ศุลกากร

เครื่องมือเกี่ยวกับศุลกากร

เครื่องมือเกี่ยวกับศุลกากร

สินค้าทุกชิ้นและตลาดทุกแห่งล้วนแตกต่างกัน ดูวิธีที่ FedEx จะช่วยให้พัสดุของคุณสามารถผ่านข้ามแดนและส่งถึงมือลูกค้าได้

สินค้าทุกชิ้นและตลาดทุกแห่งล้วนแตกต่างกัน ดูวิธีที่ FedEx จะช่วยให้พัสดุของคุณสามารถผ่านข้ามแดนและส่งถึงมือลูกค้าได้

Global Trade Manager และศูนย์การจัดเตรียมเอกสาร

Global Trade Manager ของ FedEx และศูนย์การจัดเตรียมเอกสารมอบแหล่งข้อมูลที่รวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศไว้ในที่เดียว

 ค่าอากรและภาษี

ค่าอากรและภาษี

ประมาณการค่าอากรและภาษีที่จะเรียกเก็บกับการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศของคุณ

การจัดเตรียมเอกสาร

การจัดเตรียมเอกสาร

รับความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ

คุณสามารถบันทึกเอกสารที่ใช้งานบ่อยที่สุดเพื่อนำมาใช้งานอีกครั้งได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลปลายทาง

ข้อมูลปลายทาง

รับภาพรวมข้อมูลของประเทศ/เขตปกครอง คำแนะนำในการจัดส่ง และค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

รับข้อมูลข้อบังคับที่สำคัญซึ่งเฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดส่งของคุณ

ค้นหาข้อมูลการจัดประเภทภาษีศุลกากรของ World Customs Organization (WCO) สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการจัดส่งซึ่งต้องผ่านศุลกากร ตรวจสอบแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมให้บริการคุณได้ในคลิกเดียว

Custom Critical

การดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับการจัดส่งแบบพิเศษ

FedEx นำเสนอการดำเนินพิธีการทางศุลกากรแบบมาตรฐาน และยังนำเสนอโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างครบถ้วน เมื่อการจัดส่งของคุณมีความต้องการเรื่องการดำเนินพิธีการทางศุลกากรเป็นพิเศษ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

ส่งเอกสารสำหรับศุลกากรของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์

โซลูชั่นที่ง่ายดาย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้นี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความล่าช้า และมั่นใจได้ว่าการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศจะเป็นไปอย่างตรงเวลา