ขอใบเสนอราคาสำหรับการส่งพัสดุของคุณ

กรอกข้อมูลในช่องด้านล่างเพื่อรับใบเสนอราคาในอัตราที่น่าสนใจได้แล้ววันนี้

สำคัญ: หากพัสดุของคุณมีสินค้าอันตราย โปรดติดต่อที่ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

form_99
Loading data, please wait

โปรดกรอกคำตอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 

หาก FedEx เล็งเห็นว่าพัสดุของคุณไม่สามารถวางซ้อนกันได้ FedEx จะทำการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ไม่สามารถวางซ้อนกันได้ หมายถึง สกิดหรือพาเลทที่ไม่สามารถวางซ้อนกันในแนวตั้งได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง

Loading data, please wait

เมื่อกรอกแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมให้ Federal Express Corporation (“FedEx Express”) บริษัทแม่และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “FedEx”) และตัวแทน ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ/การตลาดที่ได้รับอนุญาตรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ และแบ่งปันข้อมูลนี้ (รวมถึงในเขตอำนาจศาล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ การตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์เหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามที่คุณอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต คุณยอมรับว่า: (a) ความยินยอมในที่นี้จะมาแทนที่การเพิกถอนความยินยอมของคุณก่อนหน้านี้ (b) ความยินยอมในที่นี้จะไม่ได้มาแทนที่หรือแทนที่ความยินยอมอื่นใดที่คุณอาจให้ไว้กับ FedEx, ตัวแทน, ผู้ให้บริการ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ/การตลาดที่ได้รับอนุญาต และ (c) FedEx, ตัวแทน, ผู้ให้บริการ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ/การตลาดที่ได้รับอนุญาตอาจติดต่อคุณผ่านทางช่องทางใดๆ เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ FedEx นำเสนอโดยไม่คำนึงถึงการห้ามติดต่อ/หรือห้ามโทรใดๆที่คุณได้เคยลงทะเบียนไว้ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราด้วย นอกจากนี้ คุณยังขอรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นผู้ใช้และ/หรือผู้สมัครรับรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้อีกด้วย