อัตราภาษีศุลกากรขาออก

หากต้องการดูอัตราภาษีศุลกากรขาออกของ FedEx (ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่่ 6 มกราคม 2563) กรุณาคลิกที่ข้อมูลที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดในรูปแบบของไฟล์ PDF


อัตราภาษีศุลกากรขาออกของ FedEx ปี 2563

ดัชนีเขตพื้นที่

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนอัตราภาษีศุลกากรของ FedEx เท่านั้น หากคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของ FedEx ในพื้นที่ของคุณ