ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเปิดบัญชีประเภทบริษัทของ FedEx

คุณยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง:

1. คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดส่งของ FedEx Express (ตามที่พิมพ์ด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)) รวมถึงแนวทางการให้บริการของ FedEx Express และเงื่อนไขค่าขนส่งตามมาตรฐานในปัจจุบัน ซึ่งมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับการดำเนินพิธีการศุลกากรในการนำเข้า/ส่งออก (หากมี) และบริการจัดส่งจากประตูบ้านผู้ส่งถึงประตูบ้านผู้รับ

2. เงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดสำหรับบัญชีจัดส่งของ FedEx มีดังต่อไปนี้:

• ค่าขนส่ง - 30 วัน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีจัดส่งของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากจำนวนเงินที่คงค้างไม่ได้รับชำระภายในวันครบกำหนดชำระเงิน และจะรับชำระค่าจัดส่งของคุณเป็นเงินสดเท่านั้น

3. หากผู้รับจ่ายเงินที่ระบุอยู่ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ปฏิเสธที่จะชำระค่าบริการในการจัดส่ง ผู้จัดส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่ง ค่าบริการเพิ่มเติม และภาษีอากรของการจัดส่ง (นอกจากนี้ ผู้จัดส่งยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าบริการที่ FedEx ชำระเพื่อจ่ายคืนหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าปรับของรัฐบาล ภาษีเพิ่มเติม ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) อีกทั้ง ผู้จัดส่งจะต้องรับผิดชอบค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างที่รอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ เช่น การจัดเก็บและค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4. ผู้จัดส่งที่ระบุในที่นี้อนุญาตให้ FedEx Express ใช้ข้อมูลข้างต้นและลงทะเบียนในนามของผู้จัดส่ง สำหรับ: (1) สมัคร ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ FedEx (www.fedex.com) (2) ลงทะเบียนการเรียกชำระเงินทางออนไลน์ของ FedEx® หรือ FedEx® Billing Online (3) เปิดใช้งานเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx® หรือ FedEx® Electronic Trade Documents กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานของเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx®1 เมื่อได้รับ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นจาก FedEx Express แล้ว ผู้จัดส่งยินยอมที่จะเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และตรวจสอบยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่กรอกไว้ให้โดย FedEx Express  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองในทันที 

5. เมื่อสมัครรับ (ไม่ว่าจะโดยตัวคุณเองหรือผ่าน FedEx Express) หรือใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน จะถือว่าผู้จัดส่งยอมรับ รวมถึงได้อ่านและยินยอมตามข้อกำหนดการปฏิบัติของ fedex.com และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุบนเว็บไซต์ อีกทั้งยังยอมรับว่า FedEx อาจส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น อีเมล) ให้กับผู้จัดส่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษ

6. หากต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและ/หรือความล่าช้าจากการดำเนินพิธีศุลกากร โปรดทำตามขั้นตอนการยกเลิก โดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านทาง www.fedex.com และไปที่การตั้งค่าการติดตาม และยกเลิกการแจ้งเตือนการจัดส่งตามที่ต้องการ

ข้อกำหนดการใช้งานของเอกสารทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx

ข้อกำหนดต่อไปนี้จะควบคุมการใช้เอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx® ของคุณ หากคุณดูหรือเลือกที่จะไม่สมัครด้วยตนเอง จะถือว่าคุณ ในนามของตัวคุณเองและหน่วยงานที่คุณเป็นผู้แทน (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุด้านล่าง ทั้งนี้ FedEx สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคตได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และหากคุณดูหรือใช้เว็บไซต์นี้ในภายหลัง จะถือว่าคุณยินยอมตามการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

1. การรับทราบข้อตกลงกับซอฟต์แวร์ FedEx หรือข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มการจัดส่งทางเว็บ หรือข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขค่าขนส่ง ก่อนที่จะเข้าถึงเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx® คุณรับทราบว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งานสำหรับแอพพลิเคชั่นการจัดส่งทางอินเทอร์เน็ตของ FedEx หรือซอฟต์แวร์การจัดส่งของ FedEx ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager, เซิร์ฟเวอร์ FedEx Ship Manager, FedEx Ship Manager ที่ fedex.com และ FedEx Web Services รวมถึงและยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังยอมรับด้วยว่าการจัดส่งทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขค่าขนส่งตามที่ FedEx เผยแพร่ในคู่มือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขค่าขนส่งตามมาตรฐานที่ www.fedex.com หรือที่อื่นๆ และตามที่กำหนดไว้ในใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)

2. การยินยอมที่จะใช้เอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารที่จัดพิมพ์ เมื่อใช้เอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx® จะถือว่าคุณอนุญาตให้ FedEx จัดส่งพัสดุของคุณไปยังต่างประเทศโดยใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารที่จัดพิมพ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบกำกับสินค้าพาณิชย์ ใบกำกับสินค้าทั่วไป และใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับการส่งออกที่เกี่ยวข้อง

3. การยินยอมที่จะให้ข้อมูล กระดาษหัวจดหมาย และรูปภาพลายเซ็น เมื่อใช้เอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx® จะถือว่าคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดส่งพัสดุไปยังต่างประเทศแก่ FedEx ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลโดยละเอียดในระดับบรรจุภัณฑ์ ตราบนหัวกระดาษจดหมายของบริษัทของคุณ และรูปภาพลายเซ็นของคุณ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทของคุณ

4. ความถูกต้องของข้อมูล คุณยอมรับ รับประกัน และรับรองว่าข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณระบุให้กับ FedEx เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

5. ความถูกต้องของกระดาษหัวจดหมาย คุณยอมรับ รับประกัน และรับรองว่ากระดาษหัวจดหมายที่คุณให้กับ FedEx เพื่อใช้ในการจัดการเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในนามของคุณนั้นเป็นกระดาษหัวจดหมายที่ถูกต้อง และคุณมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่จำเป็นในกระดาษหัวจดหมายเพื่ออนุญาตให้ FedEx ใช้กระดาษหัวจดหมายในการจัดการเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในนามของคุณ

6. ความถูกต้องของรูปภาพลายเซ็น คุณยอมรับ รับประกัน และรับรองว่ารูปภาพลายเซ็นที่คุณให้กับ FedEx เพื่อใช้ในการจัดการเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในนามของคุณเป็นลายเซ็นที่ถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือบริษัทของคุณเพื่อจัดส่งกับ FedEx และจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งในนามของบริษัทของคุณ และเพียงพอที่จะถือเป็นลายเซ็นของคุณ

7. การให้สิทธิ์อนุญาตแก่ FedEx เพื่อใช้ข้อมูล สำหรับเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ FedEx ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ในนามของคุณหรือบริษัทของคุณ คุณจะให้สิทธิ์อนุญาตแก่ FedEx เพื่อใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อจัดส่งบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลรายละเอียดของระดับบรรจุภัณฑ์ กระดาษหัวจดหมายของบริษัท และรูปภาพลายเซ็นของคุณหรือรูปภาพลายเซ็นของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทของคุณ

8. อาจต้องใช้เอกสารต้นฉบับสำหรับพัสดุบางรายการ คุณรับทราบว่ากฎหมาย กฎ และข้อบังคับทางศุลกากรที่บังคับใช้อาจต้องการเอกสารเพิ่มเติมสำหรับสินค้า มูลค่า หรือปริมาณที่กำหนด และ/หรือต้องการให้แนบเอกสารแผ่นต้นฉบับของใบกำกับสินค้าพาณิชย์ ใบอนุญาต ใบอนุมัติ การสำแดง แบบฟอร์ม ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นๆ มาพร้อมกับพัสดุ คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารแผ่นต้นฉบับ) ไปกับพัสดุที่คุณส่งโดยใช้เอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx®

9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง FedEx, บริษัทแม่, บริษัทลูก, บริษัทในเครือและสำนักงาน, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับช่วงต่อ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากการเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การฟ้องคดี, ค่าเสียหาย, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, ค่าปรับ และการตัดสินคดี รวมถึงค่าทนายอย่างสมเหตุสมผล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกรวมว่า "การเรียกร้อง") ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่คุณให้ FedEx ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลรายละเอียดของระดับบรรจุภัณฑ์ กระดาษหัวจดหมายของบริษัท และรูปภาพลายเซ็นของคุณหรือรูปภาพลายเซ็นของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทของคุณ ทั้งนี้ FedEx สามารถเข้าแทรกแซงและป้องกันตนเองในการเรียกร้องใดๆ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและใช้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องไม่ดำเนินการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FedEx หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FedEx ก่อน