อัตราภาษีศุลกากรขาออก

หากต้องการดูอัตราภาษีศุลกากรส่งออกของ FedEx (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565) กรุณาคลิกที่ข้อมูลที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดในรูปแบบไฟล์ PDF


อัตราภาษีศุลกากรส่งออกของ FedEx ปี 2565

ดัชนีเขตพื้นที่

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนอัตราภาษีศุลกากรของ FedEx เท่านั้น หากคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของ FedEx ในพื้นที่ของคุณ