FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

สร้าง เรียกใช้ จัดการ และดาวน์โหลดรายงาน — ทั้งหมดในที่เดียว

สร้าง เรียกใช้ จัดการ และดาวน์โหลดรายงาน — ทั้งหมดในที่เดียว

ประเภทรายงานมาตรฐาน

รายงานรายละเอียดการแก้ไขที่อยู่

รับรายละเอียดระดับพัสดุสำหรับการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกประเภทซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไขที่อยู่ โดยสามารถใช้ข้อมูลในรายงานนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการแก้ไขที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง

รายละเอียดพัสดุน้ำหนักมิติ — รายละเอียดใบแจ้งหนี้

ดูรายละเอียดระดับพัสดุสำหรับการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกประเภทซึ่งมีการออกใบแจ้งหนี้พัสดุโดยใช้น้ำหนักตามขนาดหรือขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายและปริมาณ (ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินที่เรียกชำระเงิน)

ดูมุมมองแบบรวมของปริมาณ ราคา และน้ำหนักของการจัดส่งที่ครอบคลุมด้วยการจำแนกประเภทการชำระเงินสามแบบ ดังนี้

 • ชำระโดยผู้ส่ง: คุณชำระเงินและจัดส่งพัสดุโดยใช้หมายเลขบัญชีเดียวกัน
 • ชำระโดยผู้รับ: การจัดส่งพัสดุที่ระบุว่าคุณเป็นผู้รับ คุณชำระเงินสำหรับการจัดส่งพัสดุ โดยที่บัญชีผู้ส่งแตกต่างจากบัญชีที่ชำระเงิน
 • ชำระโดยบุคคลที่สาม: คุณชำระค่าจัดส่งพัสดุที่ไม่ได้ระบุว่าคุณเป็นผู้ส่งหรือผู้รับ

ข้อมูลสรุปผู้ส่ง — วันที่ในใบแจ้งหนี้ (ดอลลาร์สหรัฐ)

ดูมุมมองแบบรวมของปริมาณ ราคา และน้ำหนักของการจัดส่งที่ครอบคลุมด้วยหมายเลขบัญชีการจัดส่งและด้วยการจำแนกประเภทการชำระเงินสามแบบ (ดูคำนิยามด้านบน) ดังนี้

 • ชำระโดยผู้ส่ง
 • ชำระโดยผู้รับ
 • ชำระโดยบุคคลที่สาม

รายละเอียดการจัดส่งพัสดุ — ใบแจ้งหนี้ (ดอลลาร์สหรัฐ)

รับรายละเอียดระดับพัสดุสำหรับการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกประเภทซึ่งมีการออกใบแจ้งหนี้ในช่วงเวลาที่เจาะจง

จัดการรายงานของคุณ

จัดระเบียบรายงานตามที่คุณต้องการและดูมุมมองเชิงลึกของข้อมูล คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้โดยใช้ FedEx Reporting Online:

 • ออกแบบรายงานสรุปของคุณเอง
 • สร้างและบันทึกกลุ่มบัญชีที่กำหนดเอง
 • ส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel, CSV, PowerPoint และ PDF
 • ค้นหาบัญชีโดยใช้หมายเลขบัญชี บริษัท หรือที่อยู่
 • เห็นภาพการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและปริมาณการจัดส่งแบบรายปีโดยเฉลี่ยและราคารวมต่อปอนด์ ชิ้น ฯลฯ
 • เลือกระหว่างดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินที่เรียกชำระหรือกิโลกรัมและปอนด์
 • สร้างรายงานรายละเอียดการจัดส่งพัสดุเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
 • สร้างรายงานแบบอินเทอร์แอคทีฟที่กำหนดเองเพื่อดูแนวโน้ม กรองข้อมูล และสร้างแผนภูมิ กราฟ และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกเทมเพลตเหล่านี้เพื่อใช้ซ้ำได้

เลือกจากการรายงานสองระดับ:

ข้อมูลสรุป

 • เลือกจากตัวเลือกแบบใช้ครั้งเดียว แบบใช้ซ้ำรายสัปดาห์และรายเดือน
 • รับข้อมูลสูงสุด 24 เดือนพร้อมตัวเลือกการกำหนดเวลารายสัปดาห์และรายเดือน
 • ดูแผนภูมิการเปรียบเทียบแนวโน้มแบบรายปี
 • กรองรายงานขณะดำเนินการ

รายละเอียด

 • เลือกช่วงวันที่ใดๆ สูงสุดสองปีในรายงานแบบใช้ครั้งเดียว
 • เลือกจากตัวเลือกแบบใช้ซ้ำรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
 • เรียกใช้รายงานหลายรายการพร้อมกัน
 • กำหนดรายงานเองและออกแบบตัวเลือกการรายงานของคุณเอง

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FedEx Reporting Online หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ FedEx Reporting Online