ศุลกากร

เครื่องมือเกี่ยวกับศุลกากร

เครื่องมือเกี่ยวกับศุลกากร

เตรียมการจัดส่งของคุณให้พร้อมสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากร

เตรียมการจัดส่งของคุณให้พร้อมสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากร

วางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินพิธีการศุลกากรได้ราบรื่น

ในทุกๆ ครั้งที่คุณจัดส่งพัสดุไปต่างประเทศ คุณจำเป็นจะต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อเตรียมพัสดุให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ FedEx มีแหล่งข้อมูลและเครื่องมือทางออนไลน์มากมายเพื่อช่วยคุณดำเนินการตามขั้นตอนแต่ละขั้น 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Custom Critical

ค่าธรรมเนียมศุลกากรเพิ่มเติม

FedEx มีการดำเนินพิธีการศุลกากรแบบมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากการจัดส่งของคุณมีความต้องการเรื่องการดำเนินพิธีการศุลกากรเป็นพิเศษ เรายังมีโซลูชั่นเพิ่มมูลค่าที่ครอบคลุมด้วย

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

Global Trade Manager

Global Trade Manager ของ FedEx และศูนย์การจัดเตรียมเอกสารมอบแหล่งข้อมูลที่รวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศไว้ในที่เดียว