พนักงาน FedEx เคลื่อนย้ายพัสดุ

บริการขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม

บริการขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม

กรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ข้อมูลการติดต่อ:

_content_fedex-com_global_en_kr_shipping-tools_heavyfreight_contact-us-form_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

ข้อมูลการส่งพัสดุ:

เมื่อกรอกแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมให้ Federal Express Corporation, บริษัทแม่และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "FedEx") รวมทั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการดำเนินการรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ และแบ่งปันข้อมูลนี้ (รวมถึงในเขตอำนาจศาล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์และการประมวลผลทางธุรกรรม วัตถุประสงค์เหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามที่คุณอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต นอกจากนี้ คุณยังยินยอมให้ FedEx, ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และผู้ให้บริการดำเนินการสามารถติดต่อคุณไปเพื่อประมวลผลธุรกรรมนี้ได้ โดยไม่คำนึงถึงการห้ามติดต่อ/หรือห้ามโทรใดๆ ที่คุณได้เคยลงทะเบียนไว้ โปรดดู คำอธิบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา นอกจากนั้น คุณยังขอรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นผู้ใช้และ/หรือผู้สมัครรับรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้อีกด้วย