ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อ "FedEx Surcharge and Other information" จากลิงก์ข้างล่างนี้
 

อัตราค่าบริการสำหรับการส่งออกปี 2019 และข้อมูลอื่นๆ 
 

ค่าบริการเพิ่มเติม International DirectDistribution และข้อมูลอื่นๆ ปี 2019
 

ค่าบริการเพิ่มเติม International First และข้อมูลอื่นๆ ปี 2019
 

ค่าบริการเพิ่มเติม International Priority กล่อง FedEx ขนาด 10 กก. และ 25 กก. และข้อมูลอื่นๆ ปี 2019


สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบริการของ FedEx กรุณาพลิกดูด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx และเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการระหว่างประเทศของพัสดุที่จัดส่งนั้น
 

ค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่ง/การไปรับพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศด้วย FedEx Express ที่มีการนำส่งถึงหรือไปรับจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ไกลและเข้าถึงได้ยากจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุหรือนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ รายการรหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ สามารถดูได้ที่นี่
 

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้

ค่าบริการจะใช้กับพัสดุใดๆ สกิด หรือพาเลทของการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้ ซึ่งหมายความว่าพัสดุ สกิด หรือพาเลทนั้นไม่สามารถซ้อนกันได้ในแนวตั้งในลักษณะที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง พาเลทหรือสกิดจะถูกกำหนดให้เป็นการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้เมื่อลูกค้าระบุด้วยสติ๊กเกอร์ หรือหากมีกรวยหรือหมวกอยู่ด้านบน หรือหากมีรูปร่างป้าน

บริการที่มีค่าเพิ่มเติม: บริการ International Express Freight (IPF, IEF)

 

ค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สาม

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2018 จะมีค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามสำหรับการจัดส่งที่เรียกชำระเงินจากบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม การคิดค่าธรรมเนียมการเรียกชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะใช้เมื่อหมายเลขบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดส่งตามที่ FedEx กำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว จะถูกเรียกชำระเป็นบุคคลที่สามสำหรับการจัดส่ง กรุณาดูเงื่อนไขการขนส่งมาตรฐานแบบออนไลน์ สำหรับคำจำกัดความของการจัดส่งที่ชำระโดยบุคคลที่สาม