บรรจุภัณฑ์

  • บรรจุภัณฑ์แบบซอง FedEx ประเทศไทย

ซอง FedEx

  • ขนาดภายใน 9.875" x 13.5" (23.5 ซ.ม. x 33.5 ซ.ม).
  • น้ำหนักสูงสุด 17.6 lbs. (500 กรัม) *
  • น้ำหนักเมื่อกล่องว่างเท่ากับ 1.8 oz
  • สำหรับเอกสาร (จุได้ประมาณ 60 แผ่น 8.25" x 11.75", 21 x 29.7 ซ.ม.)

* การใช้ซอง FedEx จัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 0.5 กิโลกรัมจะคิดราคาตามอัตรา FedEx Pak

ซอง FedEx

สั่งบรรจุภัณฑ์ FedEx ฟรี