ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อ 'ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ ของ FedEx' จากลิงก์ข้างล่างนี้
 

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับภาษีศุลกากรส่งออกปี 2565
 

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ International DirectDistribution ปี 2565
 

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ International First ปี 2565
 

ค่าบริการเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกล่อง FedEx ขนาด 10 กก. และ 25 กก. ปี 2565


สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบริการของ FedEx กรุณาพลิกดูด้านหลังของใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx และเอกสารออนไลน์เกี่ยวกับเงื่อนไขมาตรฐานในการขนส่งหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการระหว่างประเทศของพัสดุที่จัดส่งนั้น


ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ดูค่าธรรมเนียมพิเศษของเรา ที่นี่

 

ค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การส่งมอบ/การเข้ารับพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศด้วย FedEx Express ที่มีการส่งมอบหรือเข้ารับจากพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยาก จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกพื้นที่การนำส่งพัสดุหรือนอกพื้นที่การไปรับพัสดุ

ดูรายการรหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 16 มกราคม 2565

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 อัตราค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับนอกพื้นที่การนำส่งและนอกพื้นที่การไปรับพัสดุจะพิจารณาโดยอิงตามระดับของรหัสไปรษณีย์หรือเมืองของต้นทางและ/หรือสถานที่ปลายทางของการจัดส่งสำหรับ International Express Freight และบริการจัดส่งพัสดุ

พัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศที่มีการส่งมอบหรือเข้ารับจากพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากซึ่งระบุไว้ในรายการค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับนอกพื้นที่การนำส่งและนอกพื้นที่การไปรับพัสดุและรายการรหัสไปรษณีย์จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วยอัตราตามระดับ 

ดูรายการรหัสไปรษณีย์ตามระดับซึ่งมีผลวันที่ 17 มกราคม 2565

 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมจะมีผลกับพัสดุที่ตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

ขนาด
ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับพัสดุที่:

1) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 121 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

2) วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 76 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวเป็นลำดับที่สอง

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม - ขนาดจะมีผลกับทุกพัสดุที่มีความยาวและเส้นรอบวงมากกว่า 266 เซนติเมตร

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง

การขนส่ง

ค่าธรรมเนียมจะมีผลกับการขนส่งพัสดุใดๆ ที่วัดแล้วมีขนาดมากกว่า 157 เซนติเมตร จากด้านที่ยาวที่สุด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมสำหรับการขนส่ง และการขนส่งพัสดุใดๆ ที่ต้องมีการจัดการพิเศษระหว่างขนส่ง

 

ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษจะมีผลกับการขนส่งที่พัสดุมีความยาว*เกิน 243 เซนติเมตร หรือมีความยาว*และเส้นรอบวงเกิน 330 เซนติเมตร (ด้านยาว+2 เท่าของความกว้าง+2 เท่าของความสูง) 

รูปร่างและขนาดของพัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างจัดส่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของพัสดุได้ FedEx อาจทำการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการขนส่งให้เหมาะสมได้ทุกเวลา หากขนาดของพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดส่ง

* ความยาวคือด้านที่ยาวที่สุดของพัสดุ

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ Priority Alert / Priority Alert Plus / On-demand Care

ค่าบริการเพิ่มเติมมีผลกับบริการ Priority Alert / Priority Alert Plus / On-demand Care 

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ค่าบริการเพิ่มเติมของ Priority Alert/Priority Alert Plus/On-demand Care สำหรับบริการส่งออกจะมีการปรับเปลี่ยน