บัตรเครดิตและใบลดหนี้

บัตรเครดิตและ
ใบลดหนี้

บัตรเครดิตและ
ใบลดหนี้

วิธีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและใบลดหนี้

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต

หากคุณต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต กรุณาโทรติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข

1782 (หมายเลขสายด่วน)
662.229.8900 (สายระหว่างประเทศ/นอกประเทศไทย)
ใบลดหนี้

ใบลดหนี้

เมื่อใช้ใบลดหนี้เพื่อชำระใบเรียกชำระเงิน โปรดทราบว่าเครดิตนี้จะนำมาใช้ได้เฉพาะกับหมายเลขใบเรียกชำระเงินที่ระบุไว้ในใบลดหนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ทำการชำระเงินเต็มจำนวนไปแล้วสำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีข้อโต้แย้งก่อนที่จะได้รับใบลดหนี้ กรุณาแจ้งเราทางอีเมลนี้  fscth@fedex.com

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงิน กรุณาติดต่อทีมจัดการรายได้ (Revenue Operations) ของเรา

สายด่วนการเรียกชำระเงิน: 1782 (กด 1,2,3 เพื่อติดต่อเรื่องใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่ 08:30 – 17:00 น. จันทร์-ศุกร์)
หมายเลขแฟกซ์: 662.240.2266
อีเมล: fscth@fedex.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เช็คและการโอนเงิน

เช็คและการโอนเงิน