บุคคลกำลังดู fedex.com บนแล็ปท็อปของตนเอง

เปิดบัญชีประเภทบริษัท ที่มีเงื่อนไขการชำระเงิน

เปิดบัญชีประเภทบริษัท ที่มีเงื่อนไขการชำระเงิน

_content_fedex-com_sites_th_en_th_open-account_corporate-credit_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียนบัญชีประเภทบริษัท และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท จากนั้นส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์และหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจให้เราทางแฟกซ์: 02.652.7611 หรืออีเมล: thcsr@fedex.com เราจะดำเนินการสมัครของคุณและติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป