6.00% 6.00% 6.00%
0.63 0.67 6.50% 6.50% 6.50%
0.67 0.71 7.00% 7.00% 7.00%
0.71 0.75 7.50% 7.50% 7.50%
0.75 0.79 8.00% 8.00% 8.00%
0.79 0.83 8.50% 8.50% 8.50%
0.83 0.87 9.00% 9.00% 9.00%
0.87 0.91 9.50% 9.50% 9.50%
0.91 0.95 10.00% 10.00% 10.00%
0.95 0.99 10.50% 10.50% 10.50%
0.99 1.03 11.00% 11.00% 11.00%
1.03 1.07 11.50% 11.50% 11.50%
1.07 1.11 12.00% 12.00% 12.00%
1.11 1.15 12.50% 12.50% 12.50%
1.15 1.19 13.00% 13.00% 13.00%
1.19 1.25 13.50% 13.50% 13.50%
1.25 1.31 14.00% 14.00% 14.00%
1.31 1.37 14.50% 14.50% 14.50%
1.37 1.43 15.00% 15.00% 15.00%
1.43 1.49 15.50% 15.50% 15.50%
1.49 1.55 16.00% 16.00% 16.00%
1.55 1.61 16.50% 16.50% 16.50%
1.61 1.67 17.00% 17.00% 17.00%
1.67 1.73 17.50% 17.50% 17.50%
1.73 1.79 18.00% 18.00% 18.00%
1.79 1.85 18.50% 18.50% 18.50%
1.85 1.91 19.00% 19.00% 19.00%
1.91 1.97 19.50% 19.50% 19.50%
1.97 2.03 20.00% 20.00% 20.00%
2.03 2.09 20.50% 20.50% 20.50%
2.09 2.15 21.00% 21.00% 21.00%
2.15 2.21 21.50% 21.50% 21.50%
2.21 2.27 22.00% 22.00% 22.00%
2.27 2.33 22.50% 22.50% 22.50%
2.33 2.39 23.00% 23.00% 23.00%
2.39 2.45 23.50% 23.50% 23.50%
2.45 2.51 24.00% 24.00% 24.00%
2.51 2.57 24.50% 24.50% 24.50%
2.57 2.63 25.00% 25.00% 25.00%
2.63 2.69 25.50% 25.50% 25.50%
2.69 2.75 26.00% 26.00% 26.00%
2.75 2.81 26.50% 26.50% 26.50%
2.81 2.87 27.00% 27.00% 27.00%
2.87 2.93 27.50% 27.50% 27.50%
2.93 2.99 28.00% 28.00% 28.00%
2.99 3.05 28.50% 28.50% 28.50%
3.05 3.11 29.00% 29.00% 29.00%
3.11 3.17 29.50% 29.50% 29.50%
3.17 3.23 30.00% 30.00% 30.00%
3.23 3.29 30.50% 30.50% 30.50%
3.29 3.35 31.00% 31.00% 31.00%
3.35 3.41 31.50% 31.50% 31.50%
3.41 3.47 32.00% 32.00% 32.00%
3.47 3.53 32.50% 32.50% 32.50%
3.53 3.59 33.00% 33.00% 33.00%
3.59 3.65 33.50% 33.50% 33.50%
3.65 3.71 34.00% 34.00% 34.00%
3.71 3.77 34.50% 34.50% 34.50%
3.77 3.83 35.00% 35.00% 35.00%
3.83 3.89 35.50% 35.50% 35.50%
3.89 3.95 36.00% 36.00% 36.00%
3.95 4.01 36.50% 36.50% 36.50%
4.01 4.07 37.00% 37.00% 37.00%
4.07 4.13 37.50% 37.50% 37.50%
4.13 4.19 38.00% 38.00% 38.00%

* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการ ImportOne เท่านั้น ส่วนลูกค้ารายอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางสำหรับการจัดส่งพัสดุขาเข้า 

# สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น ส่วนลูกค้ารายอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางสำหรับการจัดส่งพัสดุสำหรับบุคคลที่สาม

เปอร์เซ็นต์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาเริ่มต้นที่สัมพันธ์กันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไข หากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ากับหรือมากกว่า 4.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ แกลลอน เราจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางด้านบน

การเปลี่ยนแปลงค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของ FedEx Express จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์แรกของแต่ละเดือน ค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวจะแสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับแต่ละเดือนจะพร้อมใช้งานได้ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการใช้บังคับค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าว

จำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการ FedEx Express จะได้รับการปรับในแต่ละเดือนและเป็นไปตามจำนวนเฉลี่ยแบบปัดเศษของราคาซื้อขายทันทีตาม U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอนเมื่อสองเดือนก่อนหน้า โปรดดู ดัชนี USGC สำหรับราคาซื้อขายต่อแกลลอนของเชื้อเพลิงเครื่องบินแบบน้ำมันก๊าด ราคาในดัชนีเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) และ FedEx ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลนี้

หมายเหตุ: การคลิกที่ลิงก์ดัชนีข้างต้นนี้จะเปิดไฟล์ PDF หรือเว็บไซต์ใหม่ภายนอกเว็บไซต์ fedex.com ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่

วันที่มีผลบังคับใช้ ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุส่งออก ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุ ImportOne* ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สามทั่วโลก# 
การจัดส่ง 
5 ก. ค. 2564 - 1 ส. ค. 2564 17.00% 17.00% 17.00%
7 เม. ย. 2564 - 4 ก. ค. 2564 16.00% 16.00% 16.00%
3 เม. ย. 2564 - 6 มิ. ย. 2564 16.00% 16.00% 16.00%

* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการ ImportOne เท่านั้น ส่วนลูกค้ารายอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางสำหรับการจัดส่งพัสดุขาเข้า 

# สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น ส่วนลูกค้ารายอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางสำหรับการจัดส่งพัสดุสำหรับบุคคลที่สาม