Peak Surcharge

Phụ phí mùa cao điểm

Phụ phí mùa cao điểm

Phụ phí tạm thời đổi tên thành Phụ phí mùa cao điểm từ ngày 2 tháng 11 năm 2020

Đại dịch do COVID-19 gây ra đã phá vỡ các chuỗi cung ứng cũng như khiến hiệu suất ngành vận chuyển hàng không giảm đi trên phạm vi toàn cầu.

Sự phá vỡ này là nguyên nhân chúng tôi phải điều chỉnh mạng lưới của mình và điều này khiến cho chi phí gia tăng. Vì vậy, chúng tôi đã thông báo về "Phụ phí tạm thời" áp dụng cho tất cả các lô hàng vận chuyển quốc tế của FedEx Express và TNT bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 này.

Từ ngày 2 tháng 11 năm 2020, "Phụ phí tạm thời" sẽ được đổi tên thành "Phụ phí mùa cao điểm".

 

Điều chỉnh phụ phí mùa cao điểm (Việt Nam)

Chúng tôi đã công bố một khoản Phụ phí mùa cao điểm áp dụng cho tất cả các lô hàng vận chuyển quốc tế FedEx Express bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2020.

Chúng tôi áp dụng khoản phụ phí này do các biện pháp hạn chế lây lan COVID-19 khác nhau được ban hành ở các quốc gia trên thế giới. Những biện pháp hạn chế đó đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, năng lực vận chuyển hàng hóa hàng không bị hạn chế và chúng tôi đang phải chịu các chi phí gia tăng khi chúng tôi điều chỉnh mạng lưới quốc tế để cung cấp các dịch vụ tốt nhất và chuyển phát những hàng hóa cần thiết nhất trong hoàn cảnh đầy khó khăn này.

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 2021, khoản phụ phí cho một số lô hàng quốc tế FedEx Express xuất khẩu và nhập khẩu tại Việt Nam sẽ tăng lên nhằm cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trong thời gian này.  Vui lòng tham khảo thông tin cập nhật như sau.

Ngày hiệu lực

Những lô hàng bị ảnh hưởng Phụ phí mỗi kg (VND)

Ngày 6 tháng 4 năm 2020 - Ngày 9 tháng 8 năm 2020

Hàng xuất từ Trung Hoa đại lục đến tất cả các nước trên Thế Giới 23,000VND mỗi kg*
Trong nội bộ khu vực Châu Á** 23,000VND mỗi kg*
Tất cả bưu kiện và hàng nặng quốc tế trừ những lô hàng trên 5,000VND mỗi kg*

*Tối thiểu 23,000VND mỗi lô áp dụng cho bưu kiện1 và tối thiểu 1,160,000VND mỗi lô áp dụng cho hàng nặng2 bất kể hàng xuất từ thị trường nào.

1 Bưu kiện1bao gồm: FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED)

2 Hàng nặng bao gồm: FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** Các lô hàng được vận chuyển giữa Samoa thuộc Mỹ, Úc, Brunei, Quần đảo Cook, Trung Quốc, Fiji, Micronesia, đảo Guam, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Macau, miền Bắc Quần đảo Mariana, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, Papua New Guinea, Philippines, Palau, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Đài Loan, Việt Nam, Vanuatu, Quần Đảo Wallis và Futuna và Samoa, ngoại trừ một số tuyến nhất định . Để kiểm tra mức phụ phí mùa cao điểm áp dụng cho lô hàng Trong nội bộ khu vực Châu Á của bạn, vui lòng kiểm tra mức giá tại fedex.com.

Phụ Phí Mùa Cao điểm từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 - ngày 3 tháng 1 năm 2021

Ngày hiệu lực Những lô hàng bị ảnh hưởng Phụ phí mỗi kg (VND)
Ngày 10 tháng 8 năm 2020 - Ngày 3 tháng 1 năm 2021 Những lô hàng Global Third-Party^ thanh toán tại Việt Nam 5,000VND trên mỗi kg *
Những lô hàng xuất từ Việt Nam Đi đến Úc và New Zealand và những nước khác***
46,000VND mỗi kg *
Đi đến các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ** trừ khu vực bên trên
23,000VND mỗi kg *
Đi đến Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
23,000VND mỗi kg *
Đi đến những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg *
Những lô hàng ImportOne^ gửi đến Việt Nam Đi từ các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương **
23,000VND mỗi kg *
Đi từ những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg *

* 23.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với bưu kiện (parcel)¹ và 1.160.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với hàng nặng (freight)² được áp dụng bất kể được gửi từ thị trường nào. Số tiền phụ phí thực tế sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán.

^ Chỉ dành cho những khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne/Global third-Party. Đối với các khách hàng khác, phụ phí xuất khẩu tạm thời dựa trên quốc gia/ khu vực gửi đi áp dụng cho các lô hàng nhập/bên thứ ba.

1 Dịch vụ vận chuyển bưu kiện gồm có FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED)

Dịch vụ vận chuyển hàng nặng gồm có FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** Các lô hàng được vận chuyển giữa Samoa thuộc Mỹ, Úc, Brunei, Quần đảo Cook, Trung Quốc, Fiji, Micronesia, đảo Guam, Hồng Kông SAR Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Macau SAR Trung Quốc, miền Bắc Quần đảo Mariana, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, Papua New Guinea, Philippines, Palau, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Đài Loan Trung Quốc, Vanuatu, Quần đảo Wallis và Futuna và Samoa, ngoại trừ một số tuyến nhất định.

*** Úc, New Zealand và những nước khác: Úc, Campuchia, Lào, New Zealand

Phụ Phí Mùa Cao điểm từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 - ngày 18 tháng 4 năm 2021

Ngày bắt đầu hiệu lực Những lô hàng bị ảnh hưởng Phụ phí mỗi kg (VND)
Ngày 4 tháng 1 năm 2021 - Ngày 18 tháng 4 năm 2021 Những lô hàng Global Third-Party^ thanh toán tại Việt Nam 5,000VND trên mỗi kg *
Những lô hàng xuất từ Việt Nam Đi đến Úc và New Zealand và những nước khác***
46,000VND mỗi kg *
Đi đến các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ** trừ khu vực bên trên
23,000VND mỗi kg *
Đi đến Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
23,000VND mỗi kg *
Đi đến những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg *
Những lô hàng ImportOne^ gửi đến Việt Nam Đi từ các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương **
23,000VND mỗi kg *
Đi từ những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg *

*23.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với bưu kiện (parcel)¹ và 1.160.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với hàng nặng (freight)² được áp dụng bất kể được gửi từ thị trường nào. Số tiền phụ phí thực tế sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán.

^ Chỉ dành cho những khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne/Global third-Party. Đối với các khách hàng khác, phụ phí xuất khẩu tạm thời dựa trên quốc gia/ khu vực gửi đi áp dụng cho các lô hàng nhập/bên thứ ba.

1 Dịch vụ vận chuyển bưu kiện gồm có FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED) 

2 Dịch vụ vận chuyển hàng nặng gồm có FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** Các lô hàng được vận chuyển giữa Samoa thuộc Mỹ, Úc, Brunei, Quần đảo Cook, Trung Quốc, Fiji, Micronesia, đảo Guam, Hồng Kông SAR Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Macau SAR Trung Quốc, miền Bắc Quần đảo Mariana, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, Papua New Guinea, Philippines, Palau, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Đài Loan Trung Quốc, Vanuatu, Quần đảo Wallis và Futuna và Samoa, ngoại trừ một số tuyến nhất định.                                                                                  

*** Úc, New Zealand và những nước khác: Úc, Campuchia, Lào, Mông Cổ, New Zealand.

Phụ Phí Mùa Cao điểm từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 - ngày 9 tháng 5 năm 2021

Ngày bắt đầu hiệu lực Những lô hàng bị ảnh hưởng Phụ phí mỗi kg (VND)
Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Ngày 9 tháng 5 năm 2021 Những lô hàng Global Third-Party^ thanh toán tại Việt Nam 5,000VND trên mỗi kg *
Những lô hàng xuất từ Việt Nam Đi đến Úc và New Zealand và những nước khác ***
57,500VND mỗi kg *
Đi đến các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ** trừ khu vực bên trên
23,000VND mỗi kg *
Đi đến Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
23,000VND mỗi kg *
Đi đến những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg *
Những lô hàng ImportOne^ gửi đến Việt Nam Đi từ các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương **
23,000VND mỗi kg *
Đi từ những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg *

*23.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với bưu kiện (parcel)¹ và 1.160.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với hàng nặng (freight)² được áp dụng bất kể được gửi từ thị trường nào. Số tiền phụ phí thực tế sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán.

^ Chỉ dành cho những khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne/Global third-Party. Đối với các khách hàng khác, phụ phí xuất khẩu tạm thời dựa trên quốc gia/ khu vực gửi đi áp dụng cho các lô hàng nhập/bên thứ ba.

1 Dịch vụ vận chuyển bưu kiện gồm có FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED) 

2 Dịch vụ vận chuyển hàng nặng gồm có FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** Các lô hàng được vận chuyển giữa Samoa thuộc Mỹ, Úc, Brunei, Quần đảo Cook, Trung Quốc, Fiji, Micronesia, đảo Guam, Hồng Kông SAR Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Macau SAR Trung Quốc, miền Bắc Quần đảo Mariana, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, Papua New Guinea, Philippines, Palau, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Đài Loan Trung Quốc, Vanuatu, Quần đảo Wallis và Futuna và Samoa, ngoại trừ một số tuyến nhất định.                                                                                  

*** Úc, New Zealand và những nước khác: Úc, Campuchia, Lào, Mông Cổ, New Zealand.

 

Phụ Phí Mùa Cao điểm từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 - ngày 21 tháng 11 năm 2021

Ngày bắt đầu hiệu lực Những lô hàng bị ảnh hưởng Phụ phí mỗi kg (VND)
Ngày 10 tháng 5 năm 2021 - Ngày 21 tháng 11 năm 2021 Những lô hàng Global Third-Party^ thanh toán tại Việt Nam 5,000VND trên mỗi kg* (Bưu kiện1)
18,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2)
Những lô hàng xuất từ Việt Nam Đi đến Úc và New Zealand và những nước khác ***
57,500VND mỗi kg*
Đi đến các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ** trừ khu vực bên trên
23,000VND mỗi kg*
Đi đến Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
23,000VND mỗi kg* (Bưu kiện1)
46,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2)
Đi đến những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg*
Những lô hàng ImportOne^ gửi đến Việt Nam Đi từ các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương  **
23,000VND mỗi kg*
Đi từ Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
5,000VND mỗi kg* (Bưu kiện1)
18,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2)
Đi từ những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg*

*23.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với bưu kiện (parcel)¹ và 1.160.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với hàng nặng (freight)² được áp dụng bất kể được gửi từ thị trường nào. Số tiền phụ phí thực tế sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán.

^ Chỉ dành cho những khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne/Global third-Party. Đối với các khách hàng khác, phụ phí xuất khẩu tạm thời dựa trên quốc gia/ khu vực gửi đi áp dụng cho các lô hàng nhập/bên thứ ba.

1 Dịch vụ vận chuyển bưu kiện gồm có FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Priority Express (IPE), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED) 

2 Dịch vụ vận chuyển hàng nặng gồm có FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** Các lô hàng được vận chuyển giữa Samoa thuộc Mỹ, Úc, Brunei, Quần đảo Cook, Trung Quốc, Fiji, Micronesia, đảo Guam, Hồng Kông SAR Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Macau SAR Trung Quốc, miền Bắc Quần đảo Mariana, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, Papua New Guinea, Philippines, Palau, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Đài Loan Trung Quốc, Vanuatu, Quần đảo Wallis và Futuna và Samoa, ngoại trừ một số tuyến nhất định.                                                                                  

*** Úc, New Zealand và những nước khác: Úc, Campuchia, Lào, Mông Cổ, New Zealand.

 

Phụ Phí Mùa Cao điểm từ ngày 22 tháng 11 năm 2021

Ngày bắt đầu hiệu lực Những lô hàng bị ảnh hưởng Phụ phí mỗi kg (VND)
Ngày 22 tháng 11 năm 2021 Những lô hàng Global Third-Party^ thanh toán tại Việt Nam 5,000VND trên mỗi kg* (Bưu kiện1)
18,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2)
Những lô hàng xuất từ Việt Nam Đi đến Úc và New Zealand và những nước khác ***
57,500VND mỗi kg*
Đi đến các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ** trừ khu vực bên trên
23,000VND mỗi kg*
Đi đến Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
23,000VND mỗi kg* (Bưu kiện1)
46,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2)
Đi đến những khu vực khác trên thế giới
23,000VND mỗi kg* (Đã cập nhật)
Những lô hàng ImportOne^ gửi đến Việt Nam Đi từ các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương  **
23,000VND mỗi kg*
Đi từ Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
5,000VND mỗi kg* (Bưu kiện1)
18,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2)
Đi từ những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg*

*23.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với bưu kiện (parcel)¹ và 1.160.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với hàng nặng (freight)² được áp dụng bất kể được gửi từ thị trường nào. Số tiền phụ phí thực tế sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán.

^ Chỉ dành cho những khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne/Global third-Party. Đối với các khách hàng khác, phụ phí xuất khẩu tạm thời dựa trên quốc gia/ khu vực gửi đi áp dụng cho các lô hàng nhập/bên thứ ba.

1 Dịch vụ vận chuyển bưu kiện gồm có FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Priority Express (IPE), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED) 

2 Dịch vụ vận chuyển hàng nặng gồm có FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** Các lô hàng được vận chuyển giữa Samoa thuộc Mỹ, Úc, Brunei, Quần đảo Cook, Trung Quốc, Fiji, Micronesia, đảo Guam, Hồng Kông SAR Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Macau SAR Trung Quốc, miền Bắc Quần đảo Mariana, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, Papua New Guinea, Philippines, Palau, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Đài Loan Trung Quốc, Vanuatu, Quần đảo Wallis và Futuna và Samoa, ngoại trừ một số tuyến nhất định.                                                                                  

*** Úc, New Zealand và những nước khác: Úc, Campuchia, Lào, Mông Cổ, New Zealand.