Người phụ nữ đang gõ máy tính xách tay

Mở Tài khoản Doanh nghiệp với Thời hạn Tín dụng

Mở Tài khoản Doanh nghiệp với Thời hạn Tín dụng
_content_fedex-com_sites_vn_en_vn_open-account_corporate-credit_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

Vui lòng điền thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu

* Bắt buộc

Thông tin công ty


Thông tin thanh toán


Nhu cầu gửi hàng

Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn muốn trò chuyện với nhân viên kinh doanh về nhu cầu gửi hàng đặc biệt.


Thông tin Lấy hàng

Địa chỉ Lấy hàng của bạn có giống với địa chỉ công ty không? (nếu không, vui lòng ghi rõ)


Thông tin liên hệ để nhận các lô hàng nhập

Nếu người liên hệ nhận Thông báo hàng đến không phải người liên hệ chính được cung cấp ở trên, vui lòng điền vào các trường bên dưới: